Τάξεις Υποδοχής (Τ.Υ.) ΖΕΠ: Ίδρυση και λειτουργία για Γυμνάσια και Λύκεια | 2022-2023

Εγκύκλιο με οδηγίες και κατευθύνσεις για την ίδρυση και λειτουργία Τάξεων Υποδοχής (Τ.Υ.) ΖΕΠ για το σχολικό έτος 2022-2023 σε Δημόσια Γυμνάσια, Γενικά και Επαγγελματικά Λύκεια της χώρας, εξέδωσε το … ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Υποβολή έκθεσης λειτουργίας Τάξεων Υποδοχής (ΤΥ) ΖΕΠ | 2021-2022

Παρακαλούνται οι Διευθυντές/-ντριες των σχολικών μονάδων όπως προβούν στις απαραίτητες ενέργειες προκειμένου να υποβάλουν στους οικείους Συντονιστές Εκπαιδευτικού Έργου, μέσω της οικείας Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, τις εκθέσεις που αφορούν στη … ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Τάξεις Υποδοχής: Ένταξη 101 σχολικών μονάδων στις ΖΕΠ

Ένταξη 101 σχολικών μονάδων, πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, στις ΖΕΠ όπου δύνανται να λειτουργήσουν Τάξεις Υποδοχής Εντάσσονται 101 σχολικές μονάδες  στις Ζώνες Εκπαιδευτικής Προτεραιότητας (ΖΕΠ), που ορίστηκαν σύμφωνα με το άρθρο 1 … ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΖΕΠ – Τάξεις υποδοχής | Τα υπό ένταξη σχολεία

Δημοσιεύθηκε σήμερα σε ΦΕΚ απόφαση της υφυπουργού Παιδείας κ.Σοφίας Ζαχαράκη με την οποία γίνεται συμπλήρωση προηγούμενης απόφασης (Φ1/106356/Δ1/ 17-08-2020) για την «Ένταξη Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης στις Ζώνες Εκπαιδευτικής Προτεραιότητας … ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Εγκύκλιος | Β’ Φάση ίδρυσης Τάξεων Υποδοχής (ΤΥ) ΖΕΠ

Εκδόθηκε η εγκύκλιος με οδηγίες και κατευθύνσεις για την ίδρυση και λειτουργία Τάξεων Υποδοχής (ΤΥ) ΖΕΠ για το σχολικό έτος 2020-2021 σε δημοτικά σχολεία της χώρας – B’ Φάση. Σύμφωνα με … ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΥΠΑΙΘ: Οδηγίες και κατευθύνσεις για την ίδρυση και λειτουργία Τάξεων Υποδοχής (ΤΥ) ΖΕΠ [2020-2021]

Τάξεις Υποδοχής (ΤΥ) ΖΕΠ: Το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων (Υ.ΠΑΙ.Θ.), στο πλαίσιο των αρχών της διαπολιτισμικής εκπαίδευσης, έχει ως βασική αρχή την προώθηση μέτρων που αποβλέπουν στην άρση των ανισοτήτων … ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ