Παράλληλη Στήριξη – Συνεκπαίδευση: Διευκρινιστικές οδηγίες του Υπουργείου Παιδείας

Yπουργείο Παιδείας: Διευκρινιστικές οδηγίες του ν. 3699/2008 (Α ́199) σχετικά με την παράλληλη στήριξη – συνεκπαίδευση. Διαβάστε εδώ τις διευκρινιστικές οδηγίες Σύμφωνα με το έγγραφο: Κατόπιν ερωτημάτων που τέθηκαν στην … ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Η Συνδιδασκαλία στα ελληνικά σχολεία υπό τον φακό της δημοκρατικής εκπαίδευσης | Κώστας Προμπονάς

Ο θεσμός της παράλληλης στήριξης υπό το πρίσμα της συνδιδασκαλίας (συνεκπαίδευσης) διασχίζεται, στην ελληνική περίπτωση,  από πολλαπλά προβλήματα συνεργασίας και ισοτιμίας, έλλειψη συν-σχεδιασμού και εναλλαγής των ρόλων που ιδανικά πρέπει … ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ