Κάμερες σε δημόσιους χώρους: Ποια είναι τα δέκα βασικά σημεία του νέου πλαισίου

Κάμερες σε δημόσιους χώρους: Είναι χρήσιμο για τους πολίτες να έχουν καταρχάς γνώση 10 βασικών σημείων του νέου πλαισίου, το οποίο καθορίζει το πώς, πού και πότε επιτρέπεται αυτοί να … ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ