Επιλογή και αρμοδιότητες Υπεύθυνου Σχολικού Εργαστηρίου Πληροφορικής και Φυσικών Επιστημών (εγκύκλιοι)

Εκδόθηκαν από το υπουργείο Παιδείας οι εγκύκλιοι για την διαδικασία επιλογής και τον καθορισμό των αρμοδιοτήτων του Υπεύθυνου  Σχολικού Εργαστηρίου Πληροφορικής  και Φυσικών Επιστημών Για να ανοίξετε τις εγκυκλίους πατήστε, … ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ