Αναγνώριση και απόδοση δαπάνης Ειδικής Διαπαιδαγώγησης από Ειδικούς Παιδαγωγούς

Το Υπουργείο Υγείας και ο ΕΟΠΥΥ θα πρέπει να λάβουν σοβαρά υπόψη ότι οι ειδικοί παιδαγωγοί κατάφωρα αδικούνται και πρέπει να αμείβονται ισόποσα με τις άλλες ειδικότητες.

Τη συνδρομή της Βουλευτού Κυκλάδων κ. Κατερίνας Μονογυιού ζητά η Πανελλήνια Ένωση Ειδικών Παιδαγωγών Π.Ε.Ε.Π για τροποποίηση της διαμόρφωσης του τελευταίου ΕΚΠΥ (Β 4898/2018), σύμφωνα με την οποία οι ειδικοί παιδαγωγοί αποκλείονται από τις δαπάνες παροχής υπηρεσιών και τις ειδικές διαπαιδαγωγήσεις αναλαμβάνουν να τις πραγματοποιούν όλες οι άλλες ειδικότητες.

Αναλυτικά η επιστολή

Η Πανελλήνια Ένωση Ειδικών Παιδαγωγών (ΠΕΕΠ) είναι επιστημονικός σύλλογος με εικοσαετή και πλέον δράση στο χώρο της Ειδικής Αγωγής και έδρα τη Θεσσαλονίκη (http://www.peep.gr). Η δράση της αφορά τόσο στην οργάνωση επιστημονικών Ημερίδων πανελλαδικά για τη διάχυση της γνώσης, όσο και στη συνεργασία με τα αρμόδια Υπουργεία Παιδείας και  Υγείας δίνοντας βαρύτητα στον παιδαγωγικό και θεραπευτικό ρόλο του ειδικού παιδαγωγού.

Ο ειδικός παιδαγωγός είναι ένας επιστήμονας ο οποίος είναι πτυχιούχος ΑΕΙ και τις περισσότερες φορές κάτοχος Μεταπτυχιακού ή/και Διδακτορικού τίτλου. Είναι η μόνη ειδικότητα ειδικού θεραπευτή που απαρτίζεται από κατεξοχήν αποφοίτους ΑΕΙ, κατόχους βασικού πτυχίου ειδικής αγωγής ή αποφοίτους παιδαγωγικών και καθηγητικών σχολών με μεταπτυχιακό ή/και διδακτορικό τίτλο σπουδών και, σε κάθε περίπτωση, κατόχους παιδαγωγικής και διδακτικής επάρκειας.

Οι υπηρεσίες των λογοθεραπευτών και των εργοθεραπευτών, αν και είναι απόφοιτοι Ιδρυμάτων Τεχνολογικής Κατεύθυνσης, αποζημιώνονται στους γονείς των παιδιών που χρήζουν ΕΑΕ από τον ΕΟΠΥΥ, σε αντίθεση με τις υπηρεσίες των ειδικών παιδαγωγών, γεγονός που απαξιώνει πλήρως το ρόλο τους, αλλά και τα ίδια τα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα από τα οποία αποφοιτούν.

Γνωρίζουμε ότι τα  παιδιά με μαθησιακές δυσκολίες αλλά και αναπτυξιακές διαταραχές στα σχολεία της χώρας μας εκπαιδεύονται και δέχονται παρέμβαση από τους διορισμένους στο δημόσιο ειδικούς παιδαγωγούς, είτε σε ειδικά σχολεία είτε σε τμήματα ένταξης είτε μέσω παράλληλης στήριξης. Διερωτόμαστε, λοιπόν, αν σύμφωνα με τον νέο ΕΚΠΥ η εκπαίδευσή τους πρέπει να γίνεται κυρίως από λογοθεραπευτές και εργοθεραπευτές, από τη στιγμή που ο ειδικός παιδαγωγός δεν μπορεί να δικαιολογήσει με την απόδειξη παροχής υπηρεσιών που εκδίδει ούτε την ειδική διαπαιδαγώγηση, η οποία, παρόλα αυτά, δικαιολογείται από λογοθεραπευτές ή εργοθεραπευτές!

Ειδική αγωγή, ακολουθώντας την ακριβή ετυμολογία της έννοιας και με βάση την κοινή λογική δεν νοείται χωρίς τους ειδικούς παιδαγωγούς ως πρωταρχικούς φορείς της.

 • Ο ειδικός παιδαγωγός, κατά τη διάρκεια των σπουδών του, πρωτίστως παίρνει την απόφαση να ασχοληθεί με τον τομέα της Ειδικής Αγωγής, ακόμα και ως απόφοιτος Λυκείου δίνοντας πανελλαδικές εξετάσεις για να εισαχθεί σε Τμήμα ΑΕΙ που χορηγεί βασικό πτυχίο στην Ειδική Αγωγή.
 • Αρχικά, μέσα από εργασίες χρησιμοποιώντας την κατάλληλη βιβλιογραφία.
 • Έπειτα μέσα από μετεκπαίδευση.
 • Πρακτική άσκηση.
 • Εξελίσσεται και εξειδικεύεται διαρκώς. Η εκπαίδευσή του δεν έχει ημερομηνία λήξης (καθημερινή μελέτη βιβλίων, παρακολούθηση σεμιναρίων και προγραμμάτων εξειδίκευσης).

Είναι ο ειδικός επιστήμονας που αξιολογεί και παρεμβαίνει στη γεφύρωση του χάσματος μεταξύ της νοητικής δυνατότητας και της σχολικής απόδοσης. Πλαισιώνει θεραπευτικά μαθητές/τριες με μαθησιακές δυσκολίες, δυσλεξία, δυσαριθμησία, δυσορθογραφία, δυσκολίες στην κατανόηση και στην παραγωγή γραπτού λόγου, παιδιά  με ΔΕΠ-Υ, με διάχυτες αναπτυξιακές διαταραχές (ΔΑΦ), αυτισμό, με αισθητηριακές διαταραχές,(κώφωση, τύφλωση) με σωματική ή νοητική αναπηρία κ.α.

Ο ειδικός παιδαγωγός είναι ο επιστήμονας εκείνος ο οποίος διαμεσολαβεί ανάμεσα στο παιδί και τη μάθησή του, ανάμεσα στο παιδί και την οικογένειά του, αλλά και ανάμεσα στους γονείς και το σχολικό περιβάλλον. Ο ρόλος του είναι θεραπευτικός, παιδαγωγικός, συμβουλευτικός και υποστηρικτικός.

Ο ειδικός παιδαγωγός αναλαμβάνει παιδιά προσχολικής ηλικίας, σχολικής ηλικίας, εφήβους αλλά και μεγαλύτερης ηλικίας άτομα, ανάλογα πάντα με τα δικαιώματα που απορρέουν από το βασικό τίτλο σπουδών που κατέχει.

Ο ειδικός παιδαγωγός είναι ο πλέον αρμόδιος επιστήμονας, ο οποίος -λαμβάνοντας υπόψη τα στοιχεία της διάγνωσης που έχει δοθεί από τον δημόσιο διαγνωστικό φορέα  (Ιατροπαιδαγωγικό Κέντρο, ΚΕΣΥ)- προσδιορίζει το προφίλ δυνατοτήτων και αδυναμιών του ατόμου που αξιολογεί, χρησιμοποιώντας σταθμισμένες και άτυπες δοκιμασίες που αφορούν σε τομείς, όπως φωνολογική ενημερότητα (αντιστοίχιση φωνήματος – γραφήματος, φωνημική επίγνωση, συλλαβική επίγνωση, προτασιακή επίγνωση, επίγνωση ρίμας), ταχύτητα αυτοματοποιημένης κατονομασίας, ανάγνωση, γραφή, μαθηματικά, οπτική μνήμη, ακουστική μνήμη, συγκέντρωση προσοχής, ενίσχυση παθητικού και ενεργητικού λεξιλογίου, κατανόηση κειμένου, παραγωγή προφορικού και γραπτού λόγου κ.α. Τα αποτελέσματα των εργαλείων αυτών αξιοποιούνται για τη διαμόρφωση της μακροπρόθεσμης και βραχυπρόθεσμης στοχοθεσίας του εξατομικευμένου αποκαταστασιακού προγράμματος και την επιλογή συγκεκριμένου υλικού και στρατηγικών παρέμβασης.

Ο ειδικός παιδαγωγός λαμβάνοντας υπόψη το σχολικό εκπαιδευτικό πρόγραμμα, το τροποποιεί και το προσαρμόζει στις ατομικές ανάγκες των παιδιών.

Είναι ο πλέον αρμόδιος για να ανιχνεύσει τα μαθησιακά ελλείμματα, τις δυσκολίες αλλά και τις δυνατότητες ενός παιδιού χρησιμοποιώντας διάφορα εργαλεία τα οποία θα τον βοηθήσουν στη χρήση συγκεκριμένων στρατηγικών παρέμβασης.

Το εξατομικευμένο ατομικό πρόγραμμα περιλαμβάνει εν κατακλείδι γενικούς και ειδικούς στόχους, ανάλογα με τις δυσκολίες που αντιμετωπίζει το κάθε παιδί στους παρακάτω τομείς:

 • Γραφή
 • Ανάγνωση
 • Μαθηματικά
 • Ενίσχυση μνήμης
 • Συγκέντρωση προσοχής
 • Επικοινωνιακή επάρκεια
 • Κοινωνική αλληλεπίδραση και συνδιαλλαγή του παιδιού με το περιβάλλον του και το σχολικό πλαίσιο

Τα μέσα που χρησιμοποιεί περιλαμβάνουν:

 • Ειδικό εκπαιδευτικό υλικό
 • Εκπαιδευτικές κάρτες
 • Τεχνικές συγκέντρωσης και κατανόησης
 • Έντυπο υλικό
 • Παιχνίδι ρόλων
 • Πολυαισθητηριακό υλικό
 • Εκπαιδευτικό υλικό μέσω ψηφιακών εφαρμογών

Συμπερασματικά, οι ειδικοί παιδαγωγοί αποτελούν σήμερα στη χώρα μας την κατεξοχήν ειδικότητα στον χώρο της Ειδικής Αγωγής, γεγονός που αναγνωρίζουν τα αρμόδια υπουργεία, που τους τοποθετούν σε ΣΜΕΑΕ, ΚΕΣΥ, ΕΔΕΑΥ, διαγνωστικές ομάδες, καθώς και σε πολλές άλλες συναφείς δομές, ενώ παράλληλα αποτελούν και την πλέον πολυάριθμη ομάδα επιστημόνων στον ευρύτερο χώρο της Ειδικής Αγωγής.

Σύμφωνα όμως με τη διαμόρφωση  του τελευταίου ΕΚΠΥ (Β 4898/2018), οι ειδικοί παιδαγωγοί αποκλείονται από τις δαπάνες παροχής υπηρεσιών και τις ειδικές διαπαιδαγωγήσεις αναλαμβάνουν  να τις πραγματοποιούν όλες οι  άλλες ειδικότητες (λογοθεραπευτές – εργοθεραπευτές – κοινωνικοί λειτουργοί) πλην των ειδικών παιδαγωγών.

Αυτό ακυρώνει τον επιστημονικό ρόλο του ειδικού παιδαγωγού που καλείται να συγκεράσει τη θεραπευτική και παιδαγωγική διαδικασία προς όφελος του παιδιού με ιδιαίτερες εκπαιδευτικές ανάγκες και δυσκολίες μάθησης.

Για όλα τα παραπάνω θεωρούμε ότι θα πρέπει το Υπουργείο Υγείας και ο ΕΟΠΥΥ να λάβουν σοβαρά υπόψη ότι οι ειδικοί παιδαγωγοί κατάφωρα αδικούνται και πρέπει να αμείβονται ισόποσα με τις άλλες ειδικότητες.

Αξιότιμη κ. Μονογυιού,

Ευχαριστώντας σας εκ των προτέρων για το γνήσιο ενδιαφέρον που επιδεικνύετε στο θέμα που αναπτύχθηκε στο πλαίσιο της παρούσας επιστολής, θα εκτιμούσαμε ιδιαίτερα αν συνδράματε στην τροποποίηση αυτής της απόφασης, έτσι ώστε να αποκατασταθεί η άνιση και άδικη αντιμετώπιση των ειδικών παιδαγωγών έναντι των συναφών ειδικοτήτων.

Διαβάστε τις Εκπαιδευτικές Ειδήσεις, με την αξιοπιστία και την εγκυρότητα του edweek.gr

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ
   Μπες στην ομάδα μας στο Viber!
ΜΟΙΡΑΣΟΥ ΤΟ ΑΡΘΡΟ

             

Αν η εικόνα υπόκειται σε πνευματικά δικαιώματα παρακαλούμε να μας ενημερώσετε για να την αντικαταστήσουμε.

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.