Απουσίες και φοίτηση μαθητών (2020-21) | Ποιες καταχωρίζονται αλλά δεν προσμετρώνται

Απουσίες μαθητών: Ποιες καταχωρίζονται αλλά δεν προσμετρούνται, τι ισχύει με τις απουσίες λόγω Covid-19

Τι ισχύει:

 1. Απουσίες μαθητή/τριας που δεν σχετίζονται με επιβεβαιωμένο κρούσμα COVID–19 καταγράφονται και προσμετρούνται, ακόμη και αν προσκομιστεί ιατρική βεβαίωση.
 2. Εάν μαθητής/τρια εμφανίσει συμπτώματα συμβατά με λοίμωξη Covid–19, είναι απαραίτητο την ημέρα επιστροφής του στο Σχολείο, να προσκομίσει ιατρική βεβαίωση με εναλλακτική διάγνωση ή αρνητικό εργαστηριακό έλεγχο. Εάν δεν προσκομίσει βεβαίωση τότε πρέπει να μείνει σε απομόνωση για 10 ημέρες από την έναρξη των συμπτωμάτων και τουλάχιστον 24 ώρες από την πλήρη υποχώρηση του πυρετού (χωρίς την λήψη αντιπυρετικών) και την ύφεση των συμπτωμάτων.

Αναλυτικά:

Απουσίες και φοίτηση μαθητών το Σχ. Έτος 2020-21

Δικαιολόγηση απουσιών

Επαρκής χαρακτηρίζεται η φοίτηση μαθητών/τριών εφόσον το σύνολο των απουσιών του/της δεν υπερβαίνει τις εκατόν δεκατέσσερις (114).

Ανεπαρκής χαρακτηρίζεται η φοίτηση μαθητή/τριας που σημείωσε πάνω από εκατόν δεκατέσσερις (114) απουσίες. Οι μαθητές/τριες των οποίων η φοίτηση χαρακτηρίζεται ανεπαρκής είναι υποχρεωμένοι/ες να επαναλάβουν τη φοίτησή τους στην ίδια τάξη.

Όλες οι απουσίες των μαθητών/τριών καταχωρίζονται στο Βιβλίο Φοίτησης (απουσιολόγιο).

Για τον χαρακτηρισμό της φοίτησης των μαθητών/τριών (στο τέλος του 2ου τετραμήνου), δε λαμβάνονται υπόψη – με την έγκαιρη προσκόμιση των απαραίτητων δικαιολογητικών, μερικές ή όλες (ανάλογα την περίπτωση μπορεί να υπάρχει όριο από τη νομοθεσία) οι απουσίες των μαθητών/τριών:

 1. που οφείλονται σε σοβαρούς ιατρικούς λόγους,
 2. που συμμετέχουν σε δραστηριότητες, στο εξωτερικό ή το εσωτερικό, οι οποίες έχουν
  εγκριθεί από τα προβλεπόμενα από τις σχετικές διατάξεις όργανα,
 3. για την προσέλευσή τους ενώπιον του Συμβουλίου Επιλογής Οπλιτών,
 4. για συγκεκριμένες εορτές του Ρωμαιοκαθολικού Δόγματος ή του Εβραϊκού ή του Μουσουλμανικού Θρησκεύματος,
 5. που πραγματοποιήθηκαν λόγω μετεγγραφής (μέχρι δύο ημέρες),
 6. που πραγματοποιήθηκαν λόγω απαλλαγής τους από τη συμμετοχή τους στη διδασκαλία συγκεκριμένων μαθημάτων (Φυσικής Αγωγής ή Μουσικής ή Θρησκευτικών),
 7. που οφείλονται σε δυσμενείς καιρικές συνθήκες οι οποίες καθιστούν αντικειμενικά δύσκολη την προσέλευση στο σχολείο,
 8. που συμμετέχουν σε πρόγραμμα μακροχρόνιας κινητικότητας στο εξωτερικό,
 9. που οφείλονται σε ολιγόωρη ή ολιγοήμερη απεργία των υπεραστικών λεωφορείων ΚΤΕΛ ή σε απεργία των Μέσων Μαζικής Μεταφοράς,
 10. που πραγματοποιούνται για πρωινές επισκέψεις στα Κέντρα Εκπαιδευτικής και Συμβουλευτικής Υποστήριξης (Κ.Ε.Σ.Υ.) ή τα Ιατροπαιδαγωγικά Κέντρα (Ι.Π.Δ.) για διερεύνηση και πιστοποίηση ειδικών εκπαιδευτικών αναγκών,
 11. με εξαιρετικές επιδόσεις στη μουσική, στον χορό ή σε άλλες καλές τέχνες, για τη μετάβαση και τη συμμετοχή τους σε συναυλίες, εκδηλώσεις χορού ή εκθέσεις ζωγραφικής ή γλυπτικής που έχουν πανελλήνια ή πανευρωπαϊκή ή παγκόσμια εμβέλεια,
 12. για τη συμμετοχή τους σε πανελλήνιους ή διεθνείς διαγωνισμούς ή σχολικές αθλητικές δραστηριότητες που διεξάγονται με έγκριση του ΥΠΑΙΘ.,
 13. αθλητών/τριών μέλη των ελληνικών εθνικών ομάδων συμμετέχουν σε αθλητικές υποχρεώσεις προετοιμασίας ή συμμετοχής σε ολυμπιακούς, παγκόσμιους, ευρωπαϊκούς, βαλκανικούς, μεσογειακούς αγώνες ή άλλες αθλητικές διοργανώσεις με τις εθνικές ομάδες,
 14. αθλητών/τριών που συμμετέχουν σε πανελλήνιους αθλητικούς αγώνες ή διεθνείς αθλητικές διοργανώσεις που έχουν εγκριθεί από την οικεία αθλητική ομοσπονδία, αναγνωρισμένη από το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού,
 15. λόγω συμμετοχής τους σε εθελοντική αιμοδοσία,
 16. για συμμετοχή σε εισιτήριες εξετάσεις σχολών της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης της ημεδαπής οι οποίες δεν εντάσσονται στο πλαίσιο των πανελλαδικών εξετάσεων, όπως η Σχολή Καλών Τεχνών,
 17. λόγω υποχρεωτικής παρουσίας σε Δικαστήριο,
 18. λόγω ένταξής τους στην κατηγορία των κατ’ ιδίαν διδαχθέντων/εισών.

Οι προϋποθέσεις όλων των παραπάνω, τα δικαιολογητικά που χρειάζεται να προσκομισθούν καθώς και όλα τα στοιχεία σε σχέση με τη Φοίτηση και τις Απουσίες των μαθητών/τριών περιλαμβάνονται στην Υπουργική Απόφαση 79942/ΓΔ4/21-05-2019 (ΦΕΚ 2005/τ.Β’/31-5-2019) «Εγγραφές, μετεγγραφές, φοίτηση και θέματα οργάνωσης της σχολικής ζωής στα σχολεία της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης» στα άρθρα 24, 26 και 28.

Απουσίες μαθητών που καταχωρούνται αλλά δεν προσμετρούνται, λόγω Κορωνοϊού

1. Οι απουσίες μαθητών σχετικά με τον κορωνοϊό COVID-19 καταγράφονται, αλλά δεν προσμετρώνται στις ακόλουθες περιπτώσεις, σύμφωνα με την Κοινή Υπουργική Απόφαση που δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης ΦΕΚ 3780/τ.Β’/8-9-2020, άρθρο 8 :
α) Αν νοσεί από κορωνοϊό COVID-19 ο ίδιος ο μαθητής ή κάποιος που κατοικεί στο σπίτι του, με απαραίτητη προσκόμιση ιατρικής βεβαίωσης.

β) Αν ο μαθητής ανήκει σε ομάδα αυξημένου κινδύνου, όπως έχουν οριστεί από τον ΕΟΔΥ, με απαραίτητη προσκόμιση ιατρικής βεβαίωσης από τον θεράποντα ιατρό ή από ιατρό της σχετικής ειδικότητας. Οι ομάδες μαθητών αυξημένου κινδύνου είναι οι ακόλουθες:
i. Μαθητές που λαμβάνουν χημειοθεραπεία για κακοήθεια ή μετά από ομόλογη μεταμόσχευση αιμοποιητικών κυττάρων, εάν έχουν παρέλθει λιγότερο από έξι (6) μήνες από την ολοκλήρωσή της.
ii. Μαθητές μετά από αλλογενή μεταμόσχευση αιμοποιητικών κυττάρων, εάν έχουν παρέλθει λιγότεροι από δώδεκα (12) μήνες.
iii. Μαθητές μετά από μεταμόσχευση συμπαγούς οργάνου, εάν έχουν παρέλθει λιγότεροι από εικοσιτέσσερις (24) μήνες.
iv. Μαθητές με δρεπανοκυτταρική αναιμία.
v. Μαθητές με σοβαρή συγγενή ή επίκτητη ανοσοανεπάρκεια (HIV και CD4 <500).
vi. Μαθητές υπό χρόνια κορτιζονοθεραπεία (prednisolone >20mg/μέρα).
vii. Μαθητές με σοβαρή χρόνια νεφρική νόσο ή νεφρική ανεπάρκεια.
viii. Μαθητές με αιμοδυναμικά σημαντική συγγενή καρδιοπάθεια ή γνωστή μυοκαρδιοπάθεια.
ix. Μαθητές με χρόνια, σοβαρή πνευμονοπάθεια, όπως κυστική ίνωση με αναπνευστική ανεπάρκεια ή μαθητές με σοβαρό και μη ελεγχόμενο άσθμα, σύμφωνα με τη γνωμάτευση εξειδικευμένου κέντρου.
x. Μαθητές με σύνθετα μεταβολικά ή νευρολογικά προβλήματα.

γ) Μαθητής που έχει υποβληθεί σε μοριακή διαγνωστική εξέταση για τον κορωνοϊό COVID- 19 και για όσο χρόνο αναμένει την έκδοση του αποτελέσματος.

2. Για τους μαθητές που απουσιάζουν εντασσόμενοι σε ευπαθείς ομάδες, προβλέπεται η παρακολούθηση μαθημάτων μέσω σύγχρονης εξ αποστάσεως εκπαίδευσης.

Σύμφωνα με το Πρωτόκολλο του ΕΟΔΥ στις 18-9-2020 με θέμα: «Αρχές διαχείρισης ύποπτων ή επιβεβαιωμένων περιστατικών λοίμωξης COVID-19 σε σχολικές μονάδες»: «Εάν ένας μαθητής εμφανίσει έστω και ήπια συμπτώματα συμβατά με λοίμωξη COVID 19 εκτός του χώρου του σχολείου, παραμένει στο σπίτι και ειδοποιείται το σχολείο με ευθύνη των γονέων/κηδεμόνων».

Επίσης, «Εάν ένας μαθητής εμφανίσει συμπτώματα συμβατά με λοίμωξη COVID-19 όταν είναι στο σχολείο, τότε ο Υπεύθυνος COVID-19 του σχολείου επικοινωνεί με την οικογένεια για παραλαβή του παιδιού και προβαίνει και σε μερικές ακόμα ενδεδειγμένες από το πρωτόκολλο ενέργειες. Με πρωτοβουλία των γονέων/κηδεμόνων γίνεται ιατρική αξιολόγηση του παιδιού και εφόσον, σύμφωνα με την κρίση του θεράποντος ιατρού, το παιδί χαρακτηριστεί ως ύποπτο για λοίμωξη COVID-19 χωρίς να υπάρχει εναλλακτική διάγνωση (βλ. Παράρτημα), θα πρέπει να γίνει κατά προτεραιότητα μοριακό διαγνωστικό τεστ.

Εν αναμονή του αποτελέσματος, το παιδί παραμένει σε απομόνωση κατ’ οίκον (εφόσον κρίνεται από τον ιατρό ότι η κατάστασή του δεν απαιτεί νοσηλεία σε νοσοκομείο), σε καλά αεριζόμενο δωμάτιο, ενώ το σχολείο συνεχίζει κανονικά τη λειτουργία του.

(https://eody.gov.gr/neos-koronoios-covid-19-odigies-gia-frontida-ypoptoy-kroysmatos-sto-spiti/).

Εάν μαθητής/τρια εμφανίσει συμπτώματα συμβατά με λοίμωξη COVID–19, είναι απαραίτητο την ημέρα επιστροφής του στο Σχολείο, να προσκομίσει ιατρική βεβαίωση με εναλλακτική διάγνωση ή αρνητικό εργαστηριακό έλεγχο. Εάν δεν προσκομίσει βεβαίωση τότε πρέπει να μείνει σε απομόνωση για 10 ημέρες από την έναρξη των συμπτωμάτων και τουλάχιστον 24 ώρες από την πλήρη υποχώρηση του πυρετού (χωρίς την λήψη αντιπυρετικών) και την ύφεση των συμπτωμάτων.

Απουσίες μαθητή/τριας που δεν σχετίζονται με επιβεβαιωμένο κρούσμα COVID–19 καταγράφονται και προσμετρούνται, ακόμη και αν προσκομιστεί ιατρική βεβαίωση (και δεν συντρέχουν οι λόγοι που αναφέρονται παραπάνω).

Πηγή: Ισίδωρος Γλαβάς, Εκπαιδευτικό ιστολόγιο

* Διαβάστε τις Εκπαιδευτικές Ειδήσεις, με την αξιοπιστία και την εγκυρότητα του edweek.gr

   Μπες στην ομάδα μας στο Viber!

Μοιράσου το άρθρο:

             

Αν η εικόνα υπόκειται σε πνευματικά δικαιώματα παρακαλούμε να μας ενημερώσετε για να την αντικαταστήσουμε.

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.