Οι φάροι της Ελλάδας: Ποιοι θα είναι επισκέψιμοι για το κοινό τον Αύγουστο

Φάροι: Αγέρωχοι και επιβλητικοί στο χρόνο σε απόκρημνους κάβους, σε θαλασσοδαρμένα ερημονήσια, σε ακτές στην άκρη του πουθενά. Ακίνητοι Ταξιδιώτες! Μοναδικές ακτίνες φωτός, ζωή και ελπίδας. Σύντροφοι και παρατηρητές θαλασσοπόρων … ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ