Υπουργείο Παιδείας: Συγκροτήθηκε ομάδα Έγκαιρης Εκπαιδευτικής Παρέμβασης

Υπουργείο Παιδείας: Συγκροτήθηκε άμισθη ομάδα Έγκαιρης Εκπαιδευτικής Παρέμβασης με συντονίστρια την κα Αριστέα Φύσσα, Επίκουρη Καθηγήτρια του Πανεπιστημίου Πατρών.

Αντικείμενο της ομάδας εργασίας είναι η εισήγηση Σχεδίου Δράσης αναφορικά με την Έγκαιρη Εκπαιδευτική Παρέμβαση στο Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων.

Ειδικότερα, η ομάδα εργασίας:

α) Εισηγείται το πλαίσιο, τη στοχοθεσία και τους βασικούς άξονες του Σχεδίου Δράσης για την Έγκαιρη Εκπαιδευτική Παρέμβαση, θέτει επιμέρους επιχειρησιακούς στόχους, δείκτες επίτευξης και χρονοδιαγράμματα.

β) Συντάσσει και υποβάλλει εκθέσεις για σχετικά ζητήματα.

γ) Παρέχει συστάσεις για βελτιωτικές τροποποιήσεις και προσαρμογές, όπου αυτές απαιτούνται.

Συντονίστρια της Επιτροπής η υπουργός όρισε την Αριστέα Φύσσα, Επίκουρη Καθηγήτρια στο Τμήμα Επιστημών της Εκπαίδευσης και της Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία του Πανεπιστημίου Πατρών, και,

Αναπληρώτρια Συντονίστρια την  Αναστασία Βλάχου, Καθηγήτρια Ειδικής Αγωγής και Εκπαιδευτικής Ένταξης στο Παιδαγωγικό Τμήμα Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της Φιλοσοφικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, (Ε.Κ.Π.Α.).

Μέλη

Αλέξανδρος – Σταμάτης Αντωνίου, Αναπληρωτής Καθηγητής Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (Ε.Κ.Π.Α.), μέλος.

Ιωάννης Μπουσδούνης, Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, μέλος.

Αλεξάνδρα Νάκου, Εκπαιδευτικός ΠΕ60, αποσπασμένη στο Ιδιαίτερο Γραφείο του Γενικού Γραμματέα της Διεύθυνσης Α’θμιας και Β’θμιας Εκπ/σης και Ειδικής Αγωγής, μέλος.

Ευγενία Παναγιωτοπούλου, Προϊσταμένη του Τμήματος Α’, Σπουδών και Εφαρμογής Προγραμμάτων, της Διεύθυνσης Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, μέλος.

Αθηνά-Άννα Χριστοπούλου, Προϊσταμένη του Τμήματος Γ’, Προάσπισης Δικαιωμάτων Μαθητών με Αναπηρία και/ή Ειδικές Εκπαιδευτικές Ανάγκες, της Διεύθυνσης Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, μέλος.

Παπαβρόντος Βασίλειος, Προϊστάμενος Τμήματος Β’,Μαθητικής Μέριμνας και Σχολικής Ζωής της Διεύθυνσης Σπουδών Προγραμμάτων και Οργάνωσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, μέλος.

Μαρία Γελαστοπούλου, Σύμβουλος Α’ Ειδικής Αγωγής και Ενταξιακής Εκπαίδευσης του τμήματος Α’, Εκπαιδευτικής Καινοτομίας και Ενταξιακής Εκπαίδευσης του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.), μέλος.

Ευστράτιος Χατζηχαραλάμπους, Προϊστάμενος του Τμήματος Γ’ Ανάπτυξης Προγραμμάτων Αγωγής Υγείας και Πρόληψης, της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας του Υπουργείου Υγείας, κλάδου ΠΕ Διοικητικού με Βαθμό Α’, μέλος και

Κασσιανή Ντέρου, υπάλληλος του Τμήματος Γ’ Ανάπτυξης Προγραμμάτων Αγωγής Υγείας και Πρόληψης της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας φροντίδας Υγείας του Υπουργείου Υγείας, κλάδου ΠΕ Διοικητικού με Βαθμό Α’, αναπληρωματικό μέλος.

Έλενα Σουκάκου, μέλος της Εθνικής Αρχής Προσβασιμότητας (Ε.Α.Π.), μέλος.

Δήμητρα Νίκου, Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Προστασίας Παιδιού και Οικογένειας, της Γενικής Γραμματείας Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Καταπολέμησης της Φτώχειας του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, μέλος και

Ευαγγελία Ζέρβα, υπάλληλος της Διεύθυνσης Προστασίας Παιδιού και Οικογένειας με διάθεση στο Γραφείο Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, αναπληρωματικό μέλος.

Αλεξία Πρασούλη, Αναπτυξιακή Παιδίατρος της Διεύθυνσης Κοινωνικής και Αναπτυξιακής Παιδιατρικής του Ινστιτούτου Υγείας του Παιδιού, μέλος και

Κλημεντοπούλου Αλεξάνδρα, Αναπτυξιακή Παιδίατρος της Διεύθυνσης Κοινωνικής και Αναπτυξιακής Παιδιατρικής του Ινστιτούτου Υγείας του Παιδιού, αναπληρωματικό μέλος.

Βασιλική Σιαμαντά, Εκπαιδευτικός ΠΕ60, νηπιαγωείο Περιγιαλίου Κορινθίας, μέλος.

Φωτεινή Ζαφειροπούλου, Υπεύθυνη Δημοσίων Σχέσεων της Εθνικής Συνομοσπονδίας Ατόμων με Αναπηρία (Ε.Σ.Α.μεΑ.), μέλος και

Δημήτριος Λογαράς, Επιστημονικό στέλεχος της Εθνικής Συνομοσπονδίας Ατόμων με Αναπηρία (Ε.Σ.Α.μεΑ.), αναπληρωματικό μέλος.

Τα μέλη της  Επιτροπής θα συνεδριάζουν τακτικά μία φορά ανά μήνα από τη συγκρότησή της και, εκτάκτως, ύστερα από πρόσκληση του Συντονιστή αυτής ή αίτημα των δύο τρίτων (2/3) τουλάχιστον των μελών της.

Τα μέλη προσκαλούνται από τον Συντονιστή με οποιονδήποτε πρόσφορο τρόπο και η πρόσκληση περιλαμβάνει τα θέματα της ημερήσιας διάταξης. Η επιτροπή δύναται να συνεδριάζει και μέσω τηλεδιάσκεψης.

Η Επιτροπή  βρίσκεται σε απαρτία εφόσον: α) παρίσταται η απόλυτη πλειοψηφία των μελών της και β) μεταξύ των παρόντων μελών περιλαμβάνεται ο Συντονιστής ή και ο Αναπληρωτής Συντονιστής.

Οι αποφάσεις της Ομάδας Εργασίας λαμβάνονται με πλειοψηφία των παρόντων μελών. Σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος του Συντονιστή.

Στην Επιτροπή   δύνανται να συμμετέχουν, χωρίς δικαίωμα ψήφου, εφόσον καλούνται από αυτήν, εμπειρογνώμονες και υπηρεσιακοί παράγοντες που μπορούν να διευκολύνουν το έργο της με τη διατύπωση σχετικών απόψεων.

Κατά τα λοιπά, για τη λειτουργία της Επιτροπής   εφαρμόζονται οι διατάξεις περί συλλογικών οργάνων του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας. Για τις συνεδριάσεις της ομάδας συντάσσονται πρακτικά.

Δείτε εδώ το σχετικό ΦΕΚ

Όλες οι Ειδήσεις και τα Τελευταία Νέα για την Εκπαίδευση στο edweek.gr

Διάβασε όλες τις ειδήσεις μας στο Google
Κάνε like στη σελίδα μας στο Facebook
Ακολούθησέ μας στο Instagram
Ακολούθησέ μας στο Twitter
Μπες στην ομάδα μας στο Viber
Κάνε εγγραφή στο κανάλι μας στο Youtube

Μοιράσου το άρθρο μας

             

Αν η εικόνα υπόκειται σε πνευματικά δικαιώματα παρακαλούμε να μας ενημερώσετε για να την αντικαταστήσουμε.  – If the images are subjected to copyright contact us in order to replase them.

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.