Αποσπάσεις – Αναπληρωτές – Νεοδιόριστοι: Ενημέρωση για τις τρέχουσες εκπαιδευτικές εξελίξεις

Ενημέρωση για τις τρέχουσες εκπαιδευτικές εξελίξεις για αποσπάσειςαναπληρωτές και νεοδιόριστους από τον Νεκτάριο Κορδή, Μέλος του ΓΣ της ΑΔΕΔΥ, Τ. Αιρετό στο ΚΥΣΔΕ.

Α. ΑΠΟΣΠΑΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ

Λήγει σήμερα 24/8/2021 και ώρα 15:00 η προθεσμία υποβολής αιτήσεων απόσπασης των νεοδιόριστων εκπαιδευτικών σε ΠΥΣΠΕ/ΠΥΣΔΕ με βάση την εγκύκλιο με Απ. Πρωτ. 100239/Ε2/ 12-8-21.

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 42 του ν. 4722/2020 (177 Α΄) η περ. α) της παρ. 5 του άρθρου 62 του ν. 4589/2019 (Α’ 13), οι νεοδιοριζόμενοι εκπαιδευτικοί ή μέλη Ε.Ε.Π και Ε.Β.Π που ανήκουν στις ειδικές κατηγορίες μετάθεσης της παρ. 1 του άρθρου 13 του π.δ. 50/1996 (Α’ 45) ή του άρθρου 8 του π.δ. 56/2001 (Α’ 47), αντίστοιχα, 2 καθώς και όσοι έχουν, οι ίδιοι ή οι σύζυγοί τους, ποσοστό αναπηρίας 75% και άνω ανεξαρτήτως παθήσεως ή έχουν τέκνα με αναπηρία 67% και άνω, ανεξαρτήτως παθήσεως, δύνανται να αποσπώνται με απόφαση του αρμόδιου οργάνου ύστερα από γνώμη των οικείων υπηρεσιακών συμβουλίων, κατόπιν προσκόμισης πιστοποιητικού Κέντρου Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕ.Π.Α.) που αποδεικνύει τα ανωτέρω. Κατά συνέπεια, οι εκπαιδευτικοί Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης που διορίστηκαν με την Υ.Α. 95849/Ε1/2-8-2021 (ΦΕΚ 1818Γ’/10-08-2021) και εμπίπτουν στις ως άνω κατηγορίες μπορούν να υποβάλουν αίτηση απόσπασης αποκλειστικά από ΠΥΣΠΕ σε ΠΥΣΠΕ και από ΠΥΣΔΕ σε ΠΥΣΔΕ για το διδακτικό έτος 2021-2022. ΔΕΝ προβλέπεται υποβολή αιτήσεων απόσπασης σε δομές της Ειδικής Αγωγής και σε Μουσικά και Καλλιτεχνικά Σχολεία.

Επισημαίνεται ότι ο χρόνος που διανύεται στη θέση απόσπασης δεν υπολογίζεται για τη θεμελίωση δικαιώματος μετάθεσης, καθώς σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 42 του ν. 4722/2020 η εξαίρεση από την παραμονή στην περιοχή διορισμού για δύο (2) σχολικά έτη αφορά ρητώς στο δικαίωμα απόσπασης και όχι μετάθεσης.

Στο σημείο αυτό να τονίσουμε ότι η πρόσκληση αυτή δημιουργεί σοβαρά ζητήματα για ένα μεγάλο τμήμα εκπαιδευτικών. Αρχικά υπάρχει ένα σοβαρό ζήτημα με τα ζευγάρια εκπαιδευτικών μόνιμων, νεοδιόριστων και αναπληρωτών που αυτή τη στιγμή βρίσκονται με παιδιά να υπηρετούν σε διαφορετικές περιοχές της Ελλάδας! Επιπρόσθετα υπάρχουν εκπαιδευτικοί με σοβαρά ζητήματα υγείας οικογενειακά και κοινωνικά που δεν έχουν αποσπαστεί στην Α΄φάση και θα πρέπει σε μία εβδομάδα να παρουσιαστούν στην οργανική τους, κυρίως σε νησιωτικές και δυσπρόσιτες περιοχές! Για τις υπόλοιπες ειδικές κατηγορίες απόσπασης δεν προβλέπεται κάτι και συνεπώς πρέπει να υπηρετήσουν στην οργανική τους για την επόμενη διετία!

Είναι αυτονόητο ότι το ΚΥΣΔΕ πρέπει να συνεδριάσει για τα ζητήματα αυτά -άμεσα- πριν τις προσλήψεις αναπληρωτών! Πολλές φορές τα τελαυταία χρόνια είχαμε προσλήψεις αναπληρωτών σε περιοχές στις οποίες είχε απορριφθεί αίτηση απόσπασης μονίμων εκπαιδευτικών της ίδιας ειδικότητας!

Β. ΝΕΟΔΙΟΡΙΣΤΟΙ- ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ

Την ίδια στιγμή τα δοτά υπηρεσιακά συμβούλια χωρίς την παρουσία δημοκρατικά εκλεγμένων αιρετών καλούνται να ολοκληρώσουν τις υπηρεσιακές μεταβολές με την τοποθέτηση στα λειτουργικά κενά μέχρι τις 25/8! Ζητείται δηλαδή από το Υπουργείο Παιδείας να τοποθετηθούν χιλιάδες εκπαιδευτικοί (υπεράριθμοι, διάθεση ΠΥΣΔΕ, αποσπασμένοι, νεοδιόριστοι) σε μια περίοδο που τα σχολεία είναι κλειστά και είναι αδύνατον κυριολεκτικά να υπολογιστούν τα πραγματικά λειτουργικά κενά που θα υπάρξουν! Κι αυτό γιατί:

1. Οι Σύλλογοι Διδασκόντων δεν μπορούν να συνεδριάσουν, ώστε να καταγράψουν τα πραγματικά λειτουργικά κενά (π.χ. να καθοριστούν οι αναθέσεις των μαθημάτων, άρα και το κενό εκπαιδευτικού).

2. Αναμένονται εγγραφές τον Σεπτέμβριο, για αυτούς που δεν γράφτηκαν για σπουδαίο λόγο, για παράδειγμα οι μαθητές που δεν εισάγονται σε τμήματα των ΑΕΙ επιλέγουν τη φοίτησή τους σε ΕΠΑΛ προς απόκτηση πτυχίου.

3. Αναμένεται η έγκριση ολιγομελών τμημάτων σε ΓΕΛ/ΕΠΑΛ. Η ζητούμενη επικαιροποίηση κενών/πλεονασμάτων πριν την έγκριση των ολιγομελών αυτών τμημάτων θα οδηγήσει σε στρεβλή εικόνα αναγκών στα σχολεία με αρνητικά αποτελέσματα για εκπαιδευτικούς αλλά και γονείς/μαθητές.

Εύλογα λοιπόν προκύπτει το ερώτημα πώς έγινε μέσα σε αυτό το σκηνικό η καταγραφή κενών και πλεονασμάτων για τις προσλήψεις αναπληρωτών; Είναι προφανές ότι αφενός έχουμε κατάφωρη παραβίαση των εργασιακών δικαιωμάτων των εκπαιδευτικών και αφετέρου μια αδιαφανή ρουσφετολογική διαδικασία με στόχο τη δέσμευση συνειδήσεων εκπαιδευτικών και τελικά θύματα τους μαθητές μας και την εκπαιδευτική διαδικασία γενικότερα!

Σε δυο-τρεις μέρες θα έχουμε την ανακοίνωση των προσλήψεων αναπληρωτών! Κεντρική επιλογή της Πολιτικής Ηγεσίας του Υπουργείου Παιδείας είναι η δραστική περικοπή των προσλήψεων αναπληρωτών τόσο στην Παράλληλη Στήριξη όσο και γενικότερα στον τρόπο καθορισμού των κενών στην Α΄ φάση προσλήψεων!

Το ΥΠΑΙΘ θα δίνει τον αριθμό των αναπληρωτών που θα διορίζονται στις Δ/νσεις Εκπαίδευσης και έπειτα οι Δ/νσεις θα αποστέλλουν τον αριθμό των κενών που θα συμφωνεί με αυτόν που ήδη θα έχει δώσει το Υπουργείο και θα γίνεται η τοποθέτησή τους κεντρικά! Εύλογα προκύπτουν 3 ουσιώδη ζητήματα:

Με ποια κριτήρια και πώς θα αποφασίσει η κάθε Δ/νση για τα κενά και σε ποια θα δώσει προτεραιότητα κατόπιν “αξιολόγησης”;

Πώς θα υπάρξει ισότητα και δικαιοσύνη στις τοποθετήσεις των αναπληρωτών ανάλογα με τη θέση τους στον πίνακα, αν για παράδειγμα οι πρώτοι πάνε σε απομακρυσμένες περιοχές (στο νόμο 4823/2021, που ψήφισε η κυβερνητική πλειοψηφία τέλος Ιουλίου, στο άρθρο 166 προβλέπεται προτεραιότητα κάλυψης κενών στα ολιγοθέσια σχολεία) και σε επόμενη φάση σε πιο κεντρικές περιοχές;

Είναι φανερό πως η πολιτική ηγεσία του ΥΠΑΙΘ επιδιώκει, μετά και τον διορισμό δοτών αιρετών, να καταστήσει τις Διευθύνσεις Εκπαίδευσης απλά εκτελεστικά όργανα των επιλογών της και έναν βραχίονα εφαρμογής της πολιτικής των περικοπών σε όλα τα επίπεδα.

Συναδέλφισσες, συνάδελφοι

Παρά τον διορισμό των 11.700 εκπαιδευτικών εξακολουθούν να υπάρχουν πολύ σοβαρά κενά αν αναλογιστούμε τους 45.000 ενεργούς αναπληρωτές της προηγούμενης χρονιάς και τον αυξημένο αριθμό συνταξιοδοτήσεων εκπαιδευτικών! Από το 2010 έχουμε πάνω από 46.000 αποχωρήσεις εκπαιδευτικών! Για το άνοιγμα των σχολείων θα χρειαστούν τουλάχιστον 30.000 προσλήψεις αναπληρωτών!

Η προσπάθεια του Υπουργείου Παιδείας να περικόψει τα πραγματικά και σοβαρά εκπαιδευτικά κενά και να κάνει μέσα σε ενά θολό και αδιαφανές σκηνικό τοποθετήσεις μονίμων και αναπληρωτών εκπαιδευτικών δεν πρέπει να νομιμοποιηθεί από την εκπαιδευτική κοινότητα!

Απαιτούμε:

Να μην υπάρξει καμία παραποίηση στα πραγματικά κενά που θα στείλουν οι Διευθύνσεις εκπαίδευσης στο ΥΠΑΙΘ είτε αφορά στα κενά της γενικής είτε της ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης (παράλληλες στηρίξεις, ΕΕΠ-ΕΒΠ).

Να γίνουν όλες οι προσλήψεις, στο σύνολό τους, σε μία φάση πριν την 1η Σεπτεμβρίου.Οι συμβάσεις των αναπληρωτών οι συμβάσεις των αναπληρωτών να είναι πλήρους ωραρίου και ετήσιες! Ο εξευτελισμός των τριμήνων συμβάσεων τραυματίζει το δημόσιο σχολείο και την παιδαγωγική διαδικασία!

Οι προσλήψεις να πραγματοποιηθούν μέσω ΥΠΑΙΘ στις περιοχές και η τοποθέτηση στα σχολεία να πραγματοποιηθεί από τις Διευθύνσεις Εκπαίδευσης κι όχι κεντρικά.

Ο Σεπτέμβρης θα πρέπει να μας βρει έτοιμους για τους μεγάλους αγώνες! Η μαχόμενη εκπαίδευση θα νικήσει! Για το δημόσιο σχολείο των αναγκών και των οραμάτων μας!

Διαβάστε τις Εκπαιδευτικές Ειδήσεις, με την αξιοπιστία και την εγκυρότητα του edweek.gr

   Μπες στην ομάδα μας στο Viber!

Μοιράσου το άρθρο:

             

Αν η εικόνα υπόκειται σε πνευματικά δικαιώματα παρακαλούμε να μας ενημερώσετε για να την αντικαταστήσουμε.

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.