Οικονομικά κίνητρα σε εκπαιδευτικούς παραμεθόριων-νησιωτικών-ορεινών περιοχών

Εξετάζονται οικονομικά κίνητρα με όρους δημοσιονομικούς για εκπαιδευτικούς παραμεθόριων-νησιωτικών-ορεινών περιοχών.

Απάντηση του Υπουργού Εσωτερικών κ.  Μάκη Βορίδη στα πλαίσια Ερώτησης στη Βουλή στα πλαίσια Κοινοβουλευτικού Ελέγχου των κ.κ. Κωνσταντίνου Μπούμπα και Μαρίας Αθανασίου, Βουλευτών της Ελληνικής Λύσης, με θέμα «Τεράστιες οι δυσκολίες διαμονής των υπηρετούντων εκπαιδευτικών και ιατρών στα νησιά»

«Σας γνωρίζουμε ότι στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων μας για την ανάπτυξη και διαχείριση του ανθρώπινου δυναμικού του Δημοσίου τομέα, το Υπουργείο μας σε συνεργασία με την Προεδρία της Κυβέρνησης επανεξετάζει τα προβλεπόμενα ήδη κίνητρα που αφορούν σε υπαλλήλους που υπηρετούν σε παραμεθόριες– νησιωτικές-ορεινές περιοχές. Η παροχή οικονομικών κινήτρων σε κάθε περίπτωση εξετάζεται με όρους δημοσιονομικούς σε συνεργασία με το Υπουργείο Οικονομικών».

Τι έχει αναφέρει η Υφυπουργός ΠΑΙΘ κα Ζ. Μακρή

Υπενθυμίζουμε πως η Υφυπουργός Παιδείας και Θρησκευμάτων κα Ζέττα Μακρή απαντώντας σε Επίκαιρη Ερώτηση του Βουλευτή του ΚΚΕ κου Ιωάννη Δελή με θέμα: «Έντονα τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι καλλιτέχνες εκπαιδευτικοί της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης», ανέφερε πως «Είναι υπό εξέταση από το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους η δυνατότητα θέσπισης συγκεκριμένου χρηματικού επιδόματος βάσει ιδιαίτερων συνθηκών κάθε περιοχής, η χορήγηση εφάπαξ ποσού αρχικής εγκατάστασης, ή κουπονιών στέγασης, ή κουπονιών διατροφής, ή θέρμανσης, ή μετακίνησης, η μόνιμη μείωση στο εισιτήριο των μέσων μεταφοράς για το χρονικό διάστημα που υπηρετεί σε συγκεκριμένες περιοχές, φορολογικές ελαφρύνσεις, μείωση ασφαλιστικών εισφορών, voucher για αγορά ψηφιακού εξοπλισμού, άλλα κίνητρα όπως η δωρεάν πρόσβαση σε βιβλιοθήκες, δυνατότητα μεταπτυχιακών σπουδών κ.λ.π.».

Επιπροσθέτως ο κος Βορίδης αναφέρει στην απάντησή του:

Σύμφωνα με τις διατάξεις του αρ. 32 του ν. 4483/2017, όπως ισχύει:

«1. Οι ορεινοί Δήμοι του άρθρου 1 του ν. 3852/2010 (Α` 87), οι δήμοι με πληθυσμό έως 30.000 κατοίκους, των οποίων τουλάχιστον το πενήντα τοις εκατό (50%) των δημοτικών ή κοινοτικών ενοτήτων χαρακτηρίζονται ως ορεινές στο Μητρώο Δήμων, Κοινοτήτων και Οικισμών της ΕΛ.ΣΤΑΤ., οι νησιωτικοί δήμοι, τα νομικά πρόσωπα αυτών, καθώς και οι Ο.Τ.Α. β` βαθμού στην εδαφική περιφέρεια των οποίων ανήκουν οι προαναφερόμενοι δήμοι, μπορούν να παρέχουν δωρεάν σίτιση και κατάλυμα διαμονής στους υπαλλήλους τους, μονίμους και με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου, αορίστου ή ορισμένου χρόνου, στο ιατρικό, παραϊατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό των κέντρων υγείας και των δημόσιων νοσοκομείων, στο προσωπικό του Εθνικού Κέντρου Άμεσης Βοήθειας (Ε.Κ.Α.Β.), στο ένστολο προσωπικό της Ελληνικής Αστυνομίας, του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής και του Πυροσβεστικού Σώματος και στους αναπληρωτές εκπαιδευτικούς πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και μέλη Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (Ε.Β.Π.), οι οποίοι παρέχουν υπηρεσία στις περιοχές δικαιοδοσίας τους. Η διευκόλυνση του προηγούμενου εδαφίου μπορεί να χορηγείται και σε υπαλλήλους που αποσπώνται στους Δήμους αυτούς για τη στελέχωση των Υπηρεσιών τους. Ο υπολογισμός του πληθυσμού γίνεται σύμφωνα με τα στοιχεία πραγματικού πληθυσμού της τελευταίας απογραφής.

2. Για τις ανωτέρω παροχές λαμβάνεται απόφαση από το οικείο Δημοτικό ή Διοικητικό Συμβούλιο, με την οποία εξειδικεύονται οι κατά περίπτωση παροχές και το χρονικό διάστημα ισχύος αυτών, κατόπιν βεβαίωσης της ύπαρξης ανάλογων πόρων από την οικονομική υπηρεσία του Ο.Τ.Α.

3. Τα ανωτέρω δεν ισχύουν για τους κατοίκους των περιοχών αυτών ή τους συζύγους τους ή τα ανήλικα τέκνα αυτών που έχουν την πλήρη κυριότητα ή την επικαρπία κατοικίας στην περιοχή υπηρέτησης.

4. Οι παροχές της παραγράφου 1 μπορούν να χορηγούνται υπό τις ίδιες προϋποθέσεις, και από νησιωτικούς δήμους με πληθυσμό μεγαλύτερο των 18.000 κατοίκων, εφόσον αφορούν αποκλειστικά εργαζομένους που υπηρετούν σε αυτοτελή νησιά που συνιστούν τοπικές κοινότητες αυτών.

5. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Οικονομικών καθορίζεται σύστημα παρακολούθησης των οικονομικών αποτελεσμάτων της εφαρμογής του άρθρου αυτού». Όπως αναφέρεται στην αιτιολογική έκθεση του πιο πάνω νόμου «Η εν λόγω ρύθμιση επιλύει σημαντικά προβλήματα που έχουν να κάνουν με την οικονομική ενίσχυση των ως άνω επαγγελματικών κατηγοριών που έχουν πληγεί από τη μακροχρόνια κρίση που βιώνει τα τελευταία χρόνια η χώρα μας, παρέχοντάς τους ταυτόχρονα και κίνητρα μετακίνησης σε παραμεθόριες και νησιωτικές περιοχές. Ταυτοχρόνως, δημιουργείται και η δυνατότητα οικονομικής ενίσχυσης των ως άνω περιοχών, δεδομένου ότι αυξάνεται η αγοραστική δύναμη των εν λόγω επαγγελματικών κατηγοριών, κάτι που επιδρά θετικά στην αύξηση της εγχώριας ζήτησης των παραμεθόριων και νησιωτικών περιοχών». Η βούληση του νομοθέτη για «οικονομική ενίσχυση των ως άνω επαγγελματικών κατηγοριών» και οικονομική ενίσχυση των ορεινών και νησιωτικών περιοχών δια της αύξησης της αγοραστικής δύναμης των δικαιούχων επαγγελματικών κατηγοριών, άρα και της αύξησης της εγχώριας ζήτησης, υπηρετείται και με την παροχή κινήτρων σε είδος, όπως σήμερα επιτρέπεται.

Και τούτο διότι:

Ο εργαζόμενος που απολαμβάνει δωρεάν σίτιση και διαμονή με δαπάνη του οικείου ΟΤΑ, απαλλάσσεται από την προσωπική δαπάνη για τα συγκεκριμένα αγαθά, συνεπώς αυξάνεται το μέρος του ατομικού εισοδήματός του που μπορεί να διαθέσει για την αγορά άλλων προϊόντων και υπηρεσιών από τον τόπο διαμονής του – ή αλλιώς η αγοραστική δύναμή του.

Η δαπάνη που καταβάλλεται από τον ΟΤΑ για τη σίτιση και διαμονή των εργαζόμενων επίσης επιφέρει αύξηση της εγχώριας ζήτησης, μιας και οι εν λόγω υπηρεσίες θα αναζητηθούν ούτως ή άλλως από την τοπική αγορά, ανεξαρτήτως από το εάν απευθείας αγοραστής είναι ο εργαζόμενος ως φυσικό πρόσωπο ή ο ΟΤΑ”.

Όλες οι Ειδήσεις και τα Τελευταία Νέα για την Εκπαίδευση στο edweek.gr

Διάβασε όλες τις ειδήσεις μας στο Google
Κάνε like στη σελίδα μας στο Facebook
Ακολούθησέ μας στο Instagram
Ακολούθησέ μας στο Twitter
Μπες στην ομάδα μας στο Viber
Κάνε εγγραφή στο κανάλι μας στο Youtube

Μοιράσου το άρθρο μας

             

Αν η εικόνα υπόκειται σε πνευματικά δικαιώματα παρακαλούμε να μας ενημερώσετε για να την αντικαταστήσουμε.  – If the images are subjected to copyright contact us in order to replase them.

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.