Παραγγελία διδακτικών βιβλίων για μαθητές με χαμηλή όραση (αμβλυωπία) για το σχολικό έτος 2023-2024

Ενεργοποιήθηκε η δυνατότητα παραγγελίας των διδακτικών βιβλίων για μαθητές με χαμηλή όραση (αμβλυωπία) για το σχολικό έτος 2023-2024, σύμφωνα με ενημερωτικό σημείωμα της Διεύθυνσης Εκδόσεων του ΙΤΥΕ Διόφαντος Συγκεκριμένα η … ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ