Εισαγωγική επιμόρφωση εκπαιδευτικών: Επικίνδυνο, αναχρονιστικό και διχαστικό περιεχόμενο στο εκπαιδευτικό υλικό του ΙΕΠ

Η Εισαγωγική Επιμόρφωση των νεοδιόριστων εκπαιδευτικών, που υλοποιείται αυτήν την περίοδο, χαρακτηρίζεται από εσφαλμένο σχεδιασμό και προγραμματισμό αλλά και από επικίνδυνο, αναχρονιστικό και διχαστικό περιεχόμενο στο εκπαιδευτικό υλικό που διατίθεται … ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ