Π.Ε.Π.Π.Σ. /Π.Δ.Ε. Νομός /ΔΕ Σχολείο Τύπος ΠΣ /ΠΕΙΣ
1 ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ Έβρου 1ο ολοήμερο Πειραματικό Δημοτικό Αλεξανδρούπολης Δημοτικό ΠΕΙΣ
2 ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ Έβρου 6ο Γυμνάσιο Αλεξανδρούπολης Γυμνάσιο ΠΕΙΣ
3 ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ Ξάνθης 13ο Νηπιαγωγείο Ξάνθης Νηπιαγωγείο ΠΕΙΣ
4 ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ Ξάνθης 17ο Δημοτικό Ξάνθης Δημοτικό ΠΕΙΣ
5 ΑΤΤΙΚΗΣ Α΄ Αθήνας 1ο Πρότυπο Γυμνάσιο Αθηνών Γυμνάσιο ΠΣ
6 ΑΤΤΙΚΗΣ Α΄ Αθήνας 1ο Πρότυπο Γ.Ε.Λ. Αθηνών (Γεννάδειο) Λύκειο ΠΣ
7 ΑΤΤΙΚΗΣ Α΄ Αθήνας 2ο Πρότυπο Γυμνάσιο Αθηνών Γυμνάσιο ΠΣ
8 ΑΤΤΙΚΗΣ Α΄ Αθήνας 2ο Πρότυπο Γ.Ε.Λ. Αθηνών Λύκειο ΠΣ
9 ΑΤΤΙΚΗΣ Α΄ Αθήνας 1/Θ Πειραματικό Δημοτικό Σχολείο Πανεπιστημίου Αθηνών (Συνεργαζόμενο Ολιγοθέσιο) (Μαράσλειο) Δημοτικό ΠΕΙΣ
10 ΑΤΤΙΚΗΣ Α΄ Αθήνας 1ο 12/Θ Πειραματικό Δημοτικό Σχολείο Πανεπιστημίου Αθηνών (Μαράσλειο) Δημοτικό ΠΕΙΣ
11 ΑΤΤΙΚΗΣ Α΄ Αθήνας 3/Θ Πειραματικό Δημοτικό Σχολείο Πανεπιστημίου Αθηνών (Συνεργαζόμενο Ολιγοθέσιο) (Μαράσλειο) Δημοτικό ΠΕΙΣ
12 ΑΤΤΙΚΗΣ Α΄ Αθήνας Πειραματικό Σχολείο Πανεπιστημίου Αθηνών (Π.Σ.Π.Α.) 6/Θ Δημοτικό Σχολείο Δημοτικό ΠΕΙΣ
13 ΑΤΤΙΚΗΣ Α΄ Αθήνας Πειραματικό Σχολείο Πανεπιστημίου Αθηνών (Π.Σ.Π.Α.) Γυμνάσιο Γυμνάσιο ΠΕΙΣ
14 ΑΤΤΙΚΗΣ Α΄ Αθήνας Πειραματικό Σχολείο Πανεπιστημίου Αθηνών (Π.Σ.Π.Α.) Λύκειο Λύκειο ΠΕΙΣ
15 ΑΤΤΙΚΗΣ Β΄ Αθήνας Βαρβάκειο Πρότυπο Γυμνάσιο Γυμνάσιο ΠΣ
16 ΑΤΤΙΚΗΣ Β΄ Αθήνας Πρότυπο Γ.Ε.Λ. Βαρβακείου Σχολής Λύκειο ΠΣ
17 ΑΤΤΙΚΗΣ Β΄ Αθήνας Πρότυπο Γυμνάσιο Αναβρύτων Γυμνάσιο ΠΣ
18 ΑΤΤΙΚΗΣ Β΄ Αθήνας Πρότυπο Λύκειο Αναβρύτων Λύκειο ΠΣ
19 ΑΤΤΙΚΗΣ Β΄ Αθήνας 1ο Δημοτικό Χαλανδρίου Δημοτικό ΠΕΙΣ
20 ΑΤΤΙΚΗΣ Β΄ Αθήνας 1ο Νηπιαγωγείο Χαλανδρίου Νηπιαγωγείο ΠΕΙΣ
21 ΑΤΤΙΚΗΣ Β΄ Αθήνας 3ο Δημοτικό Νέας Ιωνίας Δημοτικό ΠΕΙΣ
22 ΑΤΤΙΚΗΣ Β΄ Αθήνας 1ο Νηπιαγωγείο Λυκόβρυσης Νηπιαγωγείο ΠΕΙΣ
23 ΑΤΤΙΚΗΣ Γ΄ Αθήνας Πρότυπο Γυμνάσιο Αγίων Αναργύρων Γυμνάσιο ΠΣ
24 ΑΤΤΙΚΗΣ Γ΄ Αθήνας Πρότυπο Λύκειο Αγίων Αναργύρων Λύκειο ΠΣ
25 ΑΤΤΙΚΗΣ Γ΄ Αθήνας 1ο Γυμνάσιο Ιλίου Γυμνάσιο ΠΣ
26 ΑΤΤΙΚΗΣ Γ΄ Αθήνας 3ο Γ.Ε.Λ. Ιλίου Λύκειο ΠΣ
27 ΑΤΤΙΚΗΣ Δ΄ Αθήνας Πρότυπο Γυμνάσιο Ευαγγελικής Σχολής Σμύρνης Γυμνάσιο ΠΣ
28 ΑΤΤΙΚΗΣ Δ΄ Αθήνας Πρότυπο Γ.Ε.Λ. Ευαγγελικής Σχολής Σμύρνης Λύκειο ΠΣ
29 ΑΤΤΙΚΗΣ Πειραιά 1/Θ Ράλλειο Δημοτικό Δημοτικό ΠΕΙΣ
30 ΑΤΤΙΚΗΣ Πειραιά 1ο 12/Θ Πειραματικό Δημοτικό Σχολείο Πειραιά- Ράλλειο Δημοτικό ΠΕΙΣ
31 ΑΤΤΙΚΗΣ Πειραιά 3/Θ  Πειραματικό Δημοτικό Σχολείο Πειραιά- Ράλλειο Δημοτικό ΠΕΙΣ
32 ΑΤΤΙΚΗΣ Πειραιά Πρότυπο Γυμνάσιο Ιωνιδείου Σχολής Γυμνάσιο ΠΣ
33 ΑΤΤΙΚΗΣ Πειραιά Πρότυπο Γ.Ε.Λ. Ιωνιδείου Σχολής Λύκειο ΠΣ
34 ΑΤΤΙΚΗΣ Πειραιά Ζάννειο Πρότυπο Γυμνάσιο Γυμνάσιο ΠΣ
35 ΑΤΤΙΚΗΣ Πειραιά Ζάννειο Πρότυπο Λύκειο (Γ.Ε.Λ.) Λύκειο ΠΣ
36 ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Λέσβου 1ο Πρότυπο Γυμνάσιο Μυτιλήνης Γυμνάσιο ΠΣ
37 ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Λέσβου Πρότυπο Γ.Ε.Λ. Μυτιλήνης Λύκειο ΠΣ
38 ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Σάμου 2ο Νηπιαγωγείο Σάμου Νηπιαγωγείο ΠΕΙΣ
39 ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Σάμου 2ο Δημοτικό Σάμου Δημοτικό ΠΕΙΣ
40 ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Σάμου 1ο Γυμνάσιο Σάμου Γυμνάσιο ΠΕΙΣ
41 ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Αχαΐας Πρότυπο Γυμνάσιο Πατρών Γυμνάσιο ΠΣ
42 ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Αχαΐας Πρότυπο ΓΕΛ Πατρών Λύκειο ΠΣ
43 ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Αχαΐας 2/Θ Πειραματικό Δημοτικό Σχολείο Πανεπιστήμιου Πατρών (Μη ενταγμένο σε ΠΤΔΕ-Συνεργαζόμενο Ολιγοθέσιο) Δημοτικό ΠΕΙΣ
44 ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Αχαΐας 8/Θ  Πειραματικό Δημοτικό Σχολείο Πανεπιστήμιου Πατρών (Μη ενταγμένο σε ΠΤΔΕ) Δημοτικό ΠΕΙΣ
45 ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Αχαΐας 2/Θ  Πειραματικό Νηπιαγωγείο Πανεπιστήμιου Πατρών (Μη ενταγμένο σε ΠΤΔΕ-Συνεργαζόμενο Νηπιαγωγείο) Νηπιαγωγείο ΠΕΙΣ
46 ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Αχαΐας Μικτό Πειραματικό Σχολείο Πανεπιστημίου Πατρών -Γυμνάσιο Γυμνάσιο ΠΕΙΣ
47 ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Αχαΐας Μικτό Πειραματικό Σχολείο Πανεπιστημίου Πατρών – Λύκειο Λύκειο ΠΕΙΣ
48 ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Ηλείας 3ο Νηπιαγωγείο Πύργου Νηπιαγωγείο ΠΕΙΣ
49 ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Ηλείας 1ο Δημοτικό Σχολείου Πύργου Δημοτικό ΠΕΙΣ
50 ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Φλώρινας Πειραματικό Δημοτικό Σχολείο Φλώρινας Δημοτικό ΠΕΙΣ
51 ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Φλώρινας 7ο Νηπιαγωγείο Φλώρινας Νηπιαγωγείο ΠΕΙΣ
52 ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Καστοριάς 9ο Νηπιαγωγείο Καστοριάς Νηπιαγωγείο ΠΕΙΣ
53 ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Καστοριάς 10ο Δημοτικό Σχολείο Καστοριάς Δημοτικό ΠΕΙΣ
54 ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Καστοριάς 1ο Γ.Ε.Λ. Καστοριάς Λύκειο ΠΣ
55 ΗΠΕΙΡΟΥ Ιωαννίνων 1ο 6/Θ Δημοτικό Ιωαννίνων – Ζωσιμαία Παιδαγωγική Ακαδημία Δημοτικό ΠΕΙΣ
56 ΗΠΕΙΡΟΥ Ιωαννίνων 2ο 6/Θ Δημοτικό Ιωαννίνων – Ζωσιμαία Παιδαγωγική Ακαδημία Δημοτικό ΠΕΙΣ
57 ΗΠΕΙΡΟΥ Ιωαννίνων Πρότυπο Γυμνάσιο Ζωσιμαίας Σχολής Γυμνάσιο ΠΣ
58 ΗΠΕΙΡΟΥ Ιωαννίνων Πρότυπο Γ.Ε.Λ  Ζωσιμαίας Σχολής Λύκειο ΠΣ
59 ΗΠΕΙΡΟΥ Ιωαννίνων 33ο Νηπιαγωγείο Ιωαννίνων Νηπιαγωγείο ΠΕΙΣ
60 ΗΠΕΙΡΟΥ Πρέβεζας 1ο Γυμνάσιο Πρέβεζας Γυμνάσιο ΠΣ
61 ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Θεσσαλονίκης 1ο Πρότυπο Γυμνάσιο Θεσσαλονίκης Γυμνάσιο ΠΣ
62 ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Θεσσαλονίκης 1ο Πρότυπο ΓΕΛ Θεσσαλονίκης (Μ. Ανδρόνικος) Λύκειο ΠΣ
63 ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Θεσσαλονίκης 2ο Πρότυπο Γυμνάσιο Θεσσαλονίκης Γυμνάσιο ΠΣ
64 ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Θεσσαλονίκης 2ο Πρότυπο Γ.Ε.Λ.  Θεσσαλονίκης Λύκειο ΠΣ
65 ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Θεσσαλονίκης 1ο 12/Θ Πειραματικό Δημοτικό ΣχολείοΘεσσαλονίκης Δημοτικό ΠΕΙΣ
66 ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Θεσσαλονίκης Πειραματικό Σχολείο Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης – Π.Σ.Π.Θ. -6/Θ Πειραματικό Δημοτικό Σχολείο Δημοτικό ΠΕΙΣ
67 ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Θεσσαλονίκης 1/Θ ολοήμερο Πειραματικό Νηπιαγωγείο – μη ενταγμένο στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (Συνεργαζόμενο ΠΣΠΘ) Νηπιαγωγείο ΠΕΙΣ
68 ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Θεσσαλονίκης 2ο 2/Θ ολοήμερο Πειραματικό Νηπιαγωγείο (ενταγμένο στο Α.Π.Θ.) Νηπιαγωγείο ΠΕΙΣ
69 ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Θεσσαλονίκης 3ο 1/Θ Πειραματικό Νηπιαγωγείο ενταγμένο στο Α.Π.Θ. Νηπιαγωγείο ΠΕΙΣ
70 ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Θεσσαλονίκης Πειραματικό Σχολείο Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης – Π.Σ.Π.Θ.-Γυμνάσιο Γυμνάσιο ΠΕΙΣ
71 ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Θεσσαλονίκης Πειραματικό Σχολείο Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης – Π.Σ.Π.Θ.–Λύκειο Λύκειο ΠΕΙΣ
72 ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Θεσσαλονίκης Πειραματικό Γυμνάσιο Πανεπιστημίου Μακεδονίας Γυμνάσιο ΠΕΙΣ
73 ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Θεσσαλονίκης Πειραματικό Γ.Ε.Λ. Πανεπιστημίου Μακεδονίας Λύκειο ΠΕΙΣ
74 ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Θεσσαλονίκης 3ο 12/Θ Πειραματικό Δημοτικό Σχολείο Ευόσμου Δημοτικό ΠΕΙΣ
75 ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Σερρών Πειραματικό Δημοτικό Σχολείο Σερρών – Κωνσταντίνος Καραμανλής Δημοτικό ΠΕΙΣ
76 ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Κιλκίς 2ο Γυμνάσιο Κιλκίς Γυμνάσιο ΠΕΙΣ
77 ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Κιλκίς 2ο Γ.Ε.Λ. Κιλκίς Λύκειο ΠΕΙΣ
78 ΚΡΗΤΗΣ Ηρακλείου Πρότυπο Γυμνάσιο Ηρακλείου Γυμνάσιο ΠΣ
79 ΚΡΗΤΗΣ Ηρακλείου Πρότυπο Γ.Ε.Λ. Ηρακλείου Λύκειο ΠΣ
80 ΚΡΗΤΗΣ Ηρακλείου 66ο Νηπιαγωγείο Ηρακλείου Νηπιαγωγείο ΠΕΙΣ
81 ΚΡΗΤΗΣ Ηρακλείου 8ο Δημοτικό Ηρακλείου Δημοτικό ΠΕΙΣ
82 ΚΡΗΤΗΣ Ρεθύμνου Πειραματικό Γυμνάσιο Ρεθύμνου Πανεπιστημίου Κρήτης Γυμνάσιο ΠΕΙΣ
83 ΚΡΗΤΗΣ Ρεθύμνου Πειραματικό Γ.Ε.Λ. Ρεθύμνου Πανεπιστημίου Κρήτης Λύκειο ΠΕΙΣ
84 ΚΡΗΤΗΣ Χανίων 1ο Γυμνάσιο Χανίων Γυμνάσιο ΠΕΙΣ
85 ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Ρόδου 1ο Πειραματικό Δημοτικό Σχολείο Πόλεως Ρόδου Δημοτικό ΠΕΙΣ
86 ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Ρόδου 2ο Πειραματικό Δημοτικό  Σχολείο Πόλεως Ρόδου Δημοτικό ΠΕΙΣ
87 ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Ρόδου Ειδικό Πειραματικό Δημοτικό  Σχολείο Πόλεως Ρόδου Δημοτικό ΠΕΙΣ
88 ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Ρόδου 2ο Γυμνάσιο Ρόδου Γυμνάσιο ΠΕΙΣ
89 ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Κυκλάδων 6ο Νηπιαγωγείο Ερμούπολης Νηπιαγωγείο ΠΕΙΣ
90 ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Κυκλάδων 4ο Δημοτικό Ερμούπολης Δημοτικό ΠΕΙΣ
91 ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Κυκλάδων 1ο Γυμνάσιο Σύρου Γυμνάσιο ΠΕΙΣ
92 ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Τρικάλων 7ο Γυμνάσιο Τρικάλων Γυμνάσιο ΠΕΙΣ
93 ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Τρικάλων 4ο Γ.Ε.Λ.   Τρικάλων «Αλέξανδρος Παπαδιαμάντης» Λύκειο ΠΕΙΣ
94 ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Λάρισας 1 Γυμνάσιο Λάρισας ΠΕΙΣ
95 ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Λάρισας 1ο Γ.Ε.Λ.  Λάρισας ΠΕΙΣ
96 ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Μαγνησίας 1ο Νηπιαγωγείο  Πορταριάς – «Αθανασάκειο» Νηπιαγωγείο ΠΕΙΣ
97 ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Μαγνησίας 1ο Δημοτικό  « Πορταριάς  – Νικόλαος Τσοπωτός» Δημοτικό ΠΕΙΣ
98 ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Μαγνησίας 1ο Γυμνάσιο Νέας Ιωνίας Βόλου Γυμνάσιο ΠΕΙΣ
99 ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Μαγνησίας 1ο Γ.Ε.Λ. Νέας Ιωνίας Βόλου Λύκειο ΠΕΙΣ
100 ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Μαγνησίας 2ο Γυμνάσιο Βόλου Γυμνάσιο ΠΣ
101 ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Μαγνησίας 2ο Γ.Ε.Λ. Βόλου Λύκειο ΠΣ
102 ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Καρδίτσας 1ο Γυμνάσιο Καρδίτσας Γυμνάσιο ΠΕΙΣ
103 ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Καρδίτσας 1ο Γ.Ε.Λ. Καρδίτσας Λύκειο ΠΕΙΣ
104 ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ Λευκάδας 2ο Γ.Ε.Λ. Λευκάδας Λύκειο ΠΕΙΣ
105 ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ Κέρκυρας 14ο Νηπιαγωγείο Κέρκυρας Νηπιαγωγείο ΠΕΙΣ
106 ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ Κέρκυρας 4ο Δημοτικό  Κέρκυρας «Αθηναγόρειο» Δημοτικό ΠΕΙΣ
107 ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Αρκαδίας 2ο Γυμνάσιο Τρίπολης Γυμνάσιο ΠΣ
108 ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Μεσσηνίας 10ο Δημοτικό Καλαμάτας Δημοτικό ΠΕΙΣ
109 ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Μεσσηνίας 7ο Γυμνάσιο Καλαμάτας Γυμνάσιο ΠΕΙΣ
110 ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Φθιώτιδας 16ο Δημοτικό Λαμίας Δημοτικό ΠΕΙΣ
111 ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Ευβοίας 5ο Γυμνάσιο Χαλκίδας Γυμνάσιο ΠΣ
112 ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Ευβοίας 1ο Γ.Ε.Λ. Χαλκίδας Λύκειο ΠΣ