Δωρεάν Μεταπτυχιακά 2023: Σε ποια προγράμματα μπορείτε να κάνετε αίτηση

Μερικά από τα ΠΜΣ (προγράμματα μεταπτυχιακών σπουδών) των ελληνικών  πανεπιστημίων έχουν ανοιχτές της αιτήσεις τους για το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024 και ανάμεσα στο ΠΜΣ που δέχονται νέους φοιτητές και φοιτήτριες ανήκουν και αυτά που προσφέρονται δωρεάν.

Δωρεάν Μεταπτυχιακά 2023: Σε ποια προγράμματα έχουν ανοίξει οι αιτήσεις

ΕΚΠΑ

Τίτλος: Οικονομική Επιστήμη (MPhil in Economics)

Κατευθύνσεις:

1. Οικονομική Επιστήμη
2. Ποσοτικές Μέθοδοι
3. Οικονομική Ιστορία

Προθεσμία αιτήσεων: 30/06/23

Τίτλος: Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού Βιολογία της Άσκησης 

Κατευθύνσεις:

1. Αθλητιατρική – Αθλητική Φυσικοθεραπεία και Αποκατάσταση (Sport Medicine-Sport Physical Therapy and Rehabilitation)
2. Αθλητική Βιομηχανική – Κινησιολογία και Εργονομία (Sport Biomechanics-Kinesiology and Ergonomy)
3. Εργοφυσιολογία, Διατροφή, Άσκηση και Ποιότητα Ζωής (Exercise Physiology, Nutrition and Quality of Life) 

Προθεσμία αιτήσεων: 08/09/23

Τίτλος: Φυσική Αγωγή και Αθλητισμός (Physical Education and Sport Science)

Κατευθύνσεις:

1. Παιδαγωγικές και Ανθρωπιστικές Σπουδές στην Φυσική Αγωγή και τον Αθλητισμό
2. Οργάνωση Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού
3. Προπονητική Αθλημάτων

Προθεσμία αιτήσεων: 01/09/23

Τίτλος:  Αρχαιολογία και Ιστορία του Αρχαίου Κόσμου: από την Απώτατη Προϊστορία έως την Ύστερη Αρχαιότητα 

Κατευθύνσεις:

1. Προϊστορική Αρχαιολογία (Prehistoric Archaeology)
2. Κλασική Αρχαιολογία (Classical Archaeology)
3. Αρχαία Ιστορία (Ancient History)

Προθεσμία αιτήσεων: 07/07/23

Τίτλος: Βυζαντινός κόσμος: Ιστορία και Αρχαιολογία (The world of Byzantium: History and Archaeology) 

Κατευθύνσεις:

1. Βυζαντινή Ιστορία (Byzantine History)
2. Βυζαντινή Αρχαιολογία και Τέχνη (Byzantine Art and Archaeology)

Προθεσμία αιτήσεων: 07/07/23

Τίτλος: Νεότερη και Σύγχρονη Ιστορία και Ιστορία της Τέχνης / Modern and Contemporary History and History of Art

Κατευθύνσεις:

1. Νεότερη και Σύγχρονη Ελληνική Ιστορία: ελληνοβενετικός, οθωμανικός, νεότερος ελληνικός κόσμος / Modern and Contemporary Greek History: GreekVenetian,
Ottoman, Modern Greek World
2. Ευρωπαϊκή Ιστορία / European History
3. Ιστορία της Τέχνης / History of Art

Προθεσμία αιτήσεων: 7/07/23

Τίτλος: «Αρέθας» – Βυζαντινή Φιλολογία 

Προθεσμία αιτήσεων: 22/09/23

Τίτλος: Λαϊκός Πολιτισμός και Λογοτεχνία – Γεώργιος Α. Μέγας (Folklore and Literature – Georgios A. Megas)

Προθεσμία αιτήσεων: 29/09/23

Τίτλος: Νεοελληνική Φιλολογία (Modern Greek Literature) – «Κοραής»

Προθεσμία αιτήσεων: 15/09/23

Τίτλος: Φυσική (Physics)

Κατευθύνσεις:

1. Φυσική των Υλικών (Materials Physics)
2. Πυρηνική Φυσική και Φυσική Στοιχειωδών Σωματιδίων (Nuclear Physics and Elementary Particle Physics)
3. Αστροφυσική (Astrophysics)

Προθεσμία αιτήσεων: 10/07/23

Τίτλος: Φυσική Εφαρμογών

Κατεύθυνση: Δωρεάν Φυσική Περιβάλλοντος (Environmental Physics)

Προθεσμία αιτήσεων: 10/07/23

Τίτλος: Φυσικής και Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών

Κατευθύνσεις:

1. Ηλεκτρονική – Ραδιοηλεκτρολογία
2. Ηλεκτρονικός Αυτοματισμός

Προθεσμία αιτήσεων: 21/07/23

Πανεπιστήμιο Πατρών

Τίτλος: Επιστήμη των Υλικών

Κατευθύνσεις:

1. Προηγμένα Λειτουργικά Υλικά
2. Υπολογιστική Επιστήμη των Υλικών

Προθεσμία αιτήσεων: 18/09/23

Τίτλος: Εφαρμοσμένη Οπτοηλεκτρονική

Επιστήμης των Υλικών και Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών σε συνεργασία με το Ινστιτούτο Νανοεπιστήμης και Νανοτεχνολογίας του ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος»

Προθεσμία αιτήσεων: 18/09/23

Τίτλος: Επιστήμη και Τεχνολογία Πολυμερών και Σύνθετων Υλικών

Επιστήμης των Υλικών και Χημείας

Προθεσμία αιτήσεων: 18/9/23

Τίτλος: Επιστήμες της Εκπαίδευσης

Κατευθύνσεις:

1. Διδακτική των Θετικών Επιστημών: Διδακτικές διαδικασίες, Εκπαιδευτικά προγράμματα, Αξιολόγηση και Τεχνολογίες της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών στην Εκπαίδευση
2. Κοινωνική Θεωρία, Πολιτική και Πρακτικές στην Εκπαίδευση
3. Λόγος, Τέχνη και Πολιτισμός στην Εκπαίδευση

Προθεσμία αιτήσεων: 16/06/23

Τίτλος: Masters Program in Human-Computer Interaction (Αλληλεπίδραση Ανθρώπου – Υπολογιστή)

Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών (ΗΜΤΥ) και Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής (ΜΗΥΠ)

Προθεσμία αιτήσεων: 15/07/23

Τίτλος: Πράσινη Ηλεκτρική Ενέργεια: Ευφυείς Τεχνολογίες και Στρατηγικές Διαχείρισης 

Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών και Φυσικής

Προθεσμία αιτήσεων: 11/09/23

Τίτλος: Ειδικές προσεγγίσεις στις παραστατικές τέχνες και τον κινηματογράφο (ιστορία, θεωρία, πολιτικές της ταυτότητας)

Προθεσμία: 15/09/23

Τίτλος: Το αρχαίο ελληνικό θέατρο και η πρόσληψή του

Προθεσμία: 15/09/23

Τίτλος: Βιοϊατρικές Επιστήμες

Τμήμα Ιατρικής 

Προθεσμία αιτήσεων: 29/09/23

Τίτλος: Ολοκληρωμένα Συστήματα Υλικού και Λογισμικού

Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής

Προθεσμία αιτήσεων: 18/07/23

Τίτλος: Συστήματα Επεξεργασίας Πληροφορίας και Μηχανική Νοημοσύνη

Πανεπιστήμιο Πατρών Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής, Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών και Μηχανικών και Αεροναυπηγών Μηχανικών

Προθεσμία αιτήσεων: 05/07/23

Τίτλος: Σχεδιασμός Ανθεκτικών, Βιώσιμων και Ευφυών Υποδομών

Κατευθύνσεις:

1. Υλικά, Κατασκευές και Γεωτεχνικά Έργα Υψηλής Επιτελεστικότητας
2. Υδραυλική και Περιβαλλοντική Μηχανική για Βιώσιμες Υποδομές
3. Ευφυή Συστήματα Μεταφορών και Διαχείρισης Έργων

Προθεσμία αιτήσεων: 23/6/23

Τίτλος: Ανακάλυψη και Ανάπτυξη Φαρμάκων

Κατευθύνσεις:

1.Φαρμακευτική Χημεία – Φυσικά Προϊόντα
2. Βιομηχανική Φαρμακευτική
3. Μοριακή Φαρμακολογία και Βιοτεχνολογία

Προθεσμία αιτήσεων: 01/09/23

Τίτλος: Θεωρητική και Πρακτική Φιλοσοφία 

Κατευθύνσεις:

1. Γνωσιοθεωρία και Μεταφυσική
2. Ηθική και Πολιτική Φιλοσοφία

Προθεσμία αιτήσεων: 31.8.23

Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου

Τίτλος: Επιστήμη Υπολογιστών

Προθεσμία αιτήσεων: 05/09/23

Πάντειο Πανεπιστήμιο

Τίτλος: Διεθνές και Ευρωπαϊκό Δίκαιο και Διακυβέρνηση

Κατευθύνσεις:

1. Διεθνές Δίκαιο και Διπλωματικές Σπουδές
2. Δίκαιο και Πολιτική για το Περιβάλλον και την Ενέργεια
3. Ευρωπαϊκό Ποινικό Δίκαιο και Πολιτική

Προθεσμία αιτήσεων: 30/06/23

Τίτλος: Εγκληματολογία

Προθεσμία αιτήσεων: 30/06/23

Τίτλος: Πολιτική Επιστήμη και Νεότερη Ιστορία

Κατευθύνσεις:

1. Πολιτική Επιστήμη
2. Νεότερη και Σύγχρονη Ιστορία

Προθεσμία αιτήσεων: 09/06/23

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Τίτλος: Αειφορική Διαχείριση Δασικών και Φυσικών Οικοσυστημάτων: Προστασία, Παραγωγή και Αξιοποίηση

Κατευθύνσεις:

1. Οικολογία – προστασία – διατήρηση φύσης
2. Τεχνικά έργα, παραγωγή και αξιοποίηση ξυλώδους βιομάζας
3. Διαχείριση – ανάπτυξη δασών και φυσικών πόρων

Προθεσμία αιτήσεων: 05/09/23

Τίτλος: Δημόσια Υγεία και Πολιτική Υγείας

Κατευθύνσεις:

1. Δημόσια Υγεία
2. Πολιτική Υγείας

Προθεσμία αιτήσεων: 20/09/23

Τίτλος: Ερευνητική Μεθοδολογία στην Ιατρική και στις Επιστήμες Υγείας

Κατευθύνσεις:

1. Βασική Ιατρική Έρευνα
2. Κλινική Ιατρική Έρευνα

Προθεσμία αιτήσεων: 07/09/23

Τίτλος: Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας (MSc Primary Health Care – MPHC)

Προθεσμία αιτήσεων: 20/09/23

Τίτλος: Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στην Αρχαιολογία, Τέχνη και Πολιτισμό 

Κατευθύνσεις:

1. Προϊστορική Αρχαιολογία
2. Κλασική Αρχαιολογία
3. Βυζαντινή Αρχαιολογία

Προθεσμία αιτήσεων: 26/09/23

Τίτλος: Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στην Ιστορική Έρευνα

Κατευθύνσεις:

1. Αρχαία Ελληνική και Ρωμαϊκή Ιστορία
2. Βυζαντινή και Μεσαιωνική Ιστορία
3. Νεότερη και Σύγχρονη Ιστορία

Προθεσμία αιτήσεων: 15/09/23

Τίτλος: Κτηνιατρικής Ιατρική Zώων Συντροφιάς

Κατευθύνσεις:

1. Χειρουργική Ζώων Συντροφιάς
2. Παθολογία Ζώων Συντροφιάς
3. Αναισθησιολογία-Εντατική Θεραπεία Ζώων Συντροφιάς

Προθεσμία αιτήσεων: 10/07/23

Τίτλος: Μηχανικών Χωροταξίας και Ανάπτυξης Χωρικός Σχεδιασμός για Βιώσιμη και Ανθεκτική Ανάπτυξη

Προθεσμία αιτήσεων: 14/07/23

Τίτλος: Ευρωπαϊκό και Συγκριτικό Κοινωνικό Δίκαιο | Νομικής ΑΠΘ και Νομικής του Πανεπιστημίου Τουλούζης της Γαλλίας (Université Toulouse 1 Capitole)

Προθεσμία αιτήσεων: 25/06/23

Τίτλος: Παιδαγωγική Επιστήμη: Ειδική Αγωγή, Παιδαγωγική του Σχολείου, Συνεχιζόμενη Εκπαίδευση

Κατευθύνσεις:

1. Ειδική Αγωγή
2. Παιδαγωγική του Σχολείου
3. Συνεχιζόμενη Εκπαίδευση

Προθεσμία αιτήσεων: 10/09/23

Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο

Τίτλος: Περιβάλλον και Ανάπτυξη

Σχολές Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών – Μηχανικών Γεωπληροφορικής, Μηχανικών Μεταλλείων – Μεταλλουργών, Χημικών Μηχανικών, Μηχανολόγων Μηχανικών, Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών, Πολιτικών Μηχανικών και Αρχιτεκτόνων Μηχανικών του ΕΜΠ

Κατευθύνσεις:

1. Περιβάλλον και Ανάπτυξη
2. Περιβάλλον και Ανάπτυξη των Ορεινών Περιοχών

Προθεσμία αιτήσεων: 02/07/23

Τίτλος: Σχεδιασμός και Κατασκευή Υπογείων Έργων

Σχολές Μηχανικών Μεταλλείων-Μεταλλουργών, Πολιτικών Μηχανικών & Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών – Μηχανικών Γεωπληροφορικής

Προθεσμία αιτήσεων: 14/07/23

Τίτλος: Συστήματα Αυτοματισμού

Σχολές Μηχανολόγων Μηχανικών, Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών, Χημικών Μηχανικών, Μεταλλειολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Μεταλλείων, Ναυπηγών Μηχανολόγων Μηχανικών και Εφαρμοσμένων Μαθηματικών και Φυσικών Επιστημών 

Κατευθύνσεις:

1. Συστήματα Κατασκευών και Παραγωγής
2. Συστήματα Αυτομάτου Ελέγχου και Ρομποτικής

Προθεσμία αιτήσεων: 07/07/23

Τίτλος: Ναυτική και Θαλάσσια Τεχνολογία 

χολές Ναυπηγών Μηχανολόγων Μηχανικών, Μηχανολόγων Μηχανικών, Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Η/Υ, Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών, Εφαρμοσμένων Μαθηματικών και Φυσικών Επιστημών, Πολιτικών Μηχανικών του Ε.Μ.Π., Φυσικό Τμήμα του ΕΚΠΑ, και το Ελληνικό Κέντρο Θαλάσσιων Ερευνών (ΕΛΚΕΘΕ)

Προθεσμία αιτήσεων: 10/07/23

Τίτλος: Μεταφραστική Βιοϊατρική Μηχανική και Επιστήμη (Translational Engineering in Health and Medicine)

Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών και Μηχανολόγων Μηχανικών 

Προθεσμία αιτήσεων: 11/06/23

Τίτλος: Επιστήμη Δεδομένων και Μηχανική Μάθηση (Data Science and Machine Learning)

Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών, Σχολή Εφαρμοσμένων Μαθηματικών και Φυσικών Επιστημών, τη Σχολή Πολιτικών Μηχανικών και τη Σχολή Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών – Μηχανικών Γεωπληροφορικής

Προθεσμία αιτήσεων: 11/06/23

Τίτλος: Παραγωγή και Διαχείριση Ενέργειας

Σχολών Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών, Μηχανολόγων Μηχανικών, Χημικών Μηχανικών, Πολιτικών Μηχανικών και Ναυπηγών Μηχανολόγων Μηχανικών

Προθεσμία αιτήσεων: 18/06/2

Ιόνιο Πανεπιστήμιο

Τίτλος: Πολιτική, γλώσσα και διαπολιτισμική επικοινωνία (Master of Arts in Politics, Language and Intercultural Communication)

Προθεσμία: 10/07/23

Πανεπιστήμιο Αιγαίου

Τίτλος: Σπουδές στα Μαθηματικά

Κατευθύνσεις:

1. Θεωρητικά Μαθηματικά
2. Εφαρμοσμένα Μαθηματικά

Προθεσμία αιτήσεων: 23/06/23

Τίτλος: Ευφυή Συστήματα Πληροφορικής

Προθεσμία αιτήσεων: 10/09/23

Πανεπιστήμιο Μακεδονίας

Τίτλος: Επιστήμες της Αγωγής: Εκπαίδευση Ενηλίκων, Ειδική Αγωγή (Master of Arts in Education: Adult Education, Special Education) 
Τμήμα Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής

Κατευθύνσεις:

1. Εκπαίδευση Ενηλίκων (Master of Arts in Adult Education)
2. Ειδική Αγωγή (Master of Arts in Special Education)

Προθεσμία αιτήσεων: Δεν έχει ανακοινωθεί

Τίτλος: Εφαρμοσμένης Πληροφορικής Τεχνητή Νοημοσύνη και Αναλυτική Δεδομένων (MSc in Artificial lntelligence and Data Analytics)

Προθεσμία αιτήσεων: 09/07/23

Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

Τίτλος: Φυτιατρική και Περιβάλλον

Προθεσμία αιτήσεων: 08/09/23

Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

Τίτλος: Οικονομική Επιστήμη

Κατευθύνσεις:

1. Οικονομετρία και Ανάλυση Δεδομένων
2. Οικονομική Ανάλυση και Πολιτική 31/07/23

Τίτλος: Γλωσσολογική Θεωρία και Έρευνα

Προθεσμία αιτήσεων: 15/09/23

Τίτλος: Κλασική Φιλολογία 

Κατευθύνσεις:

1. Αρχαία Ελληνική Φιλολογία
2. Λατινική Φιλολογία

Προθεσμία αιτήσεων: 15/09/23

Τίτλος: Ανόργανη Βιολογική Χημεία (Biological Inorganic Chemistry)
Χημείας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, ΕΚΠΑ, ΑΠΘ, Πανεπιστημίου Πατρών, Πανεπιστημίου Κρήτης και Πανεπιστημίου Κύπρου

Προθεσμία αιτήσεων: 08/09/23

Πανεπιστήμιο Κρήτης

Τίτλος: Μοριακή και Εφαρμοσμένη Βιολογία Φυτών – Πράσινη Βιοτεχνολογία

Προθεσμία αιτήσεων: 20/06/23

Τίτλος: Βιολογίας και Χημείας Πρωτεϊνική Βιοτεχνολογία

Προθεσμία αιτήσεων: 30/06/23
Τίτλος: Ιατρικής Χειρουργικές Επιστήμες

Κατευθύνσεις:

Α) Χειρουργική
Β) Ορθοπεδική

Προθεσμία αιτήσεων: 25/06/23

Τίτλος: Μαθηματικά και Εκπαίδευση

Προθεσμία αιτήσεων: 27/06/23

Τίτλος: Οικονομική Θεωρία και Πολιτική

Προθεσμία αιτήσεων: 16/06/23

Τίτλος: Φυσικής / Προχωρημένη Φυσική

Κατευθύνσεις:

1. Αστροφυσικής και Διαστημικής Φυσικής
2. Φυσικής Στοιχειωδών Σωματιδίων και Κοσμολογίας
3. Συμπυκνωμένης Ύλης και Ατομικής Φυσικής

Προθεσμία αιτήσεων:10/07/23

Τίτλος: Φωτονική και Νανοηλεκτρονική

Προθεσμία αιτήσεων: 10/07/23

Τίτλος: ΠΜΣ Χημείας

Κατευθύνσεις:

1. Βιολογική και Οργανική Χημεία
2. Αναλυτική και Περιβαλλοντική Χημεία
3. Προηγμένα Υλικά – Φυσικοχημεία

Προθεσμία αιτήσεων: 30/06/23

Τίτλος: Απομόνωση και Σύνθεση Φυσικών Προϊόντων με Βιολογική Δραστικότητα | Χημείας και Ιατρικής

Προθεσμία αιτήσεων: 30/06/23

Τίτλος: Επιστήμες και Μηχανική Περιβάλλοντος 

Προθεσμία αιτήσεων: 30/06/23

Όλες οι Ειδήσεις και τα Τελευταία Νέα για την Εκπαίδευση στο edweek.gr

Διάβασε όλες τις ειδήσεις μας στο Google
Κάνε like στη σελίδα μας στο Facebook
Ακολούθησέ μας στο Instagram
Ακολούθησέ μας στο Twitter
Μπες στην ομάδα μας στο Viber
Κάνε εγγραφή στο κανάλι μας στο Youtube

Μοιράσου το άρθρο μας

             

Αν η εικόνα υπόκειται σε πνευματικά δικαιώματα παρακαλούμε να μας ενημερώσετε για να την αντικαταστήσουμε.  – If the images are subjected to copyright contact us in order to replase them.

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.