Η Μ. Δόκου επιλέχθηκε Γενική Διευθύντρια Σπουδών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Η Μαρία Δόκου επιλέχθηκε, κατόπιν σχετικής Πρόσκλησης, και τοποθετείται στη θέση της Προϊσταμένης της Γενικής Διεύθυνσης Σπουδών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, με τριετή θητεία. Η Μαρία Δόκου, μόνιμη υπάλληλο κλάδου … ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Υπουργείο Παιδείας: Περί υπερωριακής διδασκαλίας των εκπαιδευτικών – Τι ισχύει

Εγκύκλιος του υπουργείου Παιδείας που υπογράφει η Γενική  Διευθύντρια Προσωπικού Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Μαρία Δοκού και αφορά το νέο καθεστώς των υπερωριών των εκπαιδευτικών. Ειδικότερα στην εγκύκλιο αναφέρεται ότι: … ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ