ΙΕΠ – LOOP project: Επιμόρφωση εκπαιδευτικών, που θα βασίζεται στον θεσμό του μέντορα

ΙΕΠ – LOOP project: Πρόγραμμα επιμόρφωσης εκπαιδευτικών με βάση τον θεσμό του μέντορα για την ενίσχυση της συνεχούς προσωπικής, επαγγελματικής και κοινωνικής ανάπτυξης των εκπαιδευτικών μέσω καινοτόμων επιμορφωτικών προγραμμάτων . … ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ