Αναστολή λειτουργίας 8 Δημοτικών και 13 Νηπιαγωγείων στην Πελοπόννησο

Αναστολή λειτουργίας Νηπιαγωγείων και Δημοτικών Σχολείων Περιφέρειας Πελοποννήσου για το σχολικό έτος 2023-2024. Ποια σχολεία αναστέλλουν τη λειτουργία τους φέτος στην Πελοπόννησο Δεκατρία (13) Νηπιαγωγεία και οκτώ (8) Δημοτικά σχολεία … ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Πελοπόννησος: Σε αναστολή λειτουργίας 31 σχολεία πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης

Πελοπόννησος: Αναστολή λειτουργίας σχολείων: 20 Νηπιαγωγείων και 11 Δημοτικών για το σχολικό έτος 2022-2023 – Απόφαση ΠΔΕ Πελοποννήσου. Αναστέλλεται η λειτουργία 20 Νηπιαγωγείων και 11 Δημοτικών Σχολείων της Περιφέρειας Πελοποννήσου … ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ