Ποιοι νόμοι ρυθμίζουν τα θέματα των μαθητών με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες

Ενημέρωση του Διευθυντή Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (ΕΑΕ) κ, Ιωάννη Μπουσδούνη για το νομοθετικό πλαίσιο που ρυθμίζει τα θέματα των μαθητών με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες. Nομοθετικό πλαίσιο θεμάτων … ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Αναστέλλεται η εφαρμογή των διατάξεων για την Παιδαγωγική και Διδακτική Επάρκεια για ένα ακαδημαϊκό έτος

Αναστολή για ένα ακαδημαϊκό έτος της υλοποίησης των διατάξεων του ν. 4957/2022, που αφορούν στη διαδικασία της πρακτικής άσκησης των φοιτητών και στη χορήγηση του πιστοποιητικού παιδαγωγικής επάρκειας των φοιτητών … ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Τι ορίζει η νομοθεσία σχετικά με τη βαθμολογική κατάταξη και εξέλιξη των εκπαιδευτικών

Το νομοθετικό πλαίσιο βαθμολογικής κατάταξης και εξέλιξης των εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ορίζεται στις διατάξεις του Ν.1566/1985 (Φ.Ε.Κ.167 τ.Α΄/30-09-1985). Σύμφωνα με τον νόμο: β) Για την προαγωγή από βαθμό … ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Όλη η Νομοθεσία για τη λειτουργία Δημοτικών και Νηπιαγωγείων

Δημοτικά και Νηπιαγωγεία: Όλη η νομοθεσία για τη λειτουργία τους 2022 -2023 από τον Πρόεδρο του Συλλόγου Εκπαιδευτικών Π.Ε. Νίκαιας – Πειραιά Γιώργο Δημητρακόπουλο Στην προσπάθειά μας να διευκολύνουμε τους … ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Υπουργείο Παιδείας: O νέος νόμος για τα ΑΕΙ [ΦΕΚ]

Δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης ο νέος νόμος για τα ΑΕΙ “Νέοι Ορίζοντες στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα: Ενίσχυση της ποιότητας, της λειτουργικότητας και της σύνδεσης των Α.Ε.Ι. με την κοινωνία και λοιπές … ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Εκπαιδευτικοί: Το νομοθετικό πλαίσιο λειτουργίας του Συλλόγου Διδασκόντων

Σύλλογος διδασκόντων: Ο τρόπος λειτουργίας του συλλόγου διδασκόντων, οι ειδικότερες αρμοδιότητές του, τα ειδικά θέματα προς συζήτηση και γενικά η νομοθεσία που διέπει όλες τις λειτουργίες με τις οποίες έχει … ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Δημοσιεύτηκε ο νόμος που προβλέπει ποινή φυλάκισης για όσους δε στέλνουν τα παιδιά τους σχολείο

Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ A 246 – 10.12.2021 ο νόμος 4871/2021 “Μεταρρυθμίσεις στο νομοθετικό πλαίσιο της Εθνικής Σχολής Δικαστικών Λειτουργών και άλλες επείγουσες διατάξεις”, στον οποίο περιλαμβάνονται διατάξεις του Υπουργείου Παιδείας … ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Σε ΦΕΚ το πολυνομοσχέδιο του υπουργείου Παιδείας [Νόμος 4823/2021]

Δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης ο νέος νόμος του υπουργείου Παιδείας Αναβάθμιση του σχολείου, ενδυνάμωση των εκπαιδευτικών και άλλες διατάξεις. Νόμος 4823/2021 Αρ. Φ. 136. Ο νέος νόμος αποτελείται από … ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Εκπαιδευτικοί: Το νομοθετικό πλαίσιο λειτουργίας του Συλλόγου Διδασκόντων

Εκπαιδευτικοί: Ένα θέμα που βρίσκεται στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος όλων των εκπαιδευτικών είναι  η νομοθεσία που διέπει τη λειτουργία του  Συλλόγου Διδασκόντων καθώς και όλες οι λειτουργίες με τις οποίες … ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Παροχή διδασκαλίας στο σπίτι σε μαθητές Δημοτικών Σχολείων | Καθήκοντα Εκπαιδευτικών

Πληροφορίες που αφορούν το ωρολόγιο και το ενδεδειγμένο πρόγραμμα διδασκαλίας καθώς και τα καθήκοντα και  τις αρμοδιότητες εκπαιδευτικών που παρέχουν διδασκαλία στο σπίτι. ΟΙ πληροφορίες για τους μαθητές/-τριες, δίνονται από … ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Το ΦΕΚ του πολυνομοσχεδίου “Αναβάθμιση του Σχολείου και άλλες διατάξεις”, νόμος 4692/2020

Δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνηση ο νέος νόμος 4692/2020 (ΦΕΚ Α) “Αναβάθμιση του Σχολείου και άλλες διατάξεις”  Το ΦΕΚ είναι διαθέσιμο, εδώ. Διαβάστε τις Εκπαιδευτικές Ειδήσεις, με την αξιοπιστία και την … ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ