Μουφτείες: Οι 5 νομοθετικές ρυθμίσεις του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων

Σύμφωνα με το Υπουργείο Παιδείας, το νέο, σύγχρονο και ολοκληρωμένο θεσμικό πλαίσιο για τις Μουφτείες και τους Μουφτήδες στη Θράκη λαμβάνει υπόψιν τις συνταγματικές επιταγές αλλά και τις διεθνείς υποχρεώσεις … ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ