Διευθυντές Δημοτικών σχολείων: Ημερολόγιο ενεργειών ανά μήνα, από Σεπτέμβριο έως Ιούνιο

Ένα χρήσιμο Ημερολόγιο Ενεργειών απέστειλε η Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ανατολικής Θεσσαλονίκης στους Διευθυντές των σχολείων ευθύνης της.

Το Ημερολόγιο περιλαμβάνει τις ενέργειες που πρέπει να γίνουν ανά μήνα του νέου σχολικού έτους, από τον Σεπτέμβριο έως τον Ιούνιο.

Ενδεικτικό Ημερολόγιο Διευθυντή Δημοτικού Σχολείου

Σεπτέμβριος

1/9: Πράξη ανάληψης υπηρεσίας

1-5/9: Προγραμματισμός αγιασμού – ενημέρωση γονέων – ανάρτηση στην ιστοσελίδα

έως 10/9 Πρακτικά

  1. Ανάθεση τμημάτων – διδασκαλιών – ολοήμερου -ΠΖ
  2. Διαμόρφωση ομίλων στο αναβαθμισμένο πρόγραμμα ολοημέρου (προτάσεις από τα άτομα που θα διδάσκουν)
  3. Εξωδιδακτικές αρμοδιότητες
  4. Ανάθεση σχολικών εορτών, επετείων, ομιλιών
  5. Εφημερίες – ασφάλεια μαθητών
  6. Αναπλήρωση απόντων εκπαιδευτικών
  7. Επιλογή βιβλίων Β’ ξένης γλώσσας

(Οι εφημερίες δύσκολα θα καταρτιστούν αν δεν οριστικοποιηθεί το Ωρολόγιο Πρόγραμμα. Ίσως μπορούν να γίνουν προσωρινές για την πρώτη εβδομάδα – πάλι με πρακτικό, εννοείται.)

έως 10/9: Εσωτερικός κανονισμός λειτουργίας – επικαιροποίηση – ανάρτηση στην ιστοσελίδα του σχολείου

έως 10/9: Σχολικό Συμβούλιο; Κοινή συνεδρίαση συστεγαζόμενων

έως 10/9 Οργάνωση του Myschool (Αναλήψεις υπηρεσίας, έλεγχος-εγγραφή μαθητών Α, τμήματα, Ολοήμερο, Πρωινή Ζώνη, αναθέσεις μαθημάτων, μαθητές με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες)

11/9: Ωρολόγιο πρόγραμμα – (έστω προσωρινό)

11/9: Ωρολόγιο πρόγραμμα εξ αποστάσεως

11/9: Αγιασμός. Καλωσόρισμα – υποδοχή γονέων Α’ τάξης

12/9: Αποστολή δηλώσεων στους γονείς των παιδιών που επέλεξαν τη συμμετοχή στο αναβαθμισμένο ολοήμερο για  την επιλογή των ομίλων.

15/9: Επιβεβαίωση Δεδομένων Myschool

έως 20/9
Ορισμός συντονιστών
Ορισμός μέντορα
Προαιρετική Συγκρότηση Εκπαιδευτικών Ομίλων

έως 20/9: Προγραμματισμός συναντήσεων με γονείς (οι συναντήσεις μπορούν να γίνουν 26-30/9)

έως 30/9:
Ειδική συνεδρίαση του Συλλόγου Διδασκόντων για τον καθορισμό του ετήσιου Σχεδίου Δράσης της σχολικής μονάδας αναφορικά με τα Εργαστήρια Δεξιοτήτων (http://www.iep.edu.gr/el/psifiako-apothetirio/skill-labs)

Προγραμματισμός 15ωρων ενδοσχολικών (είναι αρμοδιότητα του Διευθυντή αλλά είναι χρήσιμο – και δεσμευτικό – να ερωτάται ο Σύλλογος Διδασκόντων)

Έλεγχος μαθητικών λογαριασμών των μαθητών της Α τάξης και των εκ μετεγγραφής στο sch.gr

έως 30/9: Προγραμματισμός Α’ τριμήνου (επισκέψεις, εκδρομές, ημέρες και ώρες που οι εκπαιδευτικοί δέχονται γονείς)

έως 30/9: Διαδικασία ανάθεσης και έγκρισης για τη συμπλήρωση του υποχρεωτικού διδακτικού ωραρίου (προτεραιότητα ενισχυτική διδασκαλία, γραμματειακή υποστήριξη) (Ν. 4386/2016, άρθρο 33, παρ. 5, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει)

30/9-3/10: Ανάρτηση παρουσιολογίων ΕΣΠΑ

Οκτώβριος

1/10: Επιβεβαίωση Δεδομένων Myschool

1η παιδαγωγική συνεδρίαση

4/10: Παγκόσμια ημέρα των ζώων

5/10: Παγκόσμια Ημέρα Εκπαιδευτικών

έως 10/10: Μνημόνιο ενεργειών εκτάκτων αναγκών -. Οπωσδήποτε ενημερώνουμε τους γονείς για να το δουν στην ιστοσελίδα του σχολείου.

έως 10/10: Συνεδρίαση για τον Συλλογικό Προγραμματισμό όπου προτείνονται Σχέδια Δράσης, συγκροτούνται Ομάδες Δράσης (2-5 εκπ/κών) για την ανάπτυξη και την υλοποίησή τους (http://iep.edu.gr/el/nea-anakoinoseis)

15/10: Επιβεβαίωση Δεδομένων Myschool

έως 20/10: Καταχωρούνται από τον/την διευθυντή/τρια οι τίτλοι τα σχέδια δράσης στην πλατφόρμα

έως 21/10: Επιλογή σημαιοφόρων

31/10-3/11: Ανάρτηση παρουσιολογίων ΕΣΠΑ

Νοέμβριος

1/11: Επιβεβαίωση Δεδομένων Myschool

2η παιδαγωγική συνεδρίαση

έως 10/11: Σχολικό Συμβούλιο

15/11: Επιβεβαίωση Δεδομένων Myschool

20/11: Παγκόσμια Ημέρα για τα δικαιώματα του Παιδιού

30/11-2/12: Ανάρτηση παρουσιολογίων ΕΣΠΑ

Δεκέμβριος

1/12: Επιβεβαίωση Δεδομένων Myschool

3/12: Παγκόσμια Ημέρα Ατόμων με Αναπηρία

έως 10/12: Καταχώρηση του Σχεδιασμού Δράσης από τους ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΕΣ ΟΜΑΔΩΝ ΔΡΑΣΗΣ

3η παιδαγωγική συνεδρίαση Προγραμματισμός Β’ τριμήνου (επισκέψεις, εκδρομές) 

10/12: Λήξη Α’ τριμήνου – Επίδοση ελέγχων 

15/12: Επιβεβαίωση Δεδομένων Myschool

23/12-9/1/23: Ανάρτηση παρουσιολογίων ΕΣΠΑ

23/12 έως και 7/1: Διακοπές Χριστουγέννων

Ιανουάριος

9/1: Επιβεβαίωση Δεδομένων Myschool

4η παιδαγωγική συνεδρίαση

έως 15/1: Σχολικό Συμβούλιο

15/1: Επιβεβαίωση Δεδομένων Myschool

31/1-3/2: Ανάρτηση παρουσιολογίων ΕΣΠΑ

Φεβρουάριος

1/2: Επιβεβαίωση Δεδομένων Myschool

Ημέρα Ασφαλούς Διαδικτύου – Safer Internet Day

5η παιδαγωγική συνεδρίαση

15/2: Επιβεβαίωση Δεδομένων Myschool

28/2-3/3: Ανάρτηση παρουσιολογίων ΕΣΠΑ

Μάρτιος

1/3: Επιβεβαίωση Δεδομένων Myschool

έως 10/3: Σχολικό Συμβούλιο

1-20/3: Εγγραφές-Αποστολή στοιχείων στη ΔΙΠΕ

6/3: Πανελλήνια Ημέρα κατά της σχολικής βίας και του εκφοβισμού

6η παιδαγωγική συνεδρίαση Προγραμματισμός Γ’ τριμήνου (επισκέψεις, εκδρομές)

10/3: Λήξη Β΄ τριμήνου – Επίδοση ελέγχων 

15/3: Επιβεβαίωση Δεδομένων Myschool

21/3: Παγκόσμια Ημέρα Ποίησης

31/3-3/3: Ανάρτηση παρουσιολογίων ΕΣΠΑ

Απρίλιος

1/4: Επιβεβαίωση Δεδομένων Myschool

2/4: Παγκόσμια Ημέρα Παιδικού Βιβλίου

7η παιδαγωγική συνεδρίαση

27/4-12/5: Διακοπές Πάσχα

22/4: Ημέρα της Γης

23/4: Παγκόσμια Ημέρα Βιβλίου

24/4: Επιβεβαίωση Δεδομένων Myschool

28/4-3/5: Ανάρτηση παρουσιολογίων ΕΣΠΑ

Μάιος

1/5: Επιβεβαίωση Δεδομένων Myschool

8η παιδαγωγική συνεδρίαση

9/5: Ημέρα της Ευρώπης

15/5: Επιβεβαίωση Δεδομένων Myschool

19/5: Ημέρα Μνήμης για τη Γενοκτονία των Ελλήνων στο Μικρασιατικό Πόντο

Λήξη ενεργειών προγραμματισμού Ολοήμερου Προγράμματος-Αποστολή στοιχείων στη ΔΙΠΕ

έως 31/5: Υλοποίηση και καταχώρηση της αποτίμησης των δράσεων από τους ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΕΣ ΟΜΑΔΩΝ ΔΡΑΣΗΣ

έως 31/5: Σχολικό Συμβούλιο

31/5-2/6: Ανάρτηση παρουσιολογίων ΕΣΠΑ

Ιούνιος

1/6:  Επιβεβαίωση Δεδομένων Myschool

9η παιδαγωγική συνεδρίαση για την έκδοση αποτελεσμάτων

5/6: Παγκόσμια Ημέρα Περιβάλλοντος

15/6: Λήξη Σχολικού έτους – Επίδοση τίτλων

έως 21/6: Άνοιγμα νέου σχολικού έτους στο Myschool

21/6-23/6: Ανάρτηση παρουσιολογίων ΕΣΠΑ

έως 25/6: Καταχώρηση  Έκθεσης Εσωτερικής Αξιολόγησης από τη/τον Διευθύντρια/ντή

Δημιουργία νέου σχολικού έτους – καταχώριση 

Δείτε εδώ τη ημερολόγιο ενεργειών

Όλες οι Ειδήσεις και τα Τελευταία Νέα για την Εκπαίδευση στο edweek.gr

Διάβασε όλες τις ειδήσεις μας στο Google
Κάνε like στη σελίδα μας στο Facebook
Ακολούθησέ μας στο Instagram
Ακολούθησέ μας στο Twitter
Μπες στην ομάδα μας στο Viber
Κάνε εγγραφή στο κανάλι μας στο Youtube

Μοιράσου το άρθρο μας

             

Αν η εικόνα υπόκειται σε πνευματικά δικαιώματα παρακαλούμε να μας ενημερώσετε για να την αντικαταστήσουμε.  – If the images are subjected to copyright contact us in order to replase them.

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.