Ωράριο Εκπαιδευτικών: Τι ισχύει σε κάθε κλάδο με βάση την ισχύουσα νομοθεσία

Tι ισχύει για το διδακτικό ωράριο και το εργασιακό ωράριο του εκπαιδευτικού σε κάθε κλάδο (Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση) με βάση την ισχύουσα νομοθεσία, τα έτη προϋπηρεσίας και τη διοικητική θέση που κατέχει.

ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Α) ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΑ

Με την 127187/Ε1/2016 υπουργική απόφαση καθορίζεται το εβδομαδιαίο υποχρεωτικό διδακτικό ωράριο των εκπαιδευτικών που υπηρετούν στα νηπιαγωγεία, κατά ανάλογο τρόπο με αυτό των δασκάλων, βάσει της οργανικότητας των νηπιαγωγείων.

Διευθυντές/Διευθύντριες νηπιαγωγείων

 • 20 ώρες, στα 4θέσια και 5θέσια
 • 12 ώρες στα 6θέσια

Εκπαιδευτικοί που υπηρετούν σε 1θέσια, 2θέσια και 3θέσια νηπιαγωγεία, ανεξάρτητα από το βαθμό και το χρόνο υπηρεσίας τους,

 • ώρες 25.

Εκπαιδευτικοί που υπηρετούν σε 4θέσια και άνω νηπιαγωγεία

 • 24 ώρες, αν έχουν μέχρι 10 χρόνια υπηρεσίας
 • 23 ώρες, αν έχουν από 10 μέχρι 15 χρόνια υπηρεσίας
 • 22 ώρες, αν έχουν από 15 μέχρι 20 χρόνια υπηρεσίας
 • 21 ώρες, αν έχουν πάνω από 20 χρόνια υπηρεσίας.

Β) ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ

Με το Ν.4547/2018 άρθρο 49, το εβδομαδιαίο υποχρεωτικό ωράριο διδασκαλίας καθορίζεται ως εξής:

 1. Διευθυντές/Διευθύντριες δημοτικών σχολείων:
 • 18 ώρες, στα 4θέσια και 5θέσια δημοτικά σχολεία
 • 10 ώρες, στα 6θέσια μέχρι και 9θέσια δημοτικά σχολεία
 • 8 ώρες, στα 10θέσια και 11θέσια δημοτικά σχολεία
 • 6 ώρες, στα 12θέσια και πάνω δημοτικά σχολεία

Υποδιευθυντές/Υποδιευθύντριες δημοτικών Σχολείων:

Το εβδομαδιαίο υποχρεωτικό ωράριο διδασκαλίας των εκπαιδευτικών που επιλέγονται ως υποδιευθυντές δημοτικών σχολείων μειώνεται κατά δύο (2) ώρες κατά τη διάρκεια της θητείας τους.

2. Εκπαιδευτικοί, ανεξάρτητα από το βαθμό και το χρόνο υπηρεσίας τους:

 • 25 ώρες, στα 1θέσια, 2θέσια και 3θέσια δημοτικά σχολεία

3. Εκπαιδευτικοί 4θέσιων και πάνω δημοτικών σχολείων:

 • 24 ώρες, εάν έχουν έως 10 έτη υπηρεσίας
 • 23 ώρες, εάν έχουν 10-15 έτη υπηρεσίας
 • 22 ώρες, εάν έχουν 15-20 έτη υπηρεσίας
 • 21 ώρες, εάν έχουν πάνω από 20 έτη υπηρεσίας

Στους εκπαιδευτικούς που συμπληρώνουν τον οριζόμενο στην προηγούμενη περίπτωση χρόνο υπηρεσίας μέχρι 31 Δεκεμβρίου ανατίθεται μειωμένο ωράριο διδασκαλίας από την 1η Σεπτεμβριου του ίδιου έτους και στους λοιπούς από την 1η Σεπτεμβριου του επομένου διδακτικού έτους.

Υπεύθυνος Βιβλιοθήκης

Για τον εκπαιδευτικό που έχει οριστεί Υπεύθυνος της λειτουργούσας βιβλιοθήκης, η οποία έχει ενταχθεί στο δίκτυο σχολικών βιβλιοθηκών, προβλέπονται τα παρακάτω: «Οι ώρες λειτουργίας της Σχολικής Βιβλιοθήκης (3 ώρες ανά εβδομάδα) θεωρούνται ως διδακτικές ώρες για τον/την εκπαιδευτικό που ορίζεται, με σχετική Πράξη του Συλλόγου Διδασκόντων, ως Υπεύθυνος/η λειτουργίας της Σχολικής Βιβλιοθήκης» (αριθμ. Φ.14/22511/Δ1/9-2-2018, Υ.Α.).

 

ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Εκπαιδευτικό Προσωπικό όλων των κλάδων Πανεπιστημιακής εκπαίδευσης

 • 23 ώρες, εάν έχουν έως 6 έτη υπηρεσίας
 • 21 ώρες, εάν έχουν από 6 έτη και μία μέρα υπηρεσίας έως 12 έτη υπηρεσίας
 • 20 ώρες, εάν έχουν από 12 έτη και μία μέρα υπηρεσίας έως 20 έτη υπηρεσίας

Εκπαιδευτικοί εργαστηρίων κλάδων ΤΕ01

 • 24 ώρες, εάν έχουν έως 7 έτη υπηρεσίας
 • 21 ώρες, εάν έχουν από 7 έτη και μία μέρα υπηρεσίας έως 13 έτη υπηρεσίας
 • 20 ώρες, εάν έχουν από 13 έτη και μία μέρα υπηρεσίας έως 20 έτη υπηρεσίας

Το υποχρεωτικό ωράριο διδασκαλίας των διευθυντών σχολικών μονάδων και σχολικών εργαστηριακών κέντρων προσδιορίζεται ως εξής:

Διευθυντές Σχολικών Μονάδων με υπηρεσία μικρότερη των 20 ετών

 • 10 ώρες, όταν οι αντίστοιχες σχολικές μονάδες λειτουργούν με 3 έως 5 τμήματα τάξεων
 • 9 ώρες, όταν λειτουργούν με 6 έως 9 τμήματα τάξεων
 • 7 ώρες, όταν λειτουργούν με 10 έως 12 τμήματα τάξεων
 • 5 ώρες, όταν λειτουργούν με περισσότερα από 12 τμήματα

Διευθυντές Σχολικών Μονάδων με υπηρεσία μεγαλύτερη των 20 ετών

 • 8 ώρες, όταν οι αντίστοιχες σχολικές μονάδες λειτουργούν με 3 έως 5 τμήματα τάξεων
 • 7 ώρες, όταν λειτουργούν με 6 έως 9 τμήματα τάξεων
 • 5 ώρες, όταν λειτουργούν με 10 έως 12 τμήματα τάξεων
 • 3 ώρες, όταν λειτουργούν με περισσότερα από 12 τμήματα

Διευθυντές Σχολικών Εργαστηριακών Κέντρων 

 • 10 ώρες

Υποδιευθυντές Σχολικών Μονάδων και Υπεύθυνοι Τομέων Σχολικών Εργαστηριακών Κέντρων

 • Με υπηρεσία μικρότερη των 20 ωρών: 10 ώρες την εβδομάδαΜε υπηρεσία μεγαλύτερη των 20 ωρών: 8 ώρες την εβδομάδα

Υπεύθυνοι Εργαστηρίων

Το υποχρεωτικό ωράριο διδασκαλίας των Υπεύθυνων Εργαστηρίων είναι είκοσι (20) ώρες και μειώνεται και κατά δύο (02) ώρες για τους εκπαιδευτικούς που έχουν συμπληρώσει είκοσι (20) έτη υπηρεσίας

Αρχιτεχνίτες του κλάδου ΔΕ01

 • 28 ώρες

Τεχνίτες του κλάδου ΔΕ01

 • 30 ώρες

Πειραματικά γυμνάσια και λύκεια

Όσοι διδάσκουν στα πειραματικά γυμνάσια και λύκεια έχουν μειωμένο κατά πέντε ώρες υποχρεωτικά ωράριο εβδομαδιαίας διδασκαλίας από το υποχρεωτικό ωράριο των εκπαιδευτικών που διδάσκουν σε άλλα σχολεία.

Το εν λόγω ωράριο διδασκαλίας των εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης έχει τεθεί σε ισχύ από 1-9-2013 (Ν. 4152/2013) ενώ το εκπαιδευτικό προσωπικό της εν λόγω βαθμίδας που έχει συμπληρώσει 20 έτη προϋπηρεσίας, εργάζεται με μειωμένο κατά δύο ώρες πρόγραμμα, σε εβδομαδιαία βάση.

 

ΩΡΑΡΙΟ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΕΚΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ

Το ωράριο των αναπληρωτών εκπαιδευτικών μειωμένου ωραρίου κυμαίνεται από 9 μέχρι 15 ώρες την εβδομάδα (και στις δύο βαθμίδες), ενώ των ωρομισθίων εκπαιδευτικών δεν ξεπερνά τις 8 ώρες, σε εβδομαδιαία βάση (Ν.4589/2019).

Το ωράριο των αναπληρωτών πλήρους ωραρίου στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση είναι 24 ώρες την εβδομάδα, στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση είναι 23 ώρες εβδομαδιαίως, ενώ δύναται να μειώνεται βάσει των χρόνων προϋπηρεσίας του εκπαιδευτικού και στη βάση των αντίστοιχα οριζόμενων για τους μόνιμους εκπαιδευτικούς.

 

ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΩΡΑΡΙΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ

Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 25 του ν. 4203/13 (Α’235) του στοιχείου ββ’ της υποπερίπτωσης α’ της περίπτωσης 6 , όπως αυτή έχει τροποποιηθεί με την περίπτωση α’ της παρ. 5 του άρθρου 33 του ν. 4386/2016 (Α’ 83), το άρθρο 46 του ν. 4415/2016 (Α’ 159) και την παρ.8 του άρθρου 10 του ν. 4452/2017 (Α’17), oι εκπαιδευτικοί που δε συμπληρώνουν το υποχρεωτικό τους διδακτικό ωράριο μπορούν, μεταξύ άλλων, να απασχολούνται μέχρι και της συμπληρώσεως του υποχρεωτικού τους διδακτικού ωραρίου:

αα) σε προγράμματα ενισχυτικής διδασκαλίας ή πρόσθετης διδακτικής στήριξης, στο σχολείο που υπηρετούν ή σε όμορο αυτού,

ββ) σε γραμματειακή υποστήριξη στο σχολείο όπου υπηρετούν ή σε όμορο αυτού και

γγ) σε υπηρεσίες διοίκησης της εκπαίδευσης στη Διεύθυνση Εκπαίδευσης στην οποία ανήκουν.

Περαιτέρω, ορίζονται οι σχετικές προϋποθέσεις ως εξής: «Προϋπόθεση της σχετικής ανάθεσης για τη συμπλήρωση του υποχρεωτικού διδακτικού ωραρίου αποτελεί η έγγραφη βεβαίωση από τον οικείο Διευθυντή Πρωτοβάθμιας ή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, που κοινοποιείται στον οικείο Περιφερειακό Διευθυντή Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, με την οποία βεβαιώνεται ότι έχουν καλυφθεί πλήρως οι ανάγκες σε διδακτικό ωράριο, για τις αντίστοιχες ειδικότητες, στα σχολεία που υπηρετούν οι εκπαιδευτικοί ή σε σχολεία της οικείας Διεύθυνσης Εκπαίδευσης.

Η απασχόληση για τη συμπλήρωση του υποχρεωτικού διδακτικού ωραρίου των εκπαιδευτικών καθορίζεται με απόφαση του οικείου Διευθυντή Πρωτοβάθμιας ή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, η οποία εκδίδεται ύστερα από γνώμη του οικείου ΠΥΣΠΕ/ ΠΥΣΔΕ, λαμβάνοντας υπ’ όψιν τις κείμενες διατάξεις περί τοποθετήσεων εκπαιδευτικών μετά την πλήρη κάλυψη των αναγκών σε διδακτικό ωράριο στο σχολείο που υπηρετούν ή σε άλλο σχολείο της οικείας Διεύθυνσης Εκπαίδευσης.

Η απόφαση του Διευθυντή Πρωτοβάθμιας ή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης περί συμπλήρωσης του υποχρεωτικού ωραρίου των εκπαιδευτικών εγκρίνεται με απόφαση του οικείου Περιφερειακού Διευθυντή Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Με ευθύνη των οικείων Διευθυντών Πρωτοβάθμιας ή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης η ανωτέρω διαδικασία ανάθεσης και έγκρισης για τη συμπλήρωση του υποχρεωτικού διδακτικού ωραρίου των εκπαιδευτικών ολοκληρώνεται υποχρεωτικά εντός του Σεπτεμβρίου εκάστου διδακτικού έτους.

Ειδικότερα, για το σύνολο των κοινών ειδικοτήτων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΠΕ05, ΠΕ06, ΠΕ07, ΠΕ08, ΠΕ11, ΠΕ16, ΠΕ19/20, ΠΕ32) βεβαιώνεται επιπλέον εγγράφως από τον οικείο Διευθυντή Εκπαίδευσης προς τον οικείο Περιφερειακό Διευθυντή Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ότι έχουν καλυφθεί πλήρως οι ανάγκες σε διδακτικό ωράριο για κάθε μία από τις αντίστοιχες ειδικότητες στις σχολικές μονάδες της οικείας Διεύθυνσης Εκπαίδευσης σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

Η συμπλήρωση του διδακτικού ωραρίου του συνόλου των κοινών ειδικοτήτων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης γίνεται σε σχολικές μονάδες και των δύο (2) βαθμίδων εκπαίδευσης, με προτεραιότητα στη βαθμίδα στην οποία ανήκει ο εκπαιδευτικός.

Η κατανομή και η ανωτέρω συμπλήρωση του διδακτικού ωραρίου του συνόλου των κοινών ειδικοτήτων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης καθορίζονται με απόφαση του οικείου Περιφερειακού Διευθυντή Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, ύστερα από γνώμη των ΠΥΣΔΕ/ΠΥΣΠΕ που συνέρχονται για το θέμα αυτό σε κοινή συνεδρίαση.

«Η συνεδρίαση αυτή πραγματοποιείται:

α) με ευθύνη του αρμόδιου Περιφερειακού Διευθυντή Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, ο οποίος ορίζει και τον Πρόεδρο αυτής, και

β) υποχρεωτικά εντός του πρώτου δεκαημέρου του Σεπτεμβρίου εκάστου διδακτικού έτους, και επιπλέον οποτεδήποτε κριθεί αναγκαίο από τον αρμόδιο Περιφερειακό Διευθυντή ή οποτεδήποτε υποβληθεί σχετική αίτηση και από τους δύο (2) Διευθυντές Εκπαίδευσης (Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας) της ίδιας περιοχής μετάθεσης.

Η κατά τα προηγούμενα εδάφια απασχόληση θεωρείται ως χρόνος άσκησης διδακτικού έργου, με όλες τις απορρέουσες από αυτό συνέπειες.

β) Από 1η Οκτωβρίου και έως το τέλος του διδακτικού έτους οι πλεονάζουσες διδακτικές ώρες ανατίθενται αποκλειστικά για κάλυψη των διδακτικών κενών.

Η ανάθεση συμπλήρωσης διδακτικού ωραρίου για κάλυψη διδακτικών αναγκών γίνεται με ευθύνη των οικείων Διευθυντών Πρωτοβάθμιας ή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. Ειδικά για το σύνολο των κοινών ειδικοτήτων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης η ανωτέρω ανάθεση γίνεται σε σχολικές μονάδες και των δύο (2) βαθμίδων εκπαίδευσης, με προτεραιότητα στη βαθμίδα στην οποία ανήκει ο εκπαιδευτικός, με ευθύνη των οικείων Περιφερειακών Διευθυντών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης»

 

ΕΡΓΑΣΙΑΚΟ ΩΡΑΡΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ (Ν. 4512/2018, άρθρο 245)

Για το ωράριο των εκπαιδευτικών ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 245 του ν. 4512/2018 (Α ́5) οι οποίες αντικατέστησαν τις διατάξεις της παρ. 8 του άρθρου 13 του ν.1566/1985 (Α ́167) και σύμφωνα με τις οποίες:

«Oι εκπαιδευτικοί των σχολείων της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης παραμένουν υποχρεωτικά στο σχολείο τους στις εργάσιμες ημέρες, πέρα από τις ώρες διδασκαλίας, όχι όμως πέρα από έξι (6) ώρες την ημέρα ή τριάντα (30) ώρες την εβδομάδα και με την επιφύλαξη της παραγράφου 2 του Κεφαλαίου ΣΤ ́ του άρθρου 11, για την προσφορά και άλλων υπηρεσιών που ανατίθενται από τα όργανα διοίκησης του σχολείου και συνδέονται με το γενικότερο εκπαιδευτικό έργο, όπως η προετοιμασία του εποπτικού εκπαιδευτικού υλικού και των εργαστηριακών ασκήσεων, η διόρθωση εργασιών και διαγωνισμάτων, η καταχώρηση- ενημέρωση της αξιολόγησης των μαθητών, η συμμετοχή στην προετοιμασία και την πραγματοποίηση εορταστικών, αθλητικών και πολιτιστικών εκδηλώσεων, ο προγραμματισμός και η αποτίμηση του εκπαιδευτικού έργου, η επικοινωνία με δομές υποστήριξης του εκπαιδευτικού έργου, η συνεργασία με εκπαιδευτικούς που διδάσκουν στο ίδιο τμήμα ή που διδάσκουν τα ίδια γνωστικά αντικείμενα, οι παιδαγωγικές συναντήσεις για την κατάρτιση ομαδικών ή εξατομικευμένων προγραμμάτων υποστήριξης συγκεκριμένων μαθητικών ομάδων ή μαθητών, η επίβλεψη σχολικών γευμάτων, η ενημέρωση των γονέων και κηδεμόνων, η τήρηση βιβλίων του σχολείου και η εκτέλεση διοικητικών εργασιών. Με την επιφύλαξη της περίπτωσης α ́ της παρ. 2 του άρθρου 53 του ν. 2721/1999 (Α ́112), από τις πρόσθετες αυτές υπηρεσίες απαλλάσσεται ο γονέας παιδιού μέχρι δύο ετών».

Διαβάστε επίσης:

Ζωή Μακρή για το ωράριο των εκπαιδευτικών: Ποιες διατάξεις ισχύουν

Διαβάστε τις Εκπαιδευτικές Ειδήσεις, με την αξιοπιστία και την εγκυρότητα του edweek.gr

   Μπες στην ομάδα μας στο Viber!

Μοιράσου το άρθρο:

             

Αν η εικόνα υπόκειται σε πνευματικά δικαιώματα παρακαλούμε να μας ενημερώσετε για να την αντικαταστήσουμε.

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.