Υπουργείο Παιδείας: O νέος νόμος για τα ΑΕΙ [ΦΕΚ]

Δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης ο νέος νόμος για τα ΑΕΙ “Νέοι Ορίζοντες στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα: Ενίσχυση της ποιότητας, της λειτουργικότητας και της σύνδεσης των Α.Ε.Ι. με την κοινωνία και λοιπές … ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Σύλλογος διδασκόντων: Ποιο είναι το νομοθετικό πλαίσιο της λειτουργίας του

Σύλλογος διδασκόντων: Ο τρόπος λειτουργίας του συλλόγου διδασκόντων, οι ειδικότερες αρμοδιότητές του, τα ειδικά θέματα προς συζήτηση και γενικά η νομοθεσία που διέπει όλες τις λειτουργίες με τις οποίες έχει … ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Δημοσιεύτηκε ο νόμος που προβλέπει ποινή φυλάκισης για όσους δε στέλνουν τα παιδιά τους σχολείο

Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ A 246 – 10.12.2021 ο νόμος 4871/2021 “Μεταρρυθμίσεις στο νομοθετικό πλαίσιο της Εθνικής Σχολής Δικαστικών Λειτουργών και άλλες επείγουσες διατάξεις”, στον οποίο περιλαμβάνονται διατάξεις του Υπουργείου Παιδείας … ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Νέο σχολείο: Σε ΦΕΚ το πολυνομοσχέδιο του υπουργείου Παιδείας [Νόμος 4823/2021]

Νέο σχολείο: Δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης ο νέος νόμος του υπουργείου Παιδείας Αναβάθμιση του σχολείου, ενδυνάμωση των εκπαιδευτικών και άλλες διατάξεις. Νόμος 4823/2021 Αρ. Φ. 136. Ο νέος νόμος … ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Εκπαιδευτικοί: Το νομοθετικό πλαίσιο λειτουργίας του Συλλόγου Διδασκόντων

Εκπαιδευτικοί: Ένα θέμα που βρίσκεται στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος όλων των εκπαιδευτικών είναι  η νομοθεσία που διέπει τη λειτουργία του  Συλλόγου Διδασκόντων καθώς και όλες οι λειτουργίες με τις οποίες … ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Παροχή διδασκαλίας στο σπίτι σε μαθητές Δημοτικών Σχολείων | Καθήκοντα Εκπαιδευτικών

Πληροφορίες που αφορούν το ωρολόγιο και το ενδεδειγμένο πρόγραμμα διδασκαλίας καθώς και τα καθήκοντα και  τις αρμοδιότητες εκπαιδευτικών που παρέχουν διδασκαλία στο σπίτι. ΟΙ πληροφορίες για τους μαθητές/-τριες, δίνονται από … ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Το ΦΕΚ του πολυνομοσχεδίου “Αναβάθμιση του Σχολείου και άλλες διατάξεις”, νόμος 4692/2020

Δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνηση ο νέος νόμος 4692/2020 (ΦΕΚ Α) “Αναβάθμιση του Σχολείου και άλλες διατάξεις”  Το ΦΕΚ είναι διαθέσιμο, εδώ. Διαβάστε τις Εκπαιδευτικές Ειδήσεις, με την αξιοπιστία και την … ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ