Αναπληρωτές: Τι ισχύει για τη μη ληφθείσα άδεια και πώς υπολογίζεται η αποζημίωση

Εάν ο αναπληρωτής δεν έχει πάρει την κανονική άδεια που του οφείλεται και λήξει η σύμβαση εργασίας με οποιονδήποτε τρόπο (απόλυση, παραίτηση, λήξη σύμβασης ορισμένου χρόνου), τότε δικαιούται να λάβει … ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Αναπληρωτές: Πότε θα καταβληθεί η αποζημίωση μη ληφθείσας άδειας

Σύμφωνα με ενημέρωση του εκπαιδευτικού, Τάκη Ρουμπή, την 26η Ιουλίου 2022, πρόκειται να καταβληθεί η αποζημίωση μη ληφθείσας κανονικής άδειας στους αναπληρωτές εκπαιδευτικούς. Η αποζημίωση μη ληφθείσας κανονικής άδειας αφορά δύο … ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ