Γιατί τα σχολεία στην Ισλανδία δεν έχουν ρολόγια και κουδούνι διαλείμματος;

Το Ισλανδικό εκπαιδευτικό σύστημα έχει φιλοσοφία πολύ διαφορετική από τη δική μας. Βασίζεται στην αρχή της αυτονομίας των μαθητών. Οι μαθητές αυτενεργούν και διαχειρίζονται με δική τους ευθύνη το χρόνο … ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ