Ποιες άδειες δικαιούνται τα μόνιμα μέλη ΕΕΠ και ΕΒΠ

Αναλυτική ενημέρωση για τις άδειες που δικαιούνται τα μόνιμα μέλη Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ) και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (ΕΒΠ) 

Πιο αναλυτικά:

Κανονική Άδεια (Άρθρο 48 του Υ.Κ. 3528/2007)

Έως 10 εργάσιμες ημέρες  εφόσον συντρέχουν σοβαροί λόγοι

1. Ειδική άδεια αναπηρίας

Όσοι  έχουν 50% και πάνω αναπηρία δικαιούνται 6 μέρες άδειας ( δικαιολογητικό είναι η απόφαση από Κ.Ε.Π.Α . και να είναι σε ισχύ)

2. Ειδική  Άδεια  Γάμου (Άρθρο 50 του Υ.Κ)
Έως 5 εργάσιμες ημέρες  πριν ή μετά την τέλεση του γάμου (χρειάζεται να προσκομίσετε : Ληξιαρχική πράξη γάμου)

3. Ειδική  Άδεια Θανάτου (Άρθρο 50 του Υ.Κ)
Τρεις (3)  εργάσιμες ημέρες  συνεχόμενα μετά το γεγονός έως Β’ βαθμού συγγένειας (Χρειάζεται να προσκομίσετε  ληξιαρχική πράξη θανάτου)

4. Άδεια για συμμετοχή σε δίκη (Άρθρο 50 – παρ. 1 του Υ.Κ.  τελευταίο εδάφιο )
1 έως 3 εργάσιμες ημέρες  ανάλογα με την χιλιομετρική απόσταση και τις συνθήκες μετακίνησης (Χρειάζεται να προσκομίσετε κλήση και βεβαίωση από το το δικαστήριο)

5. Άδεια  νοσήματος (Παράγραφος 2 του Υ.Κ. και επιπλέον παρ. 1 του  άρθρου 51 του Ν. 4075/2012 )

Έως 22 εργάσιμες ημέρες

Οι  εκπαιδευτικοί που πάσχουν οι ίδιοι ή έχουν σύζυγο ή τέκνο που πάσχει από κάποιο  νόσημα, το οποίο :

– Απαιτεί μεταγγίσεις αίματος  ή Χρήζει  περιοδικής νοσηλείας

Επίσης, όσοι εκπαιδευτικοί έχουν τέκνο:

– με βαριά νοητική στέρηση ή με σύνδρομο Down  (χρειάζεται να προσκομίσετε : Γνωμάτευση Πρωτοβάθμια  Υγειονομικής Επιτροπής)

6. Φοιτητική άδεια – Άδεια εξετάσεων
Είναι δεκατέσσερις εργάσιμες ημέρες (δικαιούται δύο ημέρες για κάθε μάθημα που εξετάζεται ).

7. Άδεια για την  γέννηση τέκνου (Άρθρο 50 – παρ. 1 του Υ.Κ. όπως συμπληρώθηκε με το άρθρο 18  παρ. 2 του Ν. 3801/2009)
Στον πατέρα  χορηγείτε άδεια 2 εργάσιμων ημερών σε περίπτωση γέννησης τέκνου (Χρειάζεται να προσκομίσετε ληξιαρχική πράξη γέννησης)

8. Άδεια  αναπηρίας (Άρθρο 50 παρ. 4  του Ν. 3528/2007)
6 εργάσιμες ημέρες επιπλέον της άδειάς τους  σε υπαλλήλους με ποσοστό αναπηρίας 50% και άνω (Χρειάζεται να προσκομίσετε πιστοποιητικό από τα ΚΕ.Π.Α.)

9. Άδεια  αιμοδοσίας (Άρθρο 50 παρ. 5  του Ν. 3528/2007)
2 εργάσιμες ημέρες πέραν της ημέρας αιμοδοσίας (Χρειάζεται να προσκομίσετε  Βεβαίωση )

10. Άδεια μητρότητας και Κύησης  (Άρθρο 52 του Υ.Κ. όπως συμπληρώθηκε με  το άρθρο 18 του Ν. 3801/2009)
χορηγείται άδεια με πλήρεις αποδοχές δύο (2) μήνες πριν και τρεις (3) μήνες μετά τον τοκετό. Η άδεια κύησης  δίνεται  ύστερα από την βεβαίωση του θεράποντα γιατρού για την πιθανή ημερομηνία γένεσης .

11. Λοχείας .
3 μήνες (90 ημ.) (Χρειάζεται να προσκομίσετε ληξιαρχική πράξη γέννησης , ΠΗΤ , Ιατρική βεβαίωση με πραγματική ημερομηνία , Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης

12. Κανονική άδεια  κυοφορίας με αποδοχές (Άρθρο 52 του Υ.Κ. όπως συμπληρώθηκε με το άρθρο 18 του 3801/2009)
Εάν υπάρχει ανάγκη ειδικής θεραπείας δίνεται κανονική άδεια κυοφορίας μετά το πέρας της αναρρωτικής και μέχρι την έναρξη της άδειας κύησης  (Χρειάζεται να προσκομίσετε βεβαίωση δημοσίου νοσοκομείου ή από τον γυναικολόγο  γιατρό και από τον  διευθυντή  της γυναικολογικής κλινικής  εάν είναι από ιδιωτικό ).

13. Εννεάμηνη άδεια  ανατροφής (Άρθρο 53 παρ. 2-5 του Υ.Κ.)
9 μήνες (270 ημέρες) για ανατροφή παιδιού έως 4 ετών, σε περίπτωση που δεν κάνει χρήση μειωμένου ωραρίου , για τους νεοδιορισμένους δεν ισχύει για όσους έχουν παιδί πάνω από 2 χρονών . (Χρειάζεται να προσκομίσετε πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης, υπεύθυνη δήλωση ότι δε θα κάνει χρήση μειωμένου ωραρίου και  ότι  εάν έχει ο σύζυγος δημόσιο υπάλληλο δε θα κάνει χρήση της άδειας).

14. Τρίμηνη άδεια (Άρθρο 53 παρ.1  του Υ.Κ. τελευταίο εδάφιο)
Σε περίπτωση γέννησης 3ου παιδιού πότε μπορεί  να χορηγηθεί:  Αμέσως μετά την άδεια λοχείας ή Αμέσως μετά την άδεια ανατροφής ή Με την έναρξη του σχολικού έτους. Η συγκεκριμένη άδεια μπορεί να χορηγηθεί έως ότου  συμπληρώσει  το τέκνο το  6 έτος της ηλικίας του. Η αίτηση θα πρέπει να γίνει στην διεύθυνση  τουλάχιστον ένα μήνα πριν την έναρξη της.

15. Μειωμένο  ωράριο (Άρθρο 53 του Υ.Κ. παρ.2 και άρθρο 13 παρ.8 του Ν. 1566/1985 )
Εάν δεν έχει γίνει χρήση της εννεάμηνης άδειας ανατροφής , τότε μπορεί να διαλέξει  την μείωση του υποχρεωτικού διδακτικού ωραρίου κατά 2 ώρες την εβδομάδα και ταυτόχρονα δε θα συμμετέχει στις πρόσθετες υποχρεώσεις που έχει ( όπως είναι οι εφημερίες ), εφόσον το τέκνο είναι μικρότερο από 2 χρονών .

16. Άδεια για παρακολούθηση της σχολικής επίδοσης (Άρθρο 53 παρ. 6 του Υ.Κ.)
Μέχρι  4 ημέρες το χρόνο όσοι έχουν : 1 παιδί , Μέχρι  5 ημέρες το χρόνο όσοι  έχουν : 2 ή περισσότερα παιδιά και βρίσκονται  στην ίδια βαθμίδα και έως  6 ημέρες το χρόνο όσοι έχουν  2 παιδιά και βρίσκονται σε διαφορετική βαθμίδα .

17. Άδεια για επιμορφωτικούς ή επιστημονικούς λόγους (Άρθρο 59 του Υ.Κ.)
Για συμμετοχή σε συνέδρια, σεμινάρια και ημερίδες , εφόσον η συμμετοχή κρίνεται συμφέρουσα για την υπηρεσία.(Χρειάζεται να προσκομίσετε βεβαίωση παρουσίασης )

18. Αναρρωτική άδεια (Άρθρα 54, 55, 56 του Υ.Κ. όπως αντικαταστάθηκαν από τον Ν. 4210/2013 ΦΕΚ 254 Α΄)
Βραχυχρόνιες αναρρωτικές

– Μέχρι  8 ημέρες με γνωμάτευση γιατρού

– 2 ημέρες  εκ των οποίων με υπεύθυνη  δήλωση αλλά όχι συνεχόμενη.

– Περισσότερες από  8 ημέρες περνάει από την Πρωτοβάθμια Υγειονομική Επιτροπή

19. Άδειες άνευ αποδοχών Οι αιτήσεις υποβάλλονται τον μήνα ΙΟΥΝΙΟ (Άρθρα 51, 53 του Υ.Κ. Άρθρο 16 περ. Ε του Ν.1566/1985)
Μέχρι 1 μήνα ,μέσα στο ίδιο έτος, εάν οι ανάγκες της υπηρεσίας το επιτρέπουν χορηγείται από τον Διευθυντή  εκπαίδευσης χωρίς καμία  γνώμη υπηρεσιακού συμβουλίου.

Μέχρι  3 έτη συνολικά χορηγείται από τον Περιφερειακό Διευθυντή ύστερα από γνωμοδότηση .

Μέχρι  5 έτη με δυνατότητα παράτασης για ακόμη 5 έτη που αποδέχεται θέση στην  Ευρωπαϊκή ένωση .

Μέχρι  6 έτη συνεχιζόμενα ή διασπασμένα , εάν 1 από τους 2 υπηρετεί στο εξωτερικό σε Ελληνική Υπηρεσία του Δημοσίου.

20. Τετράμηνη άδεια  άνευ αποδοχών για ανατροφή τέκνου. Οι αιτήσεις υποβάλλονται 2 μήνες νωρίτερα από την επιθυμητή ημερομηνία έναρξης της άδειας (Άρθρο 50 του Ν.4075/2012 Όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 39 του Ν.4144/2013)
Για την  ανατροφή του παιδιού που είναι έως 6 ετών χωρίς γνώμη υπηρεσιακού συμβουλίου μπορεί να χορηγηθεί σε :

– Συνεχιζόμενα  (4 μήνες)

– Σταδιακά σε διαφορετικές σχολικές χρονιές. (χρειάζεται να προσκομίσετε : Ληξιαρχική πράξη γέννησης)

21. Άδειες άνευ αποδοχών για  ανατροφή τέκνου(Άρθρο 51 παρ.2  του Υ.Κ. όπως τροποποιήθηκε με την παρ.4 του άρθρου 37 του Ν.3986/2011)
χορηγείται άδεια άνευ αποδοχών έως 3 έτη, υποχρεωτικά και χωρίς την  γνώμη του  υπηρεσιακού συμβουλίου, όταν πρόκειται για την ανατροφή του παιδιού που βρίσκεται έως 6 ετών. Η άδεια εγκρίνεται  από τον Διευθυντή εκπαίδευσης .

Όλες οι Εκπαιδευτικές Ειδήσεις, τα Τελευταία Νέα  και η Επικαιρότητα, με την αξιοπιστία και την εγκυρότητα του edweek.gr

Διάβασε όλες τις ειδήσεις μας στο Google
Κάνε like στη σελίδα μας στο Facebook
Ακολούθησέ μας στο Instagram
Ακολούθησέ μας στο Twitter
Μπες στην ομάδα μας στο Viber
Κάνε εγγραφή στο κανάλι μας στο Youtube

Μοιράσου το άρθρο μας

             

Αν η εικόνα υπόκειται σε πνευματικά δικαιώματα παρακαλούμε να μας ενημερώσετε για να την αντικαταστήσουμε.  – If the images are subjected to copyright contact us in order to replase them.

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.