Στη φυλακή όσοι οδηγούν μεθυσμένοι ή κάνουν επικίνδυνους ελιγμούς

Στο άρθρο 67 του νέου νομοσχεδίου  του υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων προβλέπονται πολύ αυστηρές ποινές για την επικίνδυνη οδήγηση αλλά και για την υπέρβαση επιτρεπόμενου ορίου ταχύτητας. Σημαντικές αλλαγές στον ΚΟΚ και ειδικότερα για την … ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ