Σχολεία: Εγκύκλιος για τις εκπαιδευτικές επισκέψεις στα Κ.Ε.ΠΕ.Α. 2022-2023

Εγκύκλιο απέστειλε το Υπουργείο Παιδείας στα σχολεία της χώρας με την οποία ρυθμίζεται το πλαίσιο σχεδιασμού και υλοποίησης διδακτικών επισκέψεων και επιμορφωτικών δράσεων στα Κέντρα Εκπαίδευσης για το Περιβάλλον και … ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Εγκύκλιος για εκπαιδευτικές επισκέψεις και επιμορφωτικές δράσεις στα Κέντρα Εκπαίδευσης για το Περιβάλλον και την Αειφορία (Κ.Ε.ΠΕ.Α.) για το 2021-2022

Εκπαιδευτικές επισκέψεις και επιμορφωτικές δράσεις στα Κέντρα Εκπαίδευσης για το Περιβάλλον και την Αειφορία (Κ.Ε.ΠΕ.Α.) κατά το σχολικό έτος 2021-2022» Με την παρούσα εγκύκλιο ρυθμίζεται το πλαίσιο σχεδιασμού και υλοποίησης … ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ