Οδηγίες για υπεραριθμίες εκπαιδευτικών, τοποθετήσεις, αμοιβαίες μεταθέσεις

Οδηγίες για υπεραριθμίες, βελτιώσεις, για τοποθετήσεις από μετάθεση και για οριστικές τοποθετήσεις εκπαιδευτικών, δημοσιεύει το υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, για τη διάθεση του ΠΥΣΔΕ. Στο αρχείο παρουσιάζονται τα εξής: … ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Ενημέρωση για τις λειτουργικές υπεραριθμίες των εκπαιδευτικών

Αναλυτική ενημέρωση για τη ρύθμιση λειτουργικών υπεραριθμιών εκπαιδευτικών από τη  ΔΗΣΥ «Οι λειτουργικά υπεράριθμοι εκπαιδευτικοί μπορούν να επιστρέψουν στην οργανική τους θέση, εάν δημιουργηθεί κενό, δηλώνοντάς το στη δήλωση υπεραριθμίας είτε κατά τη … ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ