Πανελλήνιες 2022: Ποιες αλλαγές θα συναντήσουν οι υποψήφιοι στο σύστημα εισαγωγής

Σημαντικές αλλαγές θα ισχύσουν στο σύστημα εισαγωγής των υποψηφίων στα ΑΕΙ στις επόμενες Πανελλαδικές Εξετάσεις, με τις αποφάσεις των Πανεπιστημίων να καθορίζουν σε σημαντικό βαθμό τον πήχη δυσκολίας εισαγωγής στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση.

Βέβαια υπάρχει μεγάλη πιθανότητα να δούμε μέσα στο νέο σχολικό έτος κάποιες διορθωτικές κινήσεις από το υπουργείο Παιδείας, αφού οι Πρυτάνεις των πανεπιστημίων δεν έχουν καταθέσει ακόμη τις προτάσεις τους σχετικά με τους τρόπους εισαγωγής στα ΑΕΙ παρότι η υπουργός Παιδείας   Ν. Κεραμέως  πριν ένα μήνα  τους προέτρεψε να το πράξουν τονίζοντάς τους ότι  τα Πανεπιστήμια πρέπει να έχουν μεγαλύτερο λόγο στα κριτήρια βάσει των οποίων εισάγονται οι φοιτητές.

Ειδικότερα οι αλλαγές που θα συναντήσουν οι υποψήφιοι είναι οι εξής:

ΛατινικάΑπό το επόμενο σχολικό έτος 2021-22 οι υποψήφιοι για εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση της Ομάδας Προσανατολισμού Ανθρωπιστικών Σπουδών θα εξετάζονται  στο μάθημα των Λατινικών αντί για το μάθημα της Κοινωνιολογίας, (Δείτε εδώ το πρόγραμμα σπουδών)

Τι θα ισχύσει στα Λατινικά για τους υποψήφιους των προηγούμενων ετών: Για τους υποψήφιους των προηγούμενων ετών το υπουργείο Παιδείας έχει αποφασίσει οριστικά ότι θα διαγωνιστούν στα Λατινικά  και όχι στην Κοινωνιολογία.

Από του χρόνου θα υπάρχουν τρία Μηχανογραφικά.

Α΄ Μηχανογραφικό: Οι υποψήφιοι ημερήσιων και εσπερινών Γ.Ε.Λ. και ΕΠΑ.Λ. που συμμετέχουν στις πανελλαδικές εξετάσεις, μετά την ολοκλήρωση των εξετάσεων και τη γνωστοποίηση των βαθμών της τελικής τους επίδοσης στα πανελλαδικά εξεταζόμενα μαθήματα, τα ειδικά μαθήματα και τις πρακτικές δοκιμασίες, καθώς και τη γνωστοποίηση των αποτελεσμάτων των ικανοτήτων συμπληρώνουν μηχανογραφικό δελτίο (μηχανογραφικό δελτίο πρώτης φάσης). Σε αυτό επιλέγουν καθορισμένο αριθμό τμημάτων, σχολών ή εισαγωγικών κατευθύνσεων από το επιστημονικό πεδίο, στο οποίο έχουν πρόσβαση.

Ο αριθμός των τμημάτων που θα επιλέγουν οι υποψήφιοι είναι το 10% των τμημάτων επί του συνόλου του Επιστημονικού Πεδίου.

Β΄  Μηχανογραφικό: Παράλληλα με το Α Μηχανογραφικό με τις προτιμήσεις των τμημάτων για τα ΑΕΙ, οι υποψήφιοι θα συμπληρώνουν το Β Μηχανογραφικό με τις ειδικότητες για τα ΙΕΚ.

Γ΄ Μηχανογραφικό: Μετά την ανακοίνωση των επιτυχόντων, οι υποψήφιοι που δεν έχουν εισαχθεί σε καμία από τις δηλωθείσες επιλογές τους στα ΑΕΙ,  μπορούν να συμπληρώσουν εκ νέου μηχανογραφικό δελτίο υποψηφίου (μηχανογραφικό δελτίο δεύτερης φάσης), επιλέγοντας χωρίς περιορισμό επιλογών, όσες σχολές, τμήματα ή εισαγωγικές κατευθύνσεις επιθυμούν από το επιστημονικό πεδίο στο οποίο έχουν πρόσβαση με βάση την Ε.Β.Ε. του ειδικού μαθήματος ή των ειδικών μαθημάτων ή πρακτικών δοκιμασιών, αν συντρέχει τέτοια περίπτωση, την Ε.Β.Ε. ανά σχολή, τμήμα ή εισαγωγική κατεύθυνση και τη βαθμολογική τους επίδοση. Στη διαδικασία αυτή οι υποψήφιοι διεκδικούν τις θέσεις των οικείων σχολών, τμημάτων ή εισαγωγικών κατευθύνσεων, οι οποίες δεν πληρώθηκαν κατά τη διαδικασία του Α Μηχανογραφικού.

ΠΡΟΣΟΧΗ για φέτος:

Πανελλήνιες 2022: Ανατροπή – Ένα μόνο μηχανογραφικό θα καταθέτουν οι υποψήφιοι

Σχολές  Στρατιωτικές,  Αστυνομίας, Πυροσβεστικού  και Λιμενικού Σώματος 

Οι  υποψήφιοι  που του χρόνου θα συμμετάσχουν στις Πανελλαδικές Εξετάσεις και θα είναι υποψήφιοι για τις Σχολές  Στρατιωτικές,  Αστυνομίας, Πυροσβεστικού  και Λιμενικού Σώματος,  είναι άγνωστο πότε θα δώσουν τις  προκαταρκτικές εξετάσεις. Σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες  του edweek το υπουργείο Παιδείας εξετάζει  να τις δώσουν την Άνοιξη του 2022 και όχι τον ερχόμενο Οκτώβριο ή Νοέμβριο όπως αρχικά είχε ανακοινωθεί .

Το υπουργείο παιδείας εξέδωσε εγκύκλιο (04.11.2021) σχετικά με τις προκαταρκτικές εξετάσεις των υποψηφίων για τις Στρατιωτικές και Αστυνομικές Σχολές.

Τι αναφέρει η εγκύκλιος

Σε συνέχεια του με αριθμ. πρωτ. Φ.251/65195/Α5/4-6-2021 εγγράφου μας, σας ενημερώνουμε ότι σύμφωνα με το άρθρο 3 του ν. 4777/2021 θεσπίστηκε ότι από το σχολικό έτος 2021-2022 και εφεξής, ο/η υποψήφιος/α πριν τη συμπλήρωση Μηχανογραφικού Δελτίου θα πρέπει να γνωρίζει, πέραν της βαθμολογίας του/ης στα πανελλαδικώς εξεταζόμενα μαθήματα, την ικανότητά του/ης ή μη στις προκαταρκτικές εξετάσεις (ΠΚΕ) για τις Σχολές του Λιμενικού Σώματος, τις Στρατιωτικές Σχολές, τις Σχολές του Πυροσβεστικού Σώματος, τις Σχολές της Ελληνικής Αστυνομίας και στις υγειονομικές εξετάσεις για τις Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού.

Σύμφωνα με τα ανωτέρω και λαμβάνοντας υπόψη αιτήματα υποψηφίων στα οποία διαπιστωνόταν ο μη επαρκής χρόνος προετοιμασίας τους, αποφασίστηκε εφεξής η διεξαγωγή των ΠΚΕ καθώς και των υγειονομικών εξετάσεων των ΑΕΝ την περίοδο Μαρτίου – Απριλίου κάθε έτους, αρχής γενομένης από το έτος 2022. Συνεπώς, για τους υποψήφιους που θα υποβάλουν Μηχανογραφικό Δελτίο το σχολικό έτος 2021-2022, προκειμένου να εισαχθούν σε Σχολές του Λιμενικού Σώματος, στις Στρατιωτικές Σχολές, στις Σχολές του Πυροσβεστικού Σώματος, στις Σχολές της Ελληνικής Αστυνομίας οι ΠΚΕ καθώς και οι υγειονομικές εξετάσεις για τις Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού θα διεξαχθούν την περίοδο Μαρτίου – Απριλίου του 2022.

Όσον αφορά τις ακριβείς ημερομηνίες διεξαγωγής των ΠΚΕ των παραπάνω υποψηφίων καθώς και τις λοιπές λεπτομέρειες, θα καθορισθούν με τις σχετικές προκηρύξεις των αρμόδιων Υπουργείων.

Παρακαλούμε η ανακοίνωση αυτή να αποσταλεί στις οικείες Περιφέρειες προς ανάρτηση στον αντίστοιχο πίνακα ανακοινώσεων και να αναρτηθεί στον πίνακα ανακοινώσεων των Διευθύνσεων Δ.Ε. και των Λυκείων, καθώς και στις αντίστοιχες ιστοσελίδες τους, προκειμένου να ενημερωθούν οι μαθητές και οι απόφοιτοι που ενδιαφέρονται για εισαγωγή στις Σχολές του Λιμενικού Σώματος, στις Στρατιωτικές Σχολές, στις Σχολές του Πυροσβεστικού Σώματος, στις Σχολές της Ελληνικής Αστυνομίας και στις Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού.

Δείτε εδώ τη σχετική εγκύκλιο.

Αλλάζει ο τρόπος εξέτασης των πανελλαδικά εξεταζόμενων μαθημάτων των ΓΕΛ:  Υπογράφηκε από την υπουργό Παιδείας Ν. Κεραμέως, και δημοσιεύθηκε σε ΦΕΚ η απόφαση, η οποία ορίζει τον τρόπο εξέτασης των πανελλαδικά εξεταζόμενων μαθημάτων, στις επόμενες Πανελλήνιες Εξετάσεις, το 2022, για την εισαγωγή των υποψηφίων στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση. (Δείτε εδώ το σχετικό ΦΕΚ)

Eξεταστέα -διδακτέα ύλη:

Πατήστε εδώ εξεταστέα ύλη των Πανελλαδικώς εξεταζόμενων μαθημάτων των Ενιαίων Ειδικών Επαγγελματικών Γυμνασίων – Λυκείων (ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ.-Λ.)

Ενισχυτική Διδασκαλία:

Εγκύκλιο με οδηγίες για τον τρόπο οργάνωσης της Ενισχυτικής Διδασκαλίας Ειδικών Μαθημάτων στη Γ’Λυκείου, εξέδωσε το υπουργείο Παιδείας. (Δείτε τη σχετική απόφαση και την εγκύκλιο, εδώ)

Αλλαγές στους Συντελεστές Βαρύτητας: Ανατροπή των συντελεστών που ήξεραν μέχρι πρότινος οι υποψήφιοι των Πανελληνίων  αναμένονται φέτος, με τα Πανεπιστήμια να έχουν τον τελευταίο λόγο τόσο στην διαμόρφωση της Ελάχιστης Βάσης Εισαγωγής όσο και στους συντελεστές βαρύτητας ανά μάθημα.

Συντελεστής για την Ελάχιστη Βάση Εισαγωγής:

Με τροπολογία που ψηφίστηκε, το Υπουργείο Παιδείας παρέτεινε την προθεσμία εντός της οποίας θα πρέπει να ορίσουν τα Πανεπιστήμια τον συντελεστή που θα καθορίσει την Ελάχιστη Βάση Εισαγωγής του κάθε τμήματος.

Μέχρι την 1η Νοεμβρίου καλούνται όλα τα Πανεπιστήμια να καταθέσουν τις προτάσεις τους με το εύρος του συντελεστή να κυμαίνεται, όπως και πέρσι, μεταξύ 0,80 και 1,20. Όσα Πανεπιστήμια ή τμήματα/σχολές δεν καταθέσουν πρόταση, αυτόματα θα εφαρμοστεί σε αυτά ο κατώτατος συντελεστής, δηλαδή το 1,20.

Πέρσι κατεγράφησαν αρκετές αστοχίες με αποτέλεσμα, ιδίως στα τμήματα όπου ήταν υποχρεωτικό το ειδικό μάθημα, να μείνουν εκτός υποψήφιοι με πολύ υψηλούς βαθμούς.

Φέτος, ύστερα από την περσινή εμπειρία, αναμένονται αλλαγές κυρίως σε χαμηλόβαθμες ή μεσαίας βαθμολογίας σχολές με τις εκτιμήσεις να κάνουν λόγο για μειωμένο συντελεστή σε σχέση με πέρσι, ώστε να μην διακινδυνεύσουν τα τμήματα να μείνουν με πολύ χαμηλό αριθμό εισακτέων, όπως στην περίπτωση των Αρχιτεκτόνων Μηχανικών Ξάνθης, όπου κατεγράφη μηδενικός αριθμός εισακτέων λόγω της υψηλής ΕΒΕ στο ειδικό μάθημα.

Η τροπολογία:

Συντελεστές βαρύτητας ανά μάθημα

Μία σημαντική αλλαγή φέτος που αλλάζει τα δεδομένα και επηρεάζει τη βάση εισαγωγής είναι και ο συντελεστής βαρύτητας. Πλέον τα τμήματα ανάλογα με το αντικείμενο σπουδών τους θα ορίζουν τα ίδια τον συντελεστή βαρύτητας.

Καταργείται από φέτος ο συντελεστής βαρύτητας που οριζόταν από το ίδιο το Υπουργείο Παιδείας (1,3 και 0,7) σε δύο συγκεκριμένα μαθήματα ανά επιστημονικό πεδίο.

Από φέτος, ο συντελεστής διαμορφώνεται ανάλογα με το τμήμα επιλογής του κάθε υποψηφίου.

Για παράδειγμα, για την εισαγωγή στο Φυσικό, το μάθημα της Φυσικής θα έχει υψηλότερο συντελεστή από τα υπόλοιπα τέσσερα μαθήματα.

Αν ο υποψήφιος επιθυμεί να δηλώσει και το Μαθηματικό, το οποίο βρίσκεται στο ίδιο επιστημονικό πεδίο με το Φυσικό, το μάθημα των Μαθηματικών θα έχει υψηλότερο συντελεστή.

Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι ο μέσος όρος του κάθε υποψηφίου διαμορφώνεται ανάλογα με το τμήμα επιλογής του. Για παράδειγμα αν ένας υποψήφιος έχει καλύτερες επιδόσεις στη Φυσική απ’ ότι στα Μαθηματικά διεκδικεί με υψηλότερο βαθμό το αντίστοιχο τμήμα απ’ ότι το διεκδικεί ως υποψήφιος των Μαθηματικών.

Οι νέοι συντελεστές βαρύτητας θα οριστούν σύμφωνα με τη νομοθεσία έως και τις 31 Μαΐου, λίγο πριν την έναρξη των Πανελληνίων 2022.

Σε Στρατιωτικές Σχολές, Αστυνομία, Λιμενικό και Πυροσβεστική οι συντελεστές βαρύτητας έχουν οριστεί από τον περασμένο Ιούνιο και είναι ενδεικτικοί του πώς θα διαμορφωθούν και για πανεπιστημιακά τμήματα.

Νέα τμήματα Στρατιωτικών Σχολών που θα ενταχθούν στο Μηχανογραφικό του 2022:

Τέσσερα νέα τμήματα  Στρατιωτικών Σχολών θα  περιλαμβάνει το νέο  Μηχανογραφικό  , που θα συμπληρώσουν οι υποψήφιοι στις επόμενες Πανελλαδικές Εξετάσεις, του 2022

Πρόκειται για τα εξής τμήματα:

ΙΚΑΡΩΝ (ΣΙ) ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΩΝ

ΙΚΑΡΩΝ (ΣΙ) ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ΙΚΑΡΩΝ (ΣΙ) ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ

ΙΚΑΡΩΝ (ΣΙ) ΕΦΟΔΙΑΣΤΩΝ

Και τα τέσσερα τμήματα έχουν ορίσει τον ανώτατο Συντελεστή Ελάχιστης Βάσης Εισαγωγής, που είναι το 1,20.

Διαβάστε τις Εκπαιδευτικές Ειδήσεις, με την αξιοπιστία και την εγκυρότητα του edweek.gr

   Μπες στην ομάδα μας στο Viber!

Μοιράσου το άρθρο:

             

Αν η εικόνα υπόκειται σε πνευματικά δικαιώματα παρακαλούμε να μας ενημερώσετε για να την αντικαταστήσουμε.

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.