Σχολεία: Το Ημερολόγιο Σχολικής Ζωής – Παραδείγματα καταγραφών

Στο Ημερολόγιο Σχολικής Ζωής καταχωρούνται στοιχεία της καθημερινής ζωής της σχολικής μονάδας και καταγράφονται με χρονολογική σειρά όλα τα στοιχεία, γεγονότα, συμβάντα που αναφέρονται στη σχολική ζωή και τη λειτουργία … ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Ποιοι μπορούν να έχουν πρόσβαση στο Ημερολόγιο Σχολικής Ζωής

Σε εγκύκλιο του υπουργείου Παιδείας η οποία στάλθηκε στις σχολικές μονάδες, ξεκαθαρίζεται ποιοι μπορούν να έχουν προσβαση στο Ημερολόγιο Σχολικής Ζωής . Σύμφωνα με την εγκύκλιο Πρόσβαση ενημέρωσης στο περιεχόμενο … ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ