Άδειες

Η νομοθεσία για τις άδειες των εκπαιδευτικών – Όσα πρέπει να γνωρίζετε

Επέκταση της διευκόλυνσης ειδικής άδειας σε άλλες ομάδες ευπαθείς/αυξημένου κινδύνου για σοβαρή λοίμωξη από COVID 19 [ΦΕΚ 1800/Β/11-5-20]

Άδεια Ειδικού Σκοπού Δημοσίων Υπαλλήλων Και Λοιπές Διευκολύνσεις [ΦΕΚ 55/11-03-2020 (Άρθρο 5)]

Άδειες εκπαιδευτικών μόνιμων και αναπληρωτών – ΕΕΠ [Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού] και ΕΒΠ [Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού] [Νομοθεσία 03/2019]

Ποιος χορηγεί τις άδειες των εκπαιδευτικών – Αναλυτικά όλες οι άδειες που δικαιούνται [Κατάλογος]

Ειδική άδεια αναπηρίας σε αναπληρωτές εκπαιδευτικούς [Έγγραφο 19515/Ε2/7-2-2017]

Άδεια ανατροφής τέκνου αναπληρωτριών εκπαιδευτικών, Ε.Ε.Π. και Ε.Β.Π. [ΦΕΚ A 40 – 04.03.2019] /Στήριξη φροντίδας τέκνων αναπληρωτών εκπαιδευτικών

Υπολογισμός αναρρωτικής άδειας ως χρόνος πραγματικής διδακτικής προϋπηρεσίας αναπληρωτών – Τι ισχύει [Α.Π. 155734/Δ1/10-12-2012/ΥΠΑΙΘΠΑ]

Άδειες νεοδιοριζόμενων: Κανονική – Αναρρωτική – Γονική – Άνευ αποδοχών – μητρότητας -ειδικές – εκπαιδευτική [08.05.2020]

Άδειες που δικαιούνται τα μόνιμα μέλη ΕΕΠ και ΕΒΠ [19.10.2020]

Ειδική γονική άδεια λόγω σπάνιου νοσήματος ή πάθησης παιδιού [16.02.2022]

Άδεια Εξετάσεων: Ποιοι εκπαιδευτικοί τη δικαιούνται και πώς χορηγείται [11.01.2023]