Υπ. Παιδείας: Ωράριο και υπερωριακή διδασκαλία των εκπαιδευτικών

Το ωράριο και η υπερωριακή διδασκαλία των εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, ορίζονται σε εγκύκλιο του υπουργείου Παιδείας. Η εγκύκλιος προβλέπει τα εξής: I. Ωράριο Α. Εργασιακό ωράριο Το εργασιακό … ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Σχολεία: Οι όροι ανάθεσης υπερωριών και εξωδιδακτικών εργασιών στους εκπαιδευτικούς

Σχολεία: Οι όροι ανάθεσης υπερωριακής διδασκαλίας και εξωδιδακτικών εργασιών στους εκπαιδευτικούς Σύμφωνα με τα άρθρο 100 του ν. 4823/2021  ο Διευθυντής ή ο Προϊστάμενος της σχολικής μονάδας δύναται να αναθέτει σε εκπαιδευτικό … ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ