Υπουργείο Παιδείας: Το νέο Πρωτοβάθμιο Πειθαρχικό Συμβούλιο | Ονόματα

Υπουργείο Παιδείας: Με απόφαση της Υπουργού Παιδείας Νίκης Κεραμέως, ορίστηκε ο Πρόεδρος και τα μέλη του Πρωτοβάθμιου Πειθαρχικού Συμβουλίου της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων. Στην ίδια απόφαση περιλαμβάνονται τα μέλη … ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ