Εγκύκλιος για την ανάθεση διοικητικού έργου σε εκπαιδευτικούς

Εγκύκλιο σχετικά με την ανάθεση διοικητικού έργου σε εκπαιδευτικούς Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για συμπλήρωση του υποχρεωτικού διδακτικού ωραρίου, αλλά και για τη θεμελίωση του δικαιώματος μετάθεσης του εκπαιδευτικού, εξέδωσε … ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ