Εγκύκλιος: Παράταση εγγραφών στα Ολοήμερα Δημοτικά Σχολεία μέχρι 25/9

Συμπληρωματικές οδηγίες για τις εγγραφές στο Προαιρετικό Ολοήμερο Πρόγραμμα στον Ενιαίο Τύπο Ολοήμερου Δημοτικού Σχολείου και στο Τμήμα Πρωινής Ζώνης για το σχολικό έτος 2020-2021 Σε εφαρμογή της με αρ. … ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ