voucher 200 ευρώ: Στη Βουλή η νομοθετική ρύθμιση για τους εκπαιδευτικούς

Αύριο Τετάρτη 2 Φεβρουαρίου θα παρουσιαστεί στη Βουλή από την Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων, Νίκη Κεραμέως, νομοθετική ρύθμιση, σύμφωνα με την οποία 160.000 εκπαιδευτικοί που διδάσκουν σε δημόσια σχολεία πρωτοβάθμιας, δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και ειδικής αγωγής, μόνιμοι και αναπληρωτές, δικαιούνται voucher 200 ευρώ για αγορά τεχνολογικού εξοπλισμού.

Ψηφιακή Μέριμνα ΙΙ -Δικαιούχοι:

 •  160.000 εκπαιδευτικοί που διδάσκουν σε δημόσια σχολεία πρωτοβάθμιας, δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και ειδικής αγωγής το σχολικό έτος 2021-2022 (μόνιμοι και αναπληρωτές).
 • Στους δικαιούχους του προγράμματος «Ψηφιακή Μέριμνα ΙΙ» εντάσσονται και τα μέλη της εκπαιδευτικής κοινότητας που επλήγησαν από τις πυρκαγιές του Ιουλίου-Αυγούστου 2021.
 • Το Πρόγραμμα «Ψηφιακή Μέριμνα» ύψους 140 εκ. ευρώ, που χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ανάκαμψης, έχει ήδη εξασφαλίσει voucher για τον ίδιο σκοπό σε 560.000 νέους ηλικίας 4-24 ετών. Τα voucher θα δοθούν στους εκπαιδευτικούς χωρίς κοινωνικά ή άλλα κριτήρια.

Αποκλείονται από την παροχή;

 1. Εκπαιδευτικοί οι οποίοι είναι αποσπασμένοι σε υπηρεσίες, Βουλευτές, υπουργούς κλπ
 2. Οι ιδιωτικοί εκπαιδευτικοί.

Με την ολοκλήρωση του συνόλου των έργων του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, οι εκπαιδευτικοί πλέον θα έχουν περαιτέρω δυνατότητα να χρησιμοποιούν σύγχρονο τεχνολογικό εξοπλισμό, να αξιοποιούν και να συνδημιουργούν επιπλέον ψηφιακό εκπαιδευτικό υλικό συμβατό με τα νέα προγράμματα σπουδών, καθώς και να επικοινωνούν με μαθητές και γονείς μέσω νέων και ανανεωμένων ψηφιακών υπηρεσιών.

 Οι εκπαιδευτικοί θα μπορούν να αποκτήσουν tablet, laptop ή desktop από τον προμηθευτή της επιλογής τους.

Οι εκπαιδευτικοί θα εισέρχονται στην πλατφόρμα του προγράμματος (https://digital-access.gov.gr/),  με τους προσωπικούς κωδικούς taxisnet και θα συμπληρώνουν τα στοιχεία που απαιτούνται για την αυτόματη ταυτοποίησή τους με ψηφιακά μέσα.

Κατόπιν, θα λαμβάνουν την επιταγή που δικαιούνται στο κινητό τους τηλέφωνο, και θα μπορούν άμεσα να την χρησιμοποιήσουν, επιδεικνύοντας το barcode που θα τους έχει αποσταλεί, σε κατάστημα της επιλογής τους.

Μετά την ψήφιση της διάταξης που έχει κατατεθεί στη Βουλή, θα ακολουθήσουν οι απαιτούμενες διαδικασίες θεσμικού χαρακτήρα, καθώς και η θέση σε λειτουργία της πλατφόρμας.

Άλλες δράσεις του Υ.ΠΑΙ.Θ. για τον ψηφιακό μετασχηματισμό της εκπαίδευσης

Ήδη έχουν ήδη υλοποιηθεί και υλοποιούνται:

 • Δυνατότητα δωρεάν χρήσης διεθνούς πλατφόρμας τηλεδιασκέψεων για το σύνολο της εκπαιδευτικής κοινότητας, που αριθμεί 1,6 εκ. μέλη (το καλοκαίρι του 2019 οι πλατφόρμες του Υ.ΠΑΙ.Θ. μπορούσαν να υποστηρίξουν τηλεδιασκέψεις μόνο για έως 500 ταυτόχρονους χρήστες σε όλη την Ελλάδα).
 • Εξασφάλιση μηδενικής χρέωσης δεδομένων (data) για πρόσβαση σε όλες τις εκπαιδευτικές πλατφόρμες του Υ.ΠΑΙ.Θ. από τους παρόχους τηλεπικοινωνιών.Πρόγραμμα «ταχύρρυθμης επιμόρφωσης εκπαιδευτικών στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση» (Ιαν-Ιούνιος 2021), με συμμετοχή σχεδόν 83.000 εκπαιδευτικών – Το μεγαλύτερο σε συμμετοχή επιμορφωτικό πρόγραμμα που έχει υλοποιηθεί ποτέ στη χώρα.
 •  Πρόγραμμα «Μαθαίνουμε Ψηφιακά – Διδάσκουμε Ψηφιακά» μέσω της πλατφόρμας mooc.edu.gr (Οκτ. 2020 – Απρ. 2021).
 • Ολοκλήρωση του νέου «Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Υποστήριξης Επιμορφωτικών Δράσεων» του Ι.Ε.Π., μέσω του οποίου έχουν αρχίσει να υλοποιούνται επιμορφώσεις για 166.500 εκπαιδευτικούς στα Εργαστήρια Δεξιοτήτων, τα Αγγλικά στο Νηπιαγωγείο, τα Νέα Προγράμματα Σπουδών, τη διαφοροποιημένη διδασκαλία καθώς και εισαγωγικές επιμορφώσεις νεοδιόριστων εκπαιδευτικών.
 • Προμήθεια άνω των 90.000 tablet και laptop σε σχολεία μέσω κονδυλίων ΕΣΠΑ και δωρεών (από 4.500 που υπήρχαν στα σχολεία το καλοκαίρι του 2019).
 • Συνέχιση αναβάθμισης ηλεκτρονικού εξοπλισμού (H/Y, Εκτυπωτές, Διαδραστικοί βιντεοπροβολείς κλπ) στα εργαστήρια των σχολικών μονάδων της Επικράτειας
 • Προμήθεια κατάλληλου εξοπλισμού και ψηφιακών εργαλείων για σχολεία Ειδικής Αγωγής και για σχολεία Επαγγελματικής Εκπαίδευσης.
 • Μαζική αναβάθμιση των συνδέσεων των σχολείων σε VDSL και δίκτυα οπτικών ινών.
 • Ψηφιοποίηση διαδικασιών: e-εγγραφές, e-apolytirio, e-Diplomas, ηλεκτρονική ανάληψη υπηρεσίας αναπληρωτών εκπαιδευτικών, αποστολή αποτελεσμάτων Πανελλαδικών μέσω SMS, e-μητρώο εκπαιδευτών επαγγελματικής κατάρτισης των δημόσιων ΙΕΚ.

 Έργα του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας για τον ψηφιακό μετασχηματισμό της εκπαίδευσης (συνολικός προϋπολογισμός 453 εκ. ευρώ):

 •  Εγκατάσταση διαδραστικών συστημάτων μάθησης σε σχολεία πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (120 εκ. ευρώ)
 • Δημιουργία ψηφιακού εκπαιδευτικού περιεχομένου σε διαδραστικό, προσβάσιμο ψηφιακό περιβάλλον, που ενισχύει τα 453 νέα προγράμματα σπουδών (45.7 εκ. ευρώ)
 • Ψηφιακά εργαλεία για μαθητές με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες (8.7 εκ. ευρώ)
 • Επιμόρφωση 120.000 εκπαιδευτικών για την αξιοποίηση των νέων ψηφιακών εργαλείων και του εκτενούς ψηφιακού υλικού (20.3 εκ. ευρώ)
 • Εργαστήρια Ρομποτικής και STEM στα σχολεία (31 εκ. ευρώ)
 • Δημιουργία Πληροφοριακού συστήματος σχολικής επαγγελματικής καθοδήγησης με χρήση τεχνολογιών μηχανικής μάθησης-machine learning (3 εκ ευρώ)
 • Ανάπτυξη Κέντρων Καινοτομίας σε 13 Περιφερειακές Διευθύνσεις με στόχο να ενθαρρύνουν τους νέους να ενδιαφέρονται και να συνεχίσουν μελλοντικές σπουδές και επαγγελματική σταδιοδρομία στο STEM (5.8 εκ. ευρώ)
 • Αναβάθμιση/Οργάνωση και δημιουργία νέων ψηφιακών υπηρεσιών σε όλες τις Βαθμίδες Εκπαίδευσης – Εμπλουτισμός της δια ζώσης εκπαίδευσης με σύγχρονα ψηφιακά εργαλεία, Ψηφιακή Αναβάθμιση διοικητικών διαδικασιών, Επικοινωνία Σχολείου & Εκπαιδευτικού με μαθητές και γονείς, Ψηφιακά Εργαλεία για τη βέλτιστη και στρατηγική διαχείριση ανθρώπινου δυναμικού (12 εκ. ευρώ)
Δημοφιλή Άρθρα

Ν. Κεραμέως: Τέλος οι συνδικαλιστικές άδειες εκπαιδευτικών για τις Γενικές Συνελεύσεις ΕΛΜΕ – ΣΕΠΕ

Άδειες μόνιμων εκπαιδευτικών – ΕΕΠ και ΕΒΠ: Αναλυτικός οδηγός – Νομοθετικό πλαίσιο

ΟΛΜΕ προς εκπαιδευτικούς: Τέλος η τηλεκπαίδευση από το σπίτι, μόνο από το σχολείο πλέον!

Αξιολόγηση: Πότε θα επιβληθούν οι κυρώσεις στους ανυπάκοους εκπαιδευτικούς

ΟΛΜΕ: Eντός εργασιακού ωραρίου oι επιμορφώσεις για τα Νέα Προγράμματα Σπουδών

Η αναγνώριση της συνάφειας μεταπτυχιακών και από πότε ισχύουν οι μισθολογικές αλλαγές

Αξιολόγηση: Οι ποινές για τους αρνητές και παρακωλυτές εκπαιδευτικούς

Εργαστήρια Δεξιοτήτων: Όλα όσα θα πρέπει να γνωρίζουν οι εκπαιδευτικοί (ΦΕΚ – Εγκύκλιοι)

Φάκελος Αναπληρωτές | Ορολογία – Μισθολόγιο – Ένσημα – Προϋπηρεσία – Μόρια – Άδειες – Δικαιολογητικά πρόσληψης

Βόμβα: Χιλιάδες Αναπληρωτές εκπαιδευτικοί διεκδικούν μονιμότητα στο δημόσιο με απόφαση ΔΕΕ

Όλες οι Εκπαιδευτικές Ειδήσεις, τα Τελευταία Νέα  και η Επικαιρότητα, με την αξιοπιστία και την εγκυρότητα του edweek.gr

Διάβασε όλες τις ειδήσεις μας στο Google
Κάνε like στη σελίδα μας στο Facebook
Ακολούθησέ μας στο Instagram
Ακολούθησέ μας στο Twitter
Μπες στην ομάδα μας στο Viber
Κάνε εγγραφή στο κανάλι μας στο Youtube

Μοιράσου το άρθρο μας

             

Αν η εικόνα υπόκειται σε πνευματικά δικαιώματα παρακαλούμε να μας ενημερώσετε για να την αντικαταστήσουμε.  – If the images are subjected to copyright contact us in order to replase them.

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.