Δημιουργία standalone εφαρμογής για ψηφιακές υπογραφές

Το τμήμα Δ Πληροφορικής και Νέων Τεχνολογιών της ΠΔΕ Δυτικής Μακεδονίας, έχει υλοποιήσει την standalone εφαρμογή (τύπου jsign) με ονομασία dmakedSign για την ψηφιακή υπογραφή αρχείων pdf, σύμφωνα με τις … ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ