Αμοιβαίες μεταθέσεις 2021 Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης: Τα ονόματα

Ανακοινώθηκαν οι αμοιβαίες μεταθέσεις εκπαιδευτικών της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για το έτος 2021, ύστερα από αίτησή τους και χωρίς δαπάνη για το Δημόσιο. Δείτε το έγγραφο με τα ονόματα.  Διαβάστε τις Εκπαιδευτικές Ειδήσεις, με την αξιοπιστία … ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ