Νομοθεσία Ειδικής Αγωγής

Οι διατάξεις που θα βρείτε στο edweek.gr είναι μόνο για την ενημέρωσή σας. Αν θέλετε να κάνετε δημόσια χρήση τους θα πρέπει να έχετε στη διάθεσή σας το πρωτότυπο έγγραφο ή επίσημο αντίγραφό του.

Επιφυλασσόμαστε για τυχόν λάθη κατά την ψηφιοποίηση των διατάξεων, για τυχόν λάθη στο πληροφοριακό υλικό που θα βρείτε, όπως και για αλλαγές που έχουν επέλθει σε νόμους, προεδρικά διατάγματα, υπουργικές αποφάσεις κλπ. που παραθέτουμε στη σελίδα αυτή.

  1. 17.03.2020/ Επανασύσταση Σ.Δ.Ε.Υ
  2. 07.01.2020/ Συγκρότηση και λειτουργία των Σ.Δ.Ε.Υ/Ε.Δ.Ε.Α.Υ
  3. 29.05.2019/ Ωρολόγιο Πρόγραμμα ΣΜΕΑΕ Π.Ε.
  4. ΦΕΚ 5614/13.12.2018/ Κανονισμός λειτουργίας των Κ.Ε.Σ.Υ.