Νηπιαγωγεία: Διαμαρτυρία Εκπαιδευτικών ΑΜΩ ΠΕ06 για απλήρωτα και μη μοριοδοτούμενα 10ωρα κενά

Διαμαρτυρία της κίνησης εκπαιδευτικών ΠΕ06 Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας, που απασχολούνται με μειωμένο ωράριο αλλά εργασιακό ωράριο 23 ωρών στα Νηπιαγωγεία όλης της χώρας. 

Τα βασικά σημεία

Σύμφωνα με επιστολή τους οι εκπαιδευτικοί διαμαρτύρονται για τα θεσμοθετημένα, απλήρωτα και μη μοριοδοτούμενα 10ωρα κενά ανάμεσα στις διδακτικές τους ώρες και καθιστούν σχεδόν την εργασιακή τους σχέση ως ΠΛΗΡΟΥΣ απασχόλησης. Με το πρόσχημα των ωραρίων των Νηπιαγωγείων, ξεκινούν το εργασιακό τους ωράριο μία ώρα μετά τις νηπιαγωγούς, 09.15 και τελειώνουν ένα τέταρτο πριν 12.45 (Βασικό υποχρεωτικό πρόγραμμα νηπιαγωγών  08.15-13.00) για μισό μισθό και μισό μόριο.

Αναλυτικά η επιστολή

Θέμα: «Διαμαρτυρία εκπαιδευτικών Πε06 Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας σχετικά με προβλήματα που αντιμετωπίζουν στην απασχόλησή τους στα Δημόσια Νηπιαγωγεία»

Αξιότιμοι κυρίες και κύριοι,

Ως ενημερωμένοι εκπαιδευτικοί πάνω στα σύγχρονα θέματα και νέες τάσεις, είχαμε ενθουσιαστεί με την ιδέα εισαγωγής των αγγλικών στα Δημόσια Νηπιαγωγεία. Μετά από την δημόσια διαβούλευση του θέματος, η επικράτηση των επιστημονικών δεδομένων δημιούργησε κλίμα ικανοποίησης στον κλάδο μας για το μέλλον και την εκπαίδευση των παιδιών μας.

Μετά την χαρά όμως που ακολούθησε η είδηση της πρόσληψης μας,  αντιληφθήκαμε ότι δεν θα εργαζόμαστε με πλήρες ωράριο, όπως οι υπόλοιποι συνάδελφοι μας, παρόλο που υπάρχουν πολλές κενές ώρες που θα μπορούσαν να μας έχουν δοθεί. Προσληφθήκαμε ως εργαζόμενοι μειωμένου ωραρίου από 10 έως 15 ώρες, ενώ συνάδελφοι μας που επίσης δραστηριοποιούνται στα νηπιαγωγεία έχουν ωράριο 24 ωρών και επίσης υπάρχουν υπάρχουν πολλά κενά σε όμορα δημοτικά σχολεία, όπου και θα μπορούσαμε να συμπληρώνουμε το ωράριό μας.

Με έκπληξή μας λοιπόν διαβάσαμε στις συμβάσεις εργασίας μας το ωράριο 08.00-14.00, το οποίο αποτελεί το ωράριο των εργαζομένων πλήρους ωραρίου. Ρωτώντας στις πρωτοβάθμιες διευθύνσεις που ανήκουμε, λάβαμε την απάντηση ότι είναι τυπικό το ωράριο που αναγράφεται, για να ενημερωθούμε αργότερα ότι το τελικό ωράριο εργασίας μας ξεκινά στις 09.15 και τελειώνει στις 12.45. Δηλαδή η μοναδική διαφορά μας με τους εργαζόμενους πλήρους απασχόλησης είναι περίπου μία ώρα μετά την έναρξη και μία ώρα πριν το σχόλασμα. Αναγόμενο σε πενθήμερη εργασία, πρόκειται περί εργασιακού ωραρίου 20 ωρών με μισές αποδοχές και μισή μοριοδότηση. Μάλλον δεν ξέρουμε μαθηματικά γιατί νομίζαμε ότι το 15 είναι το μισό του 30 (εργασιακό ωράριο των  εκπαιδευτικών πλήρους ωραρίου).

Απευθυνόμενοι δε εκ νέου στις διευθύνσεις πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης για διευκρινήσεις, συνάδελφος έλαβε την προσβλητική απάντηση από προϊστάμενο του τμήματος ΕΣΠΑ αναπληρωτών,  “μήπως η συνάδελφος ήθελε να την πληρώσει αυτός από την τσέπη του”.

Προσερχόμενοι στα Νηπιαγωγεία, αντιμετωπίσαμε μια νέα σκληρή πραγματικότητα, για
την οποία δεν είχαμε καθόλου προετοιμαστεί. Με δεδομένο ότι στο νηπιαγωγείο δεν
υπάρχουν βιβλία αναφοράς ή εγχειρίδια, καλούμαστε -χωρίς να έχουμε την απαραίτητη
καθοδήγηση- να δημιουργήσουμε εκ του μηδενός υλικό στον ελεύθερό μας χρόνο, χρόνο
φυσικά στον οποίο καλούμαστε να διαθέσουμε και για την πολλά υποσχόμενη επιμόρφωσή μας (που δυστυχώς ξεκίνησε καθυστερημένα, αφήνοντας ανεκμετάλλευτο το αρχικό διάστημα 1/9-13/9, τουλάχιστον για όσους προσλήφθηκαν 1-3/9).

Στο σημείο αυτό αξίζει να σημειωθεί, ότι είμαστε ένας κλάδος που διδάσκουμε σε όλες τις
βαθμίδες εκπαίδευσης και οποιοδήποτε υλικό δεν χρησιμοποιείται απαραίτητα την
επόμενη διδακτική χρονιά, εκτός αν η τύχη το φέρει και εργαστούμε ξανά στην ίδια.
Αναρωτιόμαστε φυσικά, για πόσες τάξεις, θεματικές ενότητες, πόσες ηλικίες παιδιών να
ετοιμάζουμε υλικό, ειδικά σε καθεστώς ημιαπασχόλησης και μετακινήσεων σε 5 σχολεία;
Συγκεκριμένα, καθώς υπάρχει μια ελευθερία από το Υπουργείο σε σχέση με τις θεματικές
που ακολουθούνται κάθε εβδομάδα στο Νηπιαγωγείο, παρατηρείται το φαινόμενο της
κάλυψης διαφορετικών ενοτήτων σε κάθε νηπιαγωγείο ή ακόμα και σε κάθε τμήμα
του ίδιου νηπιαγωγείου! Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι κάνουμε λόγο για πολύ μεγάλο
φόρτο εργασίας, ειδικά όταν υπάρχουν συνάδελφοι που καλούνται να διδάξουν σε 4-5
νηπιαγωγεία με 2 τμήματα το καθένα!

Επιπλέον, η πληροφόρηση τόσο προς εμάς όσο και προς τις σχολικές μονάδες στις οποίες απασχολούμαστε είναι ελλιπέστατη αναφορικά με το ρόλο μας, με αποτέλεσμα να μας ζητείται ακόμη και να παραμένουμε μόνες μας στα 25μελή τμήματα (εν μέσω
πανδημίας!!!). Αντιλαμβάνεστε τους κινδύνους που μπορεί κάτι τέτοιο να συνεπάγεται
λόγω της απειρίας μας με τη συγκεκριμένη ηλικιακή ομάδα;;; Επίσης, κάποιοι συνάδελφοι
νηπιαγωγοί δεν έχουν ενημερωθεί σωστά, και μας ζητούν να ξεκινήσουμε τις
δραστηριότητες στην αγγλική γλώσσα εσπευσμένα. Πρωτού δηλαδή παρέλθει το αρχικό
διάστημα της παρακολούθησης από πλευράς μας του προγράμματος της τάξης, σκοπός του οποίου είναι η σταδιακή εξοικείωσή μας με το πρόγραμμα του νηπιαγωγείου, αλλά και
πρωτού ολοκληρωθούν οι δύο πρώτες ενότητες της επιμόρφωσής μας.

Κυρίες και κύριοι δυστυχώς δεν σταματάει στα ωράρια και τις προσβολές η αναλγησία των υπευθύνων αλλά αντιμετωπίζουμε και πραγματικούς κινδύνους για την σωματική μας ακεραιότητα. Μετακινούμαστε σε πολλά σχολεία ανάμεσα σε μικρά χρονικά κενά. Πολλοί από εμάς έχουμε προσληφθεί σε 5 νηπιαγωγεία. Καλούμαστε λοιπόν να μετακινούμαστε μεγάλες αποστάσεις στα υποτιθέμενα διαλείμματα με δικά μας έξοδα και δικά μας μεταφορικά μέσα. Δεν φτάνει δηλαδή που πληρωνόμαστε για 3 διδακτικές ώρες την ημέρα αλλά απασχολούμαστε για 3,5 πραγματικές ώρες, ανάμεσα σε αυτές τις διδακτικές ώρες είμαστε στους δρόμους και δεν μας καλύπτει κανένας σε πιθανό ατύχημα. Είμαστε εκτεθειμένοι σε κίνδυνο με δική μας ευθύνη.

Κατανοούμε ότι υπήρχε καλή πρόθεση να γίνει ότι καλύτερο και να απορροφηθούν από το υπουργείο Ευρωπαϊκά κονδύλια. Όμως υπήρχε πολύ χρόνος να οργανωθεί και να υλοποιηθεί ο θεσμός υπό καλύτερες συνθήκες χωρίς να γίνουμε οι εκπαιδευτικοί αντικείμενο εργασιακής εκμετάλλευσης. Η παιδεία αξίζει τον κατάλληλο χρόνο προετοιμασίας. Σε μερικούς τομείς δεν υπάρχει χώρος για πειραματισμούς. Η πολιτική επιμόρφωσης θα έπρεπε να αποτελεί προϊόν πολιτικού σχεδιασμού ενταγμένου σε ένα ευρύτερο προγραμματισμό. Επίσης, θα μπορούσε να είχε γίνει την περασμένη σχολική χρονιά και να πραγματοποιείται φέτος εντός τους εργασιακού ωραρίου. Δεν υπήρχε δα και τόση βιασύνη για έναν νέο θεσμό.

Ναι είναι ένας καινούριος θεσμός τα αγγλικά στο Νηπιαγωγείο. Σε κάθε νέο θεσμό όμως χρειάζεται η επιστράτευση εμπνευσμένων παιδαγωγών, πρόθυμων να δημιουργήσουν και να παράγουν εκπαιδευτικό έργο. Κι εμείς δεν νιώθουμε καθόλου έτσι υπ’ αυτές τις συνθήκες. Αντίθετα νιώθουμε ότι η επιτυχία του συγκεκριμένου εγχειρήματος στηρίζεταιμόνο στον ζήλο και την αυταπάρνηση των εργαζομένων, οι οποίοι καλούνται για άλλη μιαφορά να καλύψουν τις αδυναμίες των προγραμμάτων που εξαγγέλλονται.

Διαμαρτυρόμαστε λοιπόν για την καταστρατήγηση των εργασιακών μας δικαιωμάτων αλλά και για την υποβάθμιση της ποιότητας δουλειάς μας. 

Απαιτούμε: 

 1. να πληρωνόμαστε και να μοριοδοτούμαστε σύμφωνα με τις πραγματικές ώρες
  απασχόλησής μας
 2. να επιμορφωθούμε εντός του ωραρίου εργασίας μας και να εξασφαλιστεί το υλικό
  διδασκαλίας
 3. να μας δοθούν τα πραγματικά κενά όμορων σχολείων προκειμένου να
  συμπληρώνουμε το ωράριο πλήρους εργασιακής απασχόλησης
 4. να επιτρέπεται προσαρμογή των ωρολογίων προγραμμάτων των νηπιαγωγείων για
  να μπορεί να εξυπηρετείται εύρυθμα και το μάθημα των αγγλικών

Κίνηση Εκπαιδευτικών ΠΕ06 στα Νηπιαγωγεία
Email επικοινωνίας: kinisi.anaplirotonpe06nip@yahoo.com

Διαβάστε τις Εκπαιδευτικές Ειδήσεις, με την αξιοπιστία και την εγκυρότητα του edweek.gr

   Μπες στην ομάδα μας στο Viber!

Μοιράσου το άρθρο:

             

Αν η εικόνα υπόκειται σε πνευματικά δικαιώματα παρακαλούμε να μας ενημερώσετε για να την αντικαταστήσουμε.

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.