“Παραμύθι χωρίς σύνορα”- Πρωτότυπο υλικό πρόληψης για παιδιά

Το Παραμύθι χωρίς σύνορα είναι ένα πρωτότυπο υλικό πρόληψης – εγκεκριμένο από το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο – για παιδιά προσχολικής και πρώτης σχολικής ηλικίας. Αποτελεί ένα πρωτότυπο υλικό πρωτογενούς πρόληψης.  Απευθύνεται σε … ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Παιδαγωγικά παιχνίδια

Η προσχολική ηλικία συνδέεται με τη διαδικασία κοινωνικοποίησης του παιδιού. Παρά το γεγονός ότι το ενδιαφέρον για τους άλλους αναπτύσσεται νωρίς στο παιδί, η απόκτηση των απαραίτητων δεξιοτήτων για αλληλεπίδραση … ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ