Εγγραφή ιδιωτικών εκπαιδευτικών στην επετηρίδα, τροποποίηση απόφασης

Τροποποιήθηκε η απόφαση διαδικασίας εγγραφής και τρόπου τήρησης της Επετηρίδας Ιδιωτικών Εκπαιδευτικών Δημοσιεύθηκε σε ΦΕΚ η τροποποίηση της υπουργικής απόφασης σχετικά με τον καθορισμό της διαδικασίας εγγραφής και του τρόπου … ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ