Πάντειο Πανεπιστήμιο: Δωρεάν μεταπτυχιακό πρόγραμμα στις Διεθνείς Σχέσεις και Στρατηγικές Σπουδές

Πάντειο Πανεπιστήμιο: Το Τμήμα Διεθνών, Ευρωπαϊκών και Περιφερειακών Σπουδών οργανώνει δωρεάν πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών στις Διεθνείς Σχέσεις και Στρατηγικές Σπουδές. Βασικός σκοπός είναι να συνδυάσει τη θεωρητική διδασκαλία με την … ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ