Τράπεζα θεμάτων: Ας δώσουμε λίγο αέρα στους μαθητές να ανασάνουν

Η Τράπεζα Θεμάτων Διαβαθμισμένης Δυσκολίας (ΤΘΔΔ) προκαλεί επιπλέον άγχη και βάρη σε εκπαιδευτικούς και μαθητές. Οι θεματοδότες στην Τράπεζα Θεμάτων μάλλον λίγη ή ελάχιστη επαφή έχουν με τη σχολική πραγματικότητα, ιδίως της επαρχίας! Εκτός κι αν έχουν λάβει συγκεκριμένες οδηγίες με στόχευση να εξουθενώσουν τους πάντες.

  • Γράφουν οι Δρακόπουλος Γρηγόρης, Εμμανουηλίδης Αριστείδης, Πετρόπουλος Μιχάλης 

Η εξέταση του Ιουνίου είναι προαγωγική, που έχει ως σκοπό να καταγράψει αξιόπιστα την αντικειμενική και αδιάβλητη απόκτηση των γνώσεων ικανοτήτων και δεξιοτήτων των μαθητών.  Πρέπει λοιπόν να οδηγεί σε σωστά αποτελέσματα και να λαμβάνει υπόψη πολλές παραμέτρους. Μία πολύ σημαντική παράμετρος είναι η υφιστάμενη κατάσταση. Τα σχολικά εγχειρίδια έχουν μια προσέγγιση της θεωρίας, καλή ή κακή δεν είναι του παρόντος, και ανάλογο είναι και το επίπεδο των ασκήσεων που διαπραγματεύονται.

Οι μαθητές μας δεν είναι εξοικειωμένοι με σύνθετα θέματα, γιατί τα σχολικά βιβλία δεν περιέχουν τέτοια. Επιπλέον, έρχονται από μια δύσκολη διετή τηλεκπαίδευση,  που προκάλεσε πληθώρα μαθησιακών κενών και προβλημάτων και δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι τα παιδιά αυτά έχουν ελάχιστη ή και μηδενική εμπειρία στις γραπτές εξετάσεις!

Η χρονιά ξεκίνησε με πολλά κενά σε εκπαιδευτικούς και την αγωνιώδη προσπάθεια των συναδέλφων να καλύψουν τις μεγάλες αδυναμίες των μαθητών.

Οι προκλήσεις που πρέπει να αντιμετωπίσουν οι συνάδελφοι είναι πολλές. Οι ελλείψεις των μαθητών, η επιπλέον αύξηση της διδακτέας ύλης, η Τράπεζα Θεμάτων Διαβαθμισμένης Δυσκολίας (ΤΘΔΔ)Οι διαθέσιμες ώρες διδασκαλίας στο μάθημα της Φυσικής, δυστυχώς, παραμένουν δύο, παρόλο που ο φόρτος εργασίας έχει σχεδόν διπλασιαστεί. Έχουμε τονίσει πολλές φορές ότι το φιλότιμο και η αγάπη των συναδέλφων δεν αρκεί και δεν μπορεί το εκπαιδευτικό σύστημα να στηρίζεται μόνο σε αυτά.

Αν ο στόχος είναι το Δημόσιο σχολείο να αποτύχει, ακολουθώντας το πρότυπο των πανελλαδικών εξετάσεων, τότε σίγουρα ο στόχος θα επιτευχθεί με την ΤΘΔΔ!

Ακόμα κι αν δεν αυξανόταν η ύλη και ως δια μαγείας εξαφανίζονταν οι ελλείψεις και οι αδυναμίες των μαθητών, ακόμα και αν όλοι οι καθηγητές ήταν στην θέση τους από την αρχή της χρονιάς, η αποτυχία πάλι θα ήταν δεδομένη. Η αιτία είναι η ΤΘΔΔ που βάζει πολύ υψηλά τον πήχη. (Ας μη συζητήσουμε ότι πραγματοποιήθηκαν προσλήψεις αναπληρωτών μέσα στη Μεγάλη Εβδομάδα…)

Η ΤΘΔΔ προκαλεί επιπλέον άγχη και βάρη σε εκπαιδευτικούς και μαθητές. Οι θεματοδότες στην Τράπεζα Θεμάτων μάλλον λίγη ή ελάχιστη επαφή έχουν με τη σχολική πραγματικότητα, ιδίως της επαρχίας! Εκτός κι αν έχουν λάβει συγκεκριμένες οδηγίες με στόχευση να εξουθενώσουν τους πάντες.

Στην πλειονότητά τους, τα θέματα της ΤΘΔΔ δεν έχουν καμία σχέση έχει με εκείνη του σχολικού εγχειριδίου, το οποίο επί της ουσίας το ακυρώνουν. Αν ο εκπαιδευτικός δεν διδάξει θέματα από την Τράπεζα Θεμάτων και αρκεστεί μόνο στο σχολικό βιβλίο, η αποτυχία των μαθητών του είναι βέβαιη! Το επίπεδο των θεμάτων ουδεμία σχέση έχει με εκείνο των σχολικών εγχειριδίων.

Μεταξύ άλλων, ακολουθώντας τη μόδα των πανελλαδικών εξετάσεων τα Β’ θέματα που περιέχονται στην ΤΘΔΔ είναι στην πλειοψηφία τους ασκήσεις ή και προβλήματα, άλλοτε με αριθμητικά αποτελέσματα και άλλοτε με τελικούς τύπους, όπου η ορθή απάντηση δίνεται με μορφή πολλαπλής επιλογής. Μπορεί να εμπλέκουν σχεδιασμό δυνάμεων, εξισώσεις κίνησης, επίλυση συστήματος, ενεργειακά θεωρήματα όλα αυτά σε ένα θέμα. Το Β’ θέμα, όπως ορίζει ο νόμος, ελέγχει την κατανόηση  θεωρίας και φυσικά δεν μπορεί μια ερώτηση θεωρίας να εξετάζει το μισό βιβλίο και να απαιτεί πληθώρα μαθηματικών συλλογισμών. «Το δεύτερο θέμα αποτελείται από δύο (2) ερωτήσεις, με τις οποίες ελέγχεται η κατανόηση της θεωρίας και οι ικανότητες και δεξιότητες που απέκτησαν οι μαθητές κατά την εκτέλεση των εργαστηριακών ασκήσεων ή άλλων δραστηριοτήτων που έγιναν στο πλαίσιο του μαθήματος. Με τις ερωτήσεις μπορεί να ζητηθεί από τους μαθητές να αναπτύξουν την απάντηση τους ή να απαντήσουν σε ένα ερώτημα κλειστού τύπου και να αιτιολογήσουν την απάντησή τους».

ΤΟ άλλο κομμάτι της ΤΘΔΔ είναι το λεγόμενο θέμα Δ’, το οποίο δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει σε δυσκολία τα προβλήματα που έχει το σχολικό εγχειρίδιο. Κάθε ερώτημα πρέπει να έχει ζητούμενα που δεν προκύπτουν από άλλα άγνωστα, καθιστώντας στην πράξη τα 4 ερωτήματα που συνήθως έχουν πολύ περισσότερα και  τον απαιτούμενο χρόνο για να απαντηθούν δυσανάλογο με το χρόνο των σχολικών εξετάσεων (δίωρο).  Η επεξεργασία του προβλήματος δεν πρέπει να απαιτεί πάνω από μια σελίδα επεξεργασίας. Δυστυχώς όμως υπάρχουν αρκετές ασκήσεις που για να λυθούν συνολικά απαιτούν υπολογισμούς 6 και 7 μεταβλητών παρότι τα ερωτήματα είναι τέσσερα. Λίγες, ευτυχώς, ξεπερνούν τις δυο σελίδες για την επεξεργασία τους, αλλά αρκετές απαιτούν 1,5 σελίδα«Το τέταρτο θέμα αποτελείται από ένα πρόβλημα ή μία άσκηση, που απαιτεί ικανότητα συνδυασμού και σύνθεσης γνώσεων, αλλά και ανάπτυξη στρατηγικής για τη διαδικασία επίλυσης του. Το πρόβλημα αυτό ή η άσκηση μπορεί να αναλύονται σε επιμέρους ερωτήματα».

Για όλα τα παραπάνω προτείνουμε :

1. Να αφαιρεθούν από την τράπεζα τα παρακάτω θέματα ως προσωρινή λύση. Πρόταση που έχουμε καταθέσει αρμοδίως από 13/03/2022. Μετά τις εξετάσεις να αποσυρθεί ως έχει η ΤΘΔΔ και να επαναπροκηρυχθεί η συγγραφή της.

7972 Β1 &Β2, 7978 Β2, 7982 Β2, 7986 Β1,7987

7993 Β2, 7996 Β1,  8000 Β2, 8003 Β2,

8022 Β1, 8025 Β1, 8026 Β2, 8027 Β, 8029 Β2, 8027 Β2,

11635 Β2,11685,12004 Β2, 12027,12035, 13098 Β2, 13099 Β2,

13104 Β2: Είναι δύσκολη άσκηση

13105 Β1 & Β2: Είναι δύσκολη άσκηση

13107 2.2: Είναι δύσκολη άσκηση

13268

13271 2.2: Είναι δύσκολο (δεν υπάρχει αντίστοιχο θέμα στο σχολικό εγχειρίδιο)

13345 Β1 &Β2: Είναι δύσκολη άσκηση

13346 Β2: Είναι δύσκολη άσκηση

13347 2.2: Είναι δύσκολη άσκηση

13348 Β1: Είναι δύσκολη άσκηση

13465 Β2: Είναι άσκηση

13466 Β2: Είναι άσκηση

13467 Β2: Είναι άσκηση

13468 Β2: Είναι άσκηση

13469 Β2: Είναι άσκηση

13568 2.2: Είναι άσκηση

13510 2.2: Είναι άσκηση

13513 2.2: Είναι άσκηση

13565 2.1: Δύσκολο Πειραματικό

13572 2.2: Είναι άσκηση

13573 2.2: Είναι άσκηση

13574 2.1 &2.2: Είναι άσκηση

13575 2.2: Είναι άσκηση

13578 2.2: Είναι άσκηση

13580 Θέμα Δ: Είναι δύσκολη άσκηση

13582 Θέμα Δ: Είναι δύσκολη άσκηση

13585 Θέμα Δ: Είναι δύσκολη άσκηση

13586 Θέμα Δ: Είναι δύσκολη άσκηση

13632 Θέμα Δ: Δύσκολο

13634 Θέμα Δ: Δύσκολο

13635 Θέμα Δ: Δύσκολο με τροχαλία

13636 Θέμα Δ: Δύσκολο με ελατήριο

13637 Θέμα Δ: Δύσκολο με ελατήριο

13639 Θέμα Δ: Δύσκολο με δύναμη μεταβλητού μέτρου υπό γωνία και τριβή!!

13640 Θέμα Δ: Δύσκολο με δύναμη μεταβλητού μέτρου υπό γωνία και τριβή!!

13641 Θέμα Δ: Δύσκολο με δύναμη μεταβλητού μέτρου υπό γωνία και τριβή!!

13666 Θέμα Δ: Δύσκολο με τροχαλία

13769

13711 Θέμα Δ: Δύσκολο

13770 2.2: Δύσκολο

13772 2.2: Δύσκολο

13773 2.2: Δύσκολο

13773 2.2: Είναι άσκηση

13776 2.2: Είναι άσκηση

14223 2.2: Είναι άσκηση εκτός πνεύματος τελείως!!

14218,14697

  1. Να επιτραπούν φέτος περισσότερες από μια κληρώσεις, χωρίς η μια να ακυρώνει την άλλη. Οι διδάσκοντες να έχουν δικαίωμα επιλογής θεμάτων από  τις κληρώσεις. Αν για παράδειγμα γίνουν πέντε κληρώσεις θα έχει ο διδάσκων να επιλέξει από 10 θέματα.
  2. Να αποσυρθεί η ΤΘΔΔ από τα ΕΠΑΛ. Μάλλον έχουμε ξεχάσει ποιος είναι ο ρόλος τους, γιατί πρέπει να επιτύχουν προς όφελος της κοινωνίας και του τόπου και για ποιο λόγο επιλέγονται από τους μαθητές. Έχουν άλλη στόχευση και οφείλουμε να φροντίσουμε για την αποδοτική λειτουργία τους και όχι να τα μετατρέψουμε σε μικρά αδέρφια των ΓΕΛ. Τα ΕΠΑΛ δεν είναι ΓΕΛ.
  3. Η ΤΘΔΔ μετατρέπει τη σχολική μονάδα σε ένα διαρκές και παρατεταμένο εξεταστικό κέντρο. Ας χρησιμοποιηθεί ως αποθετήριο θεμάτων, από όπου οι εκπαιδευτικοί θα μπορούν να αντλούν υλικό και ιδέες. Όσο θα αποτελούν τον «μπαμπούλα» των μαθητών μας, το μυαλό τους  δεν θα μπορεί να αποσπαστεί από αυτήν. Είναι ανθρώπινη αντίδραση, από ανήλικα παιδιά. Όλοι και όλα κινούνται γύρω από αυτήν.
  4. Παρά τις παρεμβάσεις της Ομάδας μας για λάθη και υπερβολές στη Φυσική, τα κακώς κείμενα εξακολουθούν να υφίστανται. Γιατί τέτοια βιασύνη στην εφαρμογή της; Η προηγούμενη αποτυχία δεν μας δίδαξε τίποτα τελικά; Δεν είμαστε εναντίον της ΤΘΔΔ, είμαστε ενάντιοι στη μεθόδευση με τη οποία επιβάλλεται στην εκπαιδευτική καθημερινότητα και η οποία οδηγεί με μαθηματική ακρίβεια στον όλεθρο. Είναι τυχαία η αντίδραση όλων των εκπαιδευτικών φορέων;
  5. Είναι ανεπίτρεπτο η ΤΘΔΔ να μην έχει σχέση με το σχολικό εγχειρίδιο. Είναι ανεπίτρεπτο να το ακυρώνει σε τέτοιο βαθμό. Επειδή κάποιοι επικαλούνται την επιτυχή εφαρμογή της στο εξωτερικό, και δεν έχουμε λόγο να το αμφισβητήσουμε, παρακαλούμε να μας παρουσιάσουν τα εκεί δεδομένα και όχι να αντιγράφουμε αποσπασματικά ότι μας προκαλεί εντύπωση. Η ΤΘΔΔ να προσαρμοστεί στο παρόν σχολικό εγχειρίδιο ή ας περιμένει το επόμενο.
  6. Η εφαρμογή της ΤΘΔΔ έχει ακυρώσει επί της ουσίας τα μαθήματα τα οποία δεν εξετάζονται μέσω αυτής. Υπάρχει τέτοια πρόθεση για μαθήματα δύο ταχυτήτων; Διότι αναπόφευκτα εκεί καταλήγουμε. Και δεν στέκει η ανεπίσημη οδηγία «να μην ασχολείστε με την Τράπεζα Θεμάτων», από τη στιγμή που αυτή καθορίζει το πως και το τι της εκπαιδευτικής κοινότητας στην πράξη.
  7. Επείγει να ξεκινήσουμε μια δημόσια συζήτηση για το τι είναι το Λύκειο, ποιος ο ρόλος του στη Μέση Εκπαίδευση, τι ακριβώς θέλουμε να προσφέρουμε στα παιδιά στη βαθμίδα αυτή και το πως θα συνδέεται με την επόμενη βαθμίδα. Με μια ΤΘΔΔ, που κάνει προσομοίωση των Πανελλαδικών Εξετάσεων στις μικρότερες τάξεις, απλώς ακυρώνει το Λύκειο.

Ας σεβαστούμε τα παιδιά και τις αγωνίες τους. Ας τους δώσουμε λίγο αέρα να ανασάνουν.

Η Ομάδα Έρευνας Τεκμηρίωσης Διδασκαλίας της Φυσικής

Δρακόπουλος Γρηγόρης. Εμμανουηλίδης Αριστείδης. Πετρόπουλος Μιχάλης

Όλες οι Εκπαιδευτικές Ειδήσεις, τα Τελευταία Νέα  και η Επικαιρότητα, με την αξιοπιστία και την εγκυρότητα του edweek.gr

Διάβασε όλες τις ειδήσεις μας στο Google
Κάνε like στη σελίδα μας στο Facebook
Ακολούθησέ μας στο Instagram
Ακολούθησέ μας στο Twitter
Μπες στην ομάδα μας στο Viber
Κάνε εγγραφή στο κανάλι μας στο Youtube

Μοιράσου το άρθρο μας

             

Αν η εικόνα υπόκειται σε πνευματικά δικαιώματα παρακαλούμε να μας ενημερώσετε για να την αντικαταστήσουμε.  – If the images are subjected to copyright contact us in order to replase them.

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.