ΑΣΕΠ: Στο Εθνικό Τυπογραφείο η προκήρυξη 4Κ2023 για μόνιμες προσλήψεις στο Δημόσιο

Εστάλη στο Εθνικό Τυπογραφείο η προκήρυξη ΑΣΕΠ 4Κ2023 που αφορά μόνιμες προσλήψεις σε φορείς του δημοσίου. ΑΣΕΠ: Όλη η προκήρυξη για την 4Κ2023 Πότε ξεκινούν οι αιτήσεις Η προθεσμία υποβολής των ηλεκτρονικών … ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Νέα Προκήρυξη ΑΣΕΠ 1ΓΒ/2023 οδεύει προς το Εθνικό Τυπογραφείο

Γνωστοποιείται ότι απεστάλη στο Εθνικό Τυπογραφείο για δημοσίευση η 1ΓΒ/2023 Προκήρυξη του ΑΣΕΠ που αφορά στην πλήρωση συνολικά εκατόν σαράντα μίας (141) θέσεων μόνιμου προσωπικού Πανεπιστημιακής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης από … ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Προκηρύξεις 5 θέσεων καθηγητών σε 4 πανεπιστήμια

Δημοσιεύθηκαν σε ΦΕΚ οι αποφάσεις που αφορούν την προκήρυξη θέσεων καθηγητών σε τέσσερα Πανεπιστήμια.  Ειδικότερα, η απόφαση αφορά: α) Προκήρυξη μιας (1) θέσης Δ.Ε.Π. βαθμίδας Επίκουρου Καθηγητή του Τμήματος Αγροτικής Οικονομίας και Ανάπτυξης της … ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΑΣΕΠ: Δεκτές οι βεβαιώσεις μεταπτυχιακών τίτλων στην Ειδική Αγωγή

Προσλήψεις εκπαιδευτικών:  Δεκτές οι βεβαιώσεις κτήσης μεταπτυχιακών τίτλων στην Ειδική Αγωγή στο πλαίσιο της προκήρυξης 3ΕΑ/2022 του ΑΣΕΠ για την κατάρτιση των νέων αξιολογικών πινάκων αναπληρωτών, αρκεί να αναφέρεται ο … ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ