Μαθητικές Κοινότητες: Οδηγός για μαθητές και εκπαιδευτικούς (Εκλογές, έντυπα και πρακτικά)

Οι μαθητές της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης για τη συμμετοχή τους στη σχολική ζωή συγκροτούν μαθητικές κοινότητες, με τις οποίες συμμετέχουν στην οργάνωση της μαθητικής ζωής και στην οργάνωση και πραγματοποίηση κάθε … ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ