Νομοσχέδιο 4823/2021: Εγκύκλιος με διευκρινίσεις και επισημάνσεις

Εγκύκλιο προς τις Περιφερειακές Διευθύνσεις Εκπαίδευσης και Διευθύνσεις Εκπαίδευσης η προϊσταμένη της Γενικής Διεύθυνσης, Μαρία Δόκου, δίνει συμπληρωματικές διευκρινίσεις κι επισημάνσεις σχετικά με το νέο νόμο του υπουργείου Παιδείας «Ν. 4823/2021 Αρ. Φ. 136 Αναβάθμιση του σχολείου, ενδυνάμωση των εκπαιδευτικών και άλλες  διατάξεις».

Συγκεκριμένα:

Συμπληρωματικά επισημαίνουμε τα εξής:

 1. Την ανάγκη προσεκτικής μελέτης και απαρέγκλιτης τήρησης των ρυθμίσεων του εν  λόγω νόμου.
 2. Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 181 του ανωτέρω νόμου ορίζεται ότι:«Η παρ. 9 του άρθρου 58 του ν. 4075/2012 (Α’ 89) τροποποιείται, ως προς την  αναφορά στο Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς (Ε.Σ.Π.Α.) και τα αρμόδια  όργανα για τη χορήγηση έγκρισης σε στελέχη της δημόσιας Πρωτοβάθμιας και  Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης προς παροχή υπηρεσιών που είναι συναφείς με  τα καθήκοντα της κύριας θέσης τους σε φορείς υλοποίησης  συγχρηματοδοτούμενων πράξεων, παράλληλα με τα κύρια καθήκοντά τους,  χωρίς άδεια άσκησης ιδιωτικού έργου, και η παρ. 9 διαμορφώνεται ως εξής:«9. Στο πλαίσιο του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (Ε.Σ.Π.Α.), η  παροχή υπηρεσιών από εκπαιδευτικούς και δημοσίους υπαλλήλους προς όλους  ανεξαιρέτως τους φορείς υλοποίησης συγχρηματοδοτούμενων πράξεων γίνεται  κατά τους όρους του άρθρου 31 του Υπαλληλικού Κώδικα (ν. 3528/2007, Α’ 26),  ως ιδιωτικό έργο. Οι διατάξεις των παρ. 1 έως 5 του άρθρου 55 του ν. 3966/2011  (Α’ 118), όπως και οι εκδοθείσες κατ’ εξουσιοδότηση αυτών διοικητικές πράξεις  καταργούνται αναδρομικά από τον χρόνο ισχύος τους. Ειδικά τα στελέχη της  δημόσιας Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης μπορούν να  παρέχουν υπηρεσίες που είναι συναφείς με τα καθήκοντα της κύριας θέσης τους  σε φορείς υλοποίησης συγχρηματοδοτούμενων πράξεων, παράλληλα με τα  κύρια καθήκοντά τους, χωρίς άδεια άσκησης ιδιωτικού έργου, ως εξής: 

  α) Οι Περιφερειακοί Διευθυντές Εκπαίδευσης και οι Διευθυντές Πρωτοβάθμιας  και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, με απόφαση του Προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης Εκπαιδευτικού Προσωπικού Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας  Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων.

  β) Οι Περιφερειακοί Επόπτες Ποιότητας της Εκπαίδευσης, οι Προϊστάμενοι των  Κέντρων Διεπιστημονικής Αξιολόγησης, Συμβουλευτικής και Υποστήριξης  (ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ.) και οι Προϊστάμενοι των Κέντρων Εκπαίδευσης για το Περιβάλλον  και την Αειφορία (Κ.Ε.ΠΕ.Α.), με απόφαση του Περιφερειακού Διευθυντή  Εκπαίδευσης.

  γ) Τα λοιπά στελέχη της δημόσιας εκπαίδευσης, με απόφαση του Διευθυντή  Εκπαίδευσης.

  Συνεπώς ανάλογα αιτήματα στελεχών της εκπαίδευσης θα πρέπει να αποστέλλονται  στο αρμόδιο για την έκδοση της σχετικής απόφασης όργανο.

 3. Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 232 του ανωτέρω νόμου ορίζεται ότι:«8. Η ισχύς των πινάκων επιλογής των διευθυντών σχολικών μονάδων και  Εργαστηριακών Κέντρων (Ε.Κ.), η οποία παρατάθηκε έως την κύρωση των νέων  πινάκων επιλογής διευθυντών σχολικών μονάδων και Ε.Κ. με το άρθρο 53 του ν.  4692/2020 λήγει από την έναρξη ισχύος του παρόντος.  9. Κενές ή κενούμενες θέσεις διευθυντών σχολικών μονάδων και Ε.Κ.  πληρούνται με επιλογή τηρουμένων των διατάξεων του παρόντος νόμου εκτός  εκείνων που αφορούν στα συμβούλια επιλογής. Συμβούλια επιλογής των εν  λόγω διευθυντών εξακολουθούν να είναι τα οριζόμενα στο άρθρο 26 του ν.  4547/2018, όπως έχουν συγκροτηθεί και λειτουργούν κατά την έναρξη ισχύος  του παρόντος, στα οποία συμμετέχουν επιπλέον ένας (1) Συντονιστής  Εκπαιδευτικού Έργου που προέρχεται από την οικεία βαθμίδα εκπαίδευσης και  ένας (1) εκπαιδευτικός με δεκαπενταετή τουλάχιστον εκπαιδευτική υπηρεσία  στην ίδια βαθμίδα εκπαίδευσης, ο οποίος υπηρετεί με οργανική θέση στην οικεία  Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας ή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Τα επιπλέον μέλη  του δευτέρου εδαφίου ορίζονται, με τους αναπληρωτές τους, με απόφαση του  Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης. Τα εν λόγω συμβούλια παύουν να  επιλέγουν τους διευθυντές σχολικών μονάδων και Ε.Κ., αφότου συγκροτηθούν  τα συμβούλια επιλογής που είναι αρμόδια για την επιλογή των διευθυντών  σχολικών μονάδων και των Ε.Κ., σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος.  10. Η θητεία των διευθυντών σχολικών μονάδων και Ε.Κ. που επιλέγονται,  σύμφωνα με την παρ. 9, λήγει με την επιλογή, τοποθέτηση και ανάληψη  υπηρεσίας των διευθυντών σχολικών μονάδων και Ε.Κ. που θα επιλεγούν, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος νόμου από τα συμβούλια επιλογής των  παρ. 9 και 13 του άρθρου 37.11. Οι παρ. 9 και 10 εφαρμόζονται και στις περιπτώσεις προκηρύξεων θέσεων ή  προσκλήσεων εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πλήρωση θέσεων διευθυντών σχολικών μονάδων και Ε.Κ. που έχουν εκδοθεί κατά την έναρξη ισχύος του  παρόντος νόμου, χωρίς να έχει ολοκληρωθεί, κατά τον ίδιο χρόνο, η διαδικασία  επιλογής των διευθυντών σχολικών μονάδων και Ε.Κ.»  Για την εφαρμογή των ανωτέρω απαιτείται η έκδοση της απαραίτητης κανονιστικής Υπουργικής Απόφασης που πρόκειται να εκδοθεί. Μέχρι την έκδοσή της οι θέσεις  καλύπτονται με αναπλήρωση σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 11 του κεφ. Ε΄ του ν. 1566/1985 (Α΄ 167).

Δείτε εδώ τον νέο νόμο:

Νέο σχολείο: Σε ΦΕΚ το πολυνομοσχέδιο του υπουργείου Παιδείας

Διαβάστε τις Εκπαιδευτικές Ειδήσεις, με την αξιοπιστία και την εγκυρότητα του edweek.gr

   Μπες στην ομάδα μας στο Viber!

Μοιράσου το άρθρο:

             

Αν η εικόνα υπόκειται σε πνευματικά δικαιώματα παρακαλούμε να μας ενημερώσετε για να την αντικαταστήσουμε.

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.