Επιμόρφωση: Τα δικαιώματα του παιδιού στο σχολικό πλαίσιο (πρωτοβάθμια-δευτεροβάθμια)

Σε εφαρμογή ομόφωνης απόφασης της Ολομέλειας του ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Θεσσαλίας και σε συνεργασία με τη Συνήγορο του Παιδιού σας καλούμε σε επιμορφώσεις με γενικό θέμα «Τα δικαιώματα του παιδιού στο σχολικό … ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ