Σύμβούλοι εκπαίδευσης: Κατανομή θέσεων στις Διευθύνσεις Α/βάθμιας-Β/βάθμιας (ΦΕΚ)

Σε ΦΕΚ δημοσιεύθηκε η απόφαση για την κατανομή των θέσεων Συμβούλων Εκπαίδευσης στις Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και η κατανομή επιστημονικής ευθύνης.

Με την υπ. αριθμ. Φ.351.1/5/37208/Ε3 –ΦΕΚ B 1634 – 05.04.2022– Απόφαση της Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων κας Νίκης Κεραμέως κατανέμονται οι θέσεις Συμβούλων Εκπαίδευσης στις Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

Ενδεικτικά αναφέρουμε την κατανομή των  θέσεων Συμβούλων Εκπαίδευσης κλάδου ΠΕ60 Νηπιαγωγών

Κατανέμουμε

Την έδρα των Συμβούλων Εκπαίδευσης, οι θέσεις των οποίων συστάθηκαν με το άρθρο 10 του ν. 4823/ 2021 και την επιστημονική ευθύνη αυτών, ως εξής:

1. Μία (1) θέση Συμβούλου Εκπαίδευσης με έδρα τη Διεύθυνση Π.Ε. Έβρου και περιοχή αρμοδιότητας τη Διεύθυνση Π.Ε. Έβρου.

2. Μία (1) θέση Συμβούλου Εκπαίδευσης με έδρα τη Διεύθυνση Π.Ε. Καβάλας και περιοχή αρμοδιότητας μέρος της Διεύθυνσης Π.Ε. Καβάλας.

3. Μία (1) θέση Συμβούλου Εκπαίδευσης με έδρα τη Διεύθυνση Π.Ε. Ροδόπης και περιοχή αρμοδιότητας τη Διεύθυνση Π.Ε. Ροδόπης και μέρος της Διεύθυνσης Π.Ε. Ξάνθης.

4. Μία (1) θέση Συμβούλου Εκπαίδευσης με έδρα τη Διεύθυνση Π.Ε. Δράμας και περιοχή αρμοδιότητας τη Διεύθυνση Π.Ε. Δράμας και μέρος της Διεύθυνσης Π.Ε. Ξάνθης.

5. Πέντε (5) θέσεις Συμβούλου Εκπαίδευσης με έδρα την Διεύθυνση Π.Ε. Α΄ Αθήνας και περιοχή αρμοδιότητας μέρος της Διεύθυνσης Π.Ε. Α΄ Αθήνας.

6. Τέσσερις (4) θέσεις Συμβούλου Εκπαίδευσης με έδρα την Διεύθυνση Π.Ε. Β΄ Αθήνας και περιοχή αρμοδιότητας τη Διεύθυνση Π.Ε. Β΄ Αθήνας.

7. Τρεις (3) θέσεις Συμβούλου Εκπαίδευσης με έδρα την Διεύθυνση Π.Ε. Γ΄ Αθήνας και περιοχή αρμοδιότητας τη Διεύθυνση Π.Ε. Γ΄ Αθήνας.

8. Τρεις (3) θέσεις Συμβούλου Εκπαίδευσης με έδρα την Διεύθυνση Π.Ε. Δ΄ Αθήνας και περιοχή αρμοδιότητας τη Διεύθυνση Π.Ε. Δ΄ Αθήνας.

9. Τρεις (3) θέσεις Συμβούλου Εκπαίδευσης με έδρα την Διεύθυνση Π.Ε. Ανατολικής Αττικής και περιοχή αρμοδιότητας μέρος της Διεύθυνσης Π.Ε. Ανατολικής Αττικής.

10. Μία (1) θέση Συμβούλου Εκπαίδευσης με έδρα την Διεύθυνση Π.Ε. Ανατολικής Αττικής και περιοχή αρμοδιότητας μέρος της Διεύθυνσης Π.Ε. Ανατολικής Αττικής και μέρος της Διεύθυνσης Π.Ε. Ευβοίας.

11. Μία (1) θέση Συμβούλου Εκπαίδευσης με έδρα τη Διεύθυνση Π.Ε. Δυτικής Αττικής και περιοχή αρμοδιότητας τη Διεύθυνση Π.Ε. Δυτικής Αττικής.

12. Τρεις (3) θέσεις Συμβούλου Εκπαίδευσης με έδρα την Διεύθυνση Π.Ε. Πειραιά και περιοχή αρμοδιότητας τη Διεύθυνση Π.Ε. Πειραιά.

13. Μία (1) θέση Συμβούλου Εκπαίδευσης με έδρα τη Διεύθυνση Π.Ε. Λέσβου και περιοχή αρμοδιότητας τη Διεύθυνση Π.Ε. Λέσβου.

14. Μία (1) θέση Συμβούλου Εκπαίδευσης με έδρα τη Διεύθυνση Π.Ε. Χίου και περιοχή αρμοδιότητας τις Διευθύνσεις Π.Ε. Χίου και Σάμου.

15. Μία (1) θέση Συμβούλου Εκπαίδευσης με έδρα τη Διεύθυνση Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας και περιοχή αρμοδιότητας μέρος της Διεύθυνσης Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας.

16. Μία (1) θέση Συμβούλου Εκπαίδευσης με έδρα τη Διεύθυνση Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας και περιοχή αρμοδιότητας μέρος της Διεύθυνσης Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας και τις Διευθύνσεις Π.Ε. Λευκάδας και Κεφαλληνίας.

17. Δύο (2) θέσεις Συμβούλου Εκπαίδευσης με έδρα τη Διεύθυνση Π.Ε. Αχαΐας και περιοχή αρμοδιότητας τη Διεύθυνση Π.Ε. Αχαΐας.

18. Μία (1) θέση Συμβούλου Εκπαίδευσης με έδρα τη Διεύθυνση Π.Ε. Ηλείας και περιοχή αρμοδιότητας τις Διευθύνσεις Π.Ε. Ηλείας και Ζακύνθου.

19. Μία (1) θέση Συμβούλου Εκπαίδευσης με έδρα τη Διεύθυνση Π.Ε. Κοζάνης και περιοχή αρμοδιότητας τη Διεύθυνση Π.Ε. Κοζάνης.

20. Μία (1) θέση Συμβούλου Εκπαίδευσης με έδρα τη Διεύθυνση Π.Ε. Φλώρινας και περιοχή αρμοδιότητας τις Διευθύνσεις Π.Ε. Φλώρινας, Γρεβενών και Καστοριάς.

21. Μία (1) θέση Συμβούλου Εκπαίδευσης με έδρα τη Διεύθυνση Π.Ε. Ιωαννίνων και περιοχή αρμοδιότητας τη Διεύθυνση Π.Ε. Ιωαννίνων.

22. Μία (1) θέση Συμβούλου Εκπαίδευσης με έδρα τη Διεύθυνση Π.Ε. Άρτας και περιοχή αρμοδιότητας τις Διευθύνσεις Π.Ε. Άρτας, Θεσπρωτίας και Πρέβεζας.

23. Μία (1) θέση Συμβούλου Εκπαίδευσης με έδρα τη Διεύθυνση Π.Ε. Λάρισας και περιοχή αρμοδιότητας μέρος της Διεύθυνσης Π.Ε. Λάρισας.

24. Μία (1) θέση Συμβούλου Εκπαίδευσης με έδρα τη Διεύθυνση Π.Ε. Καρδίτσας και περιοχή αρμοδιότητας τη Διεύθυνση Π.Ε. Καρδίτσας και μέρος της Διεύθυνσης Π.Ε. Λάρισας.

25. Μία (1) θέση Συμβούλου Εκπαίδευσης με έδρα τη Διεύθυνση Π.Ε. Μαγνησίας και περιοχή αρμοδιότητας μέρος της Διεύθυνσης Π.Ε. Μαγνησίας.

26. Μία (1) θέση Συμβούλου Εκπαίδευσης με έδρα τη Διεύθυνση Π.Ε. Τρικάλων και περιοχή αρμοδιότητας τη Διεύθυνση Π.Ε. Τρικάλων και μέρος της Διεύθυνσης Π.Ε. Μαγνησίας.

27. Μία (1) θέση Συμβούλου Εκπαίδευσης με έδρα τη Διεύθυνση Π.Ε. Κέρκυρας και περιοχή αρμοδιότητας τη Διεύθυνση Π.Ε. Κέρκυρας.

28. Τέσσερις (4) θέσεις Συμβούλου Εκπαίδευσης με έδρα τη Διεύθυνση Π.Ε. Ανατολικής Θεσσαλονίκης και περιοχή αρμοδιότητας τη Διεύθυνση Π.Ε. Ανατολικής Θεσσαλονίκης.

29. Τρεις (3) θέσεις Συμβούλου Εκπαίδευσης με έδρα τη Διεύθυνση Π.Ε. Δυτικής Θεσσαλονίκης και περιοχή αρμοδιότητας μέρος της Διεύθυνσης Π.Ε. Δυτικής Θεσσαλονίκης.

30. Μία (1) θέση Συμβούλου Εκπαίδευσης με έδρα τη Διεύθυνση Π.Ε. Κιλκίς και περιοχή αρμοδιότητας τη Διεύθυνση Π.Ε. Κιλκίς και μέρος της Διεύθυνσης Π.Ε. Δυτικής Θεσσαλονίκης.

31. Μία (1) θέση Συμβούλου Εκπαίδευσης με έδρα τη Διεύθυνση Π.Ε. Σερρών και περιοχή αρμοδιότητας μέρος της Διεύθυνσης Π.Ε. Σερρών.

32. Μία (1) θέση Συμβούλου Εκπαίδευσης με έδρα τη Διεύθυνση Π.Ε. Χαλκιδικής και περιοχή αρμοδιότητας τη Διεύθυνση Π.Ε. Χαλκιδικής.

33. Μία (1) θέση Συμβούλου Εκπαίδευσης με έδρα τη Διεύθυνση Π.Ε. Πιερίας και περιοχή αρμοδιότητας τη Διεύθυνση Π.Ε. Πιερίας.

34. Μία (1) θέση Συμβούλου Εκπαίδευσης με έδρα τη Διεύθυνση Π.Ε. Ημαθίας και περιοχή αρμοδιότητας τη Διεύθυνση Π.Ε. Ημαθίας.

35. Μία (1) θέση Συμβούλου Εκπαίδευσης με έδρα τη Διεύθυνση Π.Ε. Πέλλας και περιοχή αρμοδιότητας τη Διεύθυνση Π.Ε. Πέλλας.

36. Δύο (2) θέσεις Συμβούλου Εκπαίδευσης με έδρα τη Διεύθυνση Π.Ε. Χανίων και περιοχή αρμοδιότητας τη Διεύθυνση Π.Ε. Χανίων.

37. Τρεις (3) θέσεις Συμβούλου Εκπαίδευσης με έδρα τη Διεύθυνση Π.Ε. Ηρακλείου και περιοχή αρμοδιότητας τη Διεύθυνση Π.Ε. Ηρακλείου.

38. Μία (1) θέση Συμβούλου Εκπαίδευσης με έδρα τη Διεύθυνση Π.Ε. Ρεθύμνου και περιοχή αρμοδιότητας μέρος της Διεύθυνσης Π.Ε. Ρεθύμνου.

39. Μία (1) θέση Συμβούλου Εκπαίδευσης με έδρα τη Διεύθυνση Π.Ε. Λασιθίου και περιοχή αρμοδιότητας τη Διεύθυνση Π.Ε. Λασιθίου και μέρος της Διεύθυνσης Π.Ε. Ρεθύμνου.

40. Μία (1) θέση Συμβούλου Εκπαίδευσης με έδρα την Διεύθυνση Π.Ε. Κυκλάδων και περιοχή αρμοδιότητας τη Διεύθυνση Π.Ε. Κυκλάδων.

41. Δύο (2) θέσεις Συμβούλου Εκπαίδευσης με έδρα τη Διεύθυνση Π.Ε. Δωδεκανήσου και περιοχή αρμοδιότητας τη Διεύθυνση Π.Ε. Δωδεκανήσου.

42. Μία (1) θέση Συμβούλου Εκπαίδευσης με έδρα τη Διεύθυνση Π.Ε. Κορίνθου και περιοχή αρμοδιότητας τη Διεύθυνση Π.Ε. Κορίνθου.

43. Μία (1) θέση Συμβούλου Εκπαίδευσης με έδρα τη Διεύθυνση Π.Ε. Αργολίδας και περιοχή αρμοδιότητας τη Διεύθυνση Π.Ε. Αργολίδας και μέρος της Διεύθυνσης Π.Ε. Α΄ Αθήνας.

44. Μία (1) θέση Συμβούλου Εκπαίδευσης με έδρα τη Διεύθυνση Π.Ε. Αρκαδίας και περιοχή αρμοδιότητας τις Διευθύνσεις Π.Ε. Αρκαδίας και Λακωνίας.

45. Μία (1) θέση Συμβούλου Εκπαίδευσης με έδρα τη Διεύθυνση Π.Ε. Μεσσηνίας και περιοχή αρμοδιότητας τη Διεύθυνση Π.Ε. Μεσσηνίας.

46. Μία (1) θέση Συμβούλου Εκπαίδευσης με έδρα τη Διεύθυνση Π.Ε. Βοιωτίας και περιοχή αρμοδιότητας τις Διευθύνσεις Π.Ε. Βοιωτίας και Ευρυτανίας.

47. Μία (1) θέση Συμβούλου Εκπαίδευσης με έδρα τη Διεύθυνση Π.Ε. Ευβοίας και περιοχή αρμοδιότητας μέρος της Διεύθυνσης Π.Ε. Ευβοίας.

48. Μία (1) θέση Συμβούλου Εκπαίδευσης με έδρα τη Διεύθυνση Π.Ε. Φθιώτιδας και περιοχή αρμοδιότητας τις Διευθύνσεις Π.Ε. Φθιώτιδας και Φωκίδας.

Όλες οι Εκπαιδευτικές Ειδήσεις, τα Τελευταία Νέα  και η Επικαιρότητα, με την αξιοπιστία και την εγκυρότητα του edweek.gr

Διάβασε όλες τις ειδήσεις μας στο Google
Κάνε like στη σελίδα μας στο Facebook
Ακολούθησέ μας στο Instagram
Ακολούθησέ μας στο Twitter
Μπες στην ομάδα μας στο Viber
Κάνε εγγραφή στο κανάλι μας στο Youtube

Μοιράσου το άρθρο μας

             

Αν η εικόνα υπόκειται σε πνευματικά δικαιώματα παρακαλούμε να μας ενημερώσετε για να την αντικαταστήσουμε.  – If the images are subjected to copyright contact us in order to replase them.

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.