Νέο Πρόγραμμα Σπουδών Νεοελληνικής Γλώσσας στο Δημοτικό Σχολείο

Το νέο Πρόγραμμα Σπουδών για τη Νεοελληνική Γλώσσα στο Δημοτικό Σχολείο εφαρμόζεται φέτος για δεύτερη χρονιά με επιτυχία στα Πειραματικά Σχολεία όλης της Ελλάδα.  Πρόγραμμα Σπουδών Νεοελληνικής Γλώσσας στο Δημοτικό … ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ