ΕΟΠΥΥ: Τι ισχύει με την αποζημίωση γυαλιών για τα παιδιά και τους εκπαιδευτικούς

Σύμφωνα με εγκύκλιο από τον ΕΟΠΥΥ χορηγούνται γυαλιά στους δικαιούχους κάθε 4 χρόνια ή φακούς κάθε 2 χρόνια ενώ στα παιδιά ως 12 ετών χορηγούνται γυαλιά ασφαλείας άθραυστα κάθε 2 … ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Αναγνώριση και απόδοση δαπάνης Ειδικής Διαπαιδαγώγησης από Ειδικούς Παιδαγωγούς

Το Υπουργείο Υγείας και ο ΕΟΠΥΥ θα πρέπει να λάβουν σοβαρά υπόψη ότι οι ειδικοί παιδαγωγοί κατάφωρα αδικούνται και πρέπει να αμείβονται ισόποσα με τις άλλες ειδικότητες. Τη συνδρομή της … ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ